Téma: Městský hřbitov

Jediný oficiální obecní hřbitov ve Slatiňanech.

Otevírací doba: 6 – 21 h (léto), 7 – 19h (zima), 7-20h (dušičky) (2020/10)*3

Zřízen počátkem 19. století. Pozemek (p.č. 378) patří ŘK církvi, ale spravuje a provozuje ho město.

Obec za používání pozemku církvi nic neplatí, ani není o tom uzavřena žádná smlouva.*2 Obec provozuje pohřebiště podle zákona O pohřebnictví.*1

Pokračovat ve čteníTéma: Městský hřbitov”

Skácení lip na hřbitově ve Slatiňanech

Můj příspěvek je reakcí na událost a na článek pana starosty, který nadepsal údržba stromů na hřbitově. V  článku je uvedeno, že hrozilo jejich statické selhání z důvodu jejich špatného stavu a ohrožení života a zdraví osob a ohrožení majetku.

Pokračovat ve čtení “Skácení lip na hřbitově ve Slatiňanech”

Údržba stromů na hřbitově během dušiček

Omlouváme se občanům města Slatiňany a nájemcům hřbitovních míst na hřbitově ve Slatiňanech za nepříjemnosti způsobené pokácení dřevin odbornou firmou. Dřeviny byly pokáceny z důvodu jejich špatného stavu, hrozilo jejich statické selhání a ohrožení života a zdraví osob a ohrožení majetku. V této nelehké době je rovněž problematické zajistit dodavatele takovýchto prací a vše termínově skloubit. Uvědomujeme si, že pokácení proběhlo v nejméně vhodném čase, nicméně život a zdraví občanů jsou pro nás důležitější. Naší snahou bylo provést úklid co nejšetrněji vzhledem ke všem okolnostem (povětrnostní podmínky,

Pokračovat ve čtení “Údržba stromů na hřbitově během dušiček”

Zastupitelstvo vybralo na hřbitov kovanou bránu

Ze 4 zveřejněných návrhů na bránu ke hřbitovu schválilo nakonec Zastupitelstvo pátý (: nezveřejněný.

Vybudování nové hřbitovní brány dle návrhu paní Odehnalové.
Návrh byl schválem ZM. Skica návrhu byla zveřejněna v srpnových
Ozvěnách roku 2019. *1

Hlasování: 20 pro hlasů. – pí. Málková odešla. Návrh byl schválen.*2

 

Pokračovat ve čtení “Zastupitelstvo vybralo na hřbitov kovanou bránu”

Roční pronájem hřbitovního místa zlevnil o 2 Kč na na 48 Kč/m2

 1. schválila cenu za
  1. nájem z plochy hrobového místa ve výši 10,- Kč/m2/rok a
  2. cenu za služby spojené s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu ve výši 38,- Kč/m2 /rok/hrobové místo, poskytování pronájmu hrobových míst na dobu 5 let,
  3. schválila ceník za nájemné z hrobového místa a služby s nájmem spojené s účinností od 1. 6. 2020

Pokračovat ve čtení “Roční pronájem hřbitovního místa zlevnil o 2 Kč na na 48 Kč/m2

slatinanskenoviny: Zastupitelé odsouhlasili vzhled nové hřbitovní brány

Hlasování proběhlo dvoukolově, do první kola se dostaly:

varianta 3 (7 hlasů zastupitelů Sedmy)

a varianta 5 (20 hlasů včetně hlasů Sedmy),

z nich byl ve druhém kole vybrán 17ti hlasy návrh 5.

Více o hlasování v článku na slatinanskenoviny.cz.

Pokračovat ve čtení “slatinanskenoviny: Zastupitelé odsouhlasili vzhled nové hřbitovní brány”

Roční pronájem hřbitovního místa bude 50 Kč/m2

 1. Pronájem hrobů
  1. schválila cenu za nájem z plochy hrobového místa ve výši 7,- Kč/m2
   /rok a cenu za služby spojené s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu ve výši 43,- Kč/m2 /rok/hrobové místo, poskytování pronájmu hrobových míst na dobu 5 let, ve znění
   zprávy č. 3/17,
  2. schválila ceník za nájemné z hrobového místa a služby s nájmem spojené s účinností od 1.6.2019, ve znění zprávy č. 3/17

Pokračovat ve čtení “Roční pronájem hřbitovního místa bude 50 Kč/m2

Roční pronájem hřbitovního místa bude 36 Kč/m2

č. 6/2003 Rady města Slatiňany
ze dne 12.3.2003
Rada města

cenu za nájem z plochy hrobového místa ve výši 4,-Kč/m2
/rok a cenu za služby spojené s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu ve výši 32,- Kč/m2 /rok

Pokračovat ve čtení “Roční pronájem hřbitovního místa bude 36 Kč/m2”