Téma: Městský hřbitov

Jediný oficiální obecní hřbitov ve Slatiňanech.

Otevírací doba: 6 – 21 h (léto), 7 – 19h (zima), 7-20h (dušičky) (2020/10)*3

Zřízen počátkem 19. století. Pozemek (p.č. 378) patří ŘK církvi, ale spravuje a provozuje ho město.

Obec za používání pozemku církvi nic neplatí, ani není o tom uzavřena žádná smlouva.*2 Obec provozuje pohřebiště podle zákona O pohřebnictví.*1

Pokračovat ve čteníTéma: Městský hřbitov“

Roční pronájem hřbitovního místa zdražil na 74 Kč/m2/rok

 1. Byla stanovena úprava ceníku za nájem z plochy hrobového místa ve výši
  10 Kč/m2 /rok a cenu za služby spojené s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu ve výši 64 Kč/m2/rok/hrobové místo,  poskytování pronájmu hrobových míst na dobu 5 let. Ceník účinný od 1. 6. 2022.

Pokračovat ve čtení „Roční pronájem hřbitovního místa zdražil na 74 Kč/m2/rok“

Znečišťování hrobu

Během letošního roku docházelo na hřbitově ve Slatiňanech k úmyslnému znečišťování hrobu. Majitel hrobového zařízení kontaktoval Městský úřad, který začal celou záležitost spolu s Městskou policií Chrudim řešit. Díky nainstalování fotopasti a trpělivé práci Městské policie Chrudim se pachatele podařilo najít. Komise k projednávání přestupků Města Slatiňany zahájila s obviněným správní řízení, které bylo ukončeno pravomocným příkazem a obviněnému byla uložena pokuta.*

Pokračovat ve čtení „Znečišťování hrobu“

Roční pronájem hřbitovního místa zdražil o 6 Kč na na 54 Kč/m2

 1. Rada města* schválila cenu za
  1. nájem z plochy hrobového místa ve výši 10,- Kč/m2/rok a
  2. a cenu za služby spojené s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu ve výši 44,- Kč/m 2 /rok/hrobové místo,
  3. schválila ceník za nájemné z hrobového místa a služby s nájmem spojené s účinností od 1. 6. 2021

Pokračovat ve čtení „Roční pronájem hřbitovního místa zdražil o 6 Kč na na 54 Kč/m2

Roční pronájem hřbitovního místa zlevnil 2 Kč na na 48 Kč/m2

 1. schválila cenu za
  1. nájem z plochy hrobového místa ve výši 10,- Kč/m2/rok a
  2. cenu za služby spojené s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu ve výši 38,- Kč/m2 /rok/hrobové místo, poskytování pronájmu hrobových míst na dobu 5 let,
  3. schválila ceník za nájemné z hrobového místa a služby s nájmem spojené s účinností od 1. 6. 2020

Pokračovat ve čtení „Roční pronájem hřbitovního místa zlevnil 2 Kč na na 48 Kč/m2

Hřbitovní brána otevřena

Dnešním dnem je otevřena nová brána na hřbitov. Návštěvníci hřbitova ji mohou začít využívat.

 

Město
Slatiňany

 Více novinek

Nezobrazuje se Vám E-mail správně? Zobrazit v prohlížeči.

Titulní obrázek

Dnešním dnem je otevřena nová brána na hřbitov. Návštěvníci hřbitova ji mohou začít využívat.

 

Přejít na web

 

Přišel Vám tento e-mail užitečný?

 Pochválit

 Sdílet

  Stáhnout aplikaci

  Nastavení vašeho účtu

Pokračovat ve čtení „Hřbitovní brána otevřena“

Budou obnoveny také zbylá brána a branka na hřbitov

Rada města přijala cenovou nabídku Pavly Nelly Odehnalové, Skuteč, na vypracování grafických návrhů brány a branky hřbitova ve Slatiňanech a rozhodla se jí zadat vypracování grafických návrhů na ně.*.

Je to stejný člověk, který připravil návrh brány po márnici:

Kovaná brána v novém vstupu na hřbitov

Pokračovat ve čtení „Budou obnoveny také zbylá brána a branka na hřbitov“

Skácení lip na hřbitově ve Slatiňanech

Můj příspěvek je reakcí na událost a na článek pana starosty, který nadepsal údržba stromů na hřbitově. V  článku je uvedeno, že hrozilo jejich statické selhání z důvodu jejich špatného stavu a ohrožení života a zdraví osob a ohrožení majetku.

Pokračovat ve čtení „Skácení lip na hřbitově ve Slatiňanech“

Údržba stromů na hřbitově během dušiček

Omlouváme se občanům města Slatiňany a nájemcům hřbitovních míst na hřbitově ve Slatiňanech za nepříjemnosti způsobené pokácení dřevin odbornou firmou. Dřeviny byly pokáceny z důvodu jejich špatného stavu, hrozilo jejich statické selhání a ohrožení života a zdraví osob a ohrožení majetku. V této nelehké době je rovněž problematické zajistit dodavatele takovýchto prací a vše termínově skloubit. Uvědomujeme si, že pokácení proběhlo v nejméně vhodném čase, nicméně život a zdraví občanů jsou pro nás důležitější. Naší snahou bylo provést úklid co nejšetrněji vzhledem ke všem okolnostem (povětrnostní podmínky,

Pokračovat ve čtení „Údržba stromů na hřbitově během dušiček“