Téma: Městský hřbitov

Jediný oficiální obecní hřbitov ve Slatiňanech.

Otevírací doba: 6 – 21 h (léto), 7 – 19h (zima), 7-20h (dušičky) (2020/10)*3

Zřízen počátkem 19. století. Pozemek (p.č. 378) patří ŘK církvi, ale spravuje a provozuje ho město.

Obec za používání pozemku církvi nic neplatí, ani není o tom uzavřena žádná smlouva.*2 Obec provozuje pohřebiště podle zákona O pohřebnictví.*1

Pokračovat ve čteníTéma: Městský hřbitov“

Znečišťování hrobu

Během letošního roku docházelo na hřbitově ve Slatiňanech k úmyslnému znečišťování hrobu. Majitel hrobového zařízení kontaktoval Městský úřad, který začal celou záležitost spolu s Městskou policií Chrudim řešit. Díky nainstalování fotopasti a trpělivé práci Městské policie Chrudim se pachatele podařilo najít. Komise k projednávání přestupků Města Slatiňany zahájila s obviněným správní řízení, které bylo ukončeno pravomocným příkazem a obviněnému byla uložena pokuta.*

Pokračovat ve čtení „Znečišťování hrobu“

Roční pronájem hřbitovního místa zdražil o 6 Kč na na 54 Kč/m2

 1. Rada města* schválila cenu za
  1. nájem z plochy hrobového místa ve výši 10,- Kč/m2/rok a
  2. a cenu za služby spojené s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu ve výši 44,- Kč/m 2 /rok/hrobové místo,
  3. schválila ceník za nájemné z hrobového místa a služby s nájmem spojené s účinností od 1. 6. 2021

Pokračovat ve čtení „Roční pronájem hřbitovního místa zdražil o 6 Kč na na 54 Kč/m2

Roční pronájem hřbitovního místa zlevnil 2 Kč na na 48 Kč/m2

 1. schválila cenu za
  1. nájem z plochy hrobového místa ve výši 10,- Kč/m2/rok a
  2. cenu za služby spojené s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu ve výši 38,- Kč/m2 /rok/hrobové místo, poskytování pronájmu hrobových míst na dobu 5 let,
  3. schválila ceník za nájemné z hrobového místa a služby s nájmem spojené s účinností od 1. 6. 2020

Pokračovat ve čtení „Roční pronájem hřbitovního místa zlevnil 2 Kč na na 48 Kč/m2

Hřbitovní brána otevřena

Dnešním dnem je otevřena nová brána na hřbitov. Návštěvníci hřbitova ji mohou začít využívat.

 

Město
Slatiňany

 Více novinek

Nezobrazuje se Vám E-mail správně? Zobrazit v prohlížeči.

Titulní obrázek

Dnešním dnem je otevřena nová brána na hřbitov. Návštěvníci hřbitova ji mohou začít využívat.

 

Přejít na web

 

Přišel Vám tento e-mail užitečný?

 Pochválit

 Sdílet

  Stáhnout aplikaci

  Nastavení vašeho účtu

Pokračovat ve čtení „Hřbitovní brána otevřena“

Budou obnoveny také zbylá brána a branka na hřbitov

Rada města přijala cenovou nabídku Pavly Nelly Odehnalové, Skuteč, na vypracování grafických návrhů brány a branky hřbitova ve Slatiňanech a rozhodla se jí zadat vypracování grafických návrhů na ně.*.

Je to stejný člověk, který připravil návrh brány po márnici:

Kovaná brána v novém vstupu na hřbitov

Pokračovat ve čtení „Budou obnoveny také zbylá brána a branka na hřbitov“

Skácení lip na hřbitově ve Slatiňanech

Můj příspěvek je reakcí na událost a na článek pana starosty, který nadepsal údržba stromů na hřbitově. V  článku je uvedeno, že hrozilo jejich statické selhání z důvodu jejich špatného stavu a ohrožení života a zdraví osob a ohrožení majetku.

Pokračovat ve čtení „Skácení lip na hřbitově ve Slatiňanech“

Údržba stromů na hřbitově během dušiček

Omlouváme se občanům města Slatiňany a nájemcům hřbitovních míst na hřbitově ve Slatiňanech za nepříjemnosti způsobené pokácení dřevin odbornou firmou. Dřeviny byly pokáceny z důvodu jejich špatného stavu, hrozilo jejich statické selhání a ohrožení života a zdraví osob a ohrožení majetku. V této nelehké době je rovněž problematické zajistit dodavatele takovýchto prací a vše termínově skloubit. Uvědomujeme si, že pokácení proběhlo v nejméně vhodném čase, nicméně život a zdraví občanů jsou pro nás důležitější. Naší snahou bylo provést úklid co nejšetrněji vzhledem ke všem okolnostem (povětrnostní podmínky,

Pokračovat ve čtení „Údržba stromů na hřbitově během dušiček“

Zastupitelstvo vybralo na hřbitov kovanou bránu

Ze 4 zveřejněných návrhů na bránu ke hřbitovu schválilo nakonec Zastupitelstvo pátý (: nezveřejněný.

Vybudování nové hřbitovní brány dle návrhu paní Odehnalové.
Návrh byl schválem ZM. Skica návrhu byla zveřejněna v srpnových
Ozvěnách roku 2019. *1

Hlasování: 20 pro hlasů. – pí. Málková odešla. Návrh byl schválen.*2

 

Pokračovat ve čtení „Zastupitelstvo vybralo na hřbitov kovanou bránu“