Roční pronájem hřbitovního místa zlevnil na 51 Kč/m2/rok

Rada města schválila cenu za nájem z plochy hrobového místa ve výši 15,- Kč/m2 /rok a cenu za služby spojené s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu ve výši 36,- Kč/m2/rok/hrobové místo, poskytování pronájmu hrobových míst na dobu 10 let s účinností od 1. 6.
2023.*

Pokračovat ve čtení „Roční pronájem hřbitovního místa zlevnil na 51 Kč/m2/rok“

Roční pronájem hřbitovního místa zdražil na 74 Kč/m2/rok

  1. Byla stanovena úprava ceníku za nájem z plochy hrobového místa ve výši
    10 Kč/m2 /rok a cenu za služby spojené s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu ve výši 64 Kč/m2/rok/hrobové místo,  poskytování pronájmu hrobových míst na dobu 5 let. Ceník účinný od 1. 6. 2022.

Pokračovat ve čtení „Roční pronájem hřbitovního místa zdražil na 74 Kč/m2/rok“

Znečišťování hrobu

Během letošního roku docházelo na hřbitově ve Slatiňanech k úmyslnému znečišťování hrobu. Majitel hrobového zařízení kontaktoval Městský úřad, který začal celou záležitost spolu s Městskou policií Chrudim řešit. Díky nainstalování fotopasti a trpělivé práci Městské policie Chrudim se pachatele podařilo najít. Komise k projednávání přestupků Města Slatiňany zahájila s obviněným správní řízení, které bylo ukončeno pravomocným příkazem a obviněnému byla uložena pokuta.*

Pokračovat ve čtení „Znečišťování hrobu“

Roční pronájem hřbitovního místa zdražil o 6 Kč na na 54 Kč/m2

  1. Rada města* schválila cenu za
    1. nájem z plochy hrobového místa ve výši 10,- Kč/m2/rok a
    2. a cenu za služby spojené s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu ve výši 44,- Kč/m 2 /rok/hrobové místo,
    3. schválila ceník za nájemné z hrobového místa a služby s nájmem spojené s účinností od 1. 6. 2021

Pokračovat ve čtení „Roční pronájem hřbitovního místa zdražil o 6 Kč na na 54 Kč/m2