Návrh: Koupě pozemku k bytové výstavbě do vlastnictví města (upraveno)

Již několik let je na prodej pozemek v naší obci, který je určen územním plánem k bytové výstavbě. Obec má v této lokalitě několik navazujících rozlehlých pozemků

Pokračovat ve čteníNávrh: Koupě pozemku k bytové výstavbě do vlastnictví města (upraveno)“

Město se obrací na právníky ohledně nelegálních pronájmů obecních bytů

Rada města řešila nelegální bydlení v  městských bytech. Navrhla oslovit znovu KVB za účelem provedení dalšího šetření či nějakého doporučení v  této  složité záležitosti.*

Pokračovat ve čtení „Město se obrací na právníky ohledně nelegálních pronájmů obecních bytů“

Téma: Bytovky na Starém náměstí

Č.p. 822, 823, 824, 825, 832, 833, 834, 835

Město Slatiňany v minulosti vybudovalo 60 bytových jednotek ve Slatiňanech na Starém náměstí. I. etapa byla dostavěna v roce 2002 a do užívání tak mohlo být předáno 30 bytů. II. etapa se dokončila v roce 2004 a mohlo se stěhovat dalších 30 nájemců. Seznam žadatelů byl v té době velmi početný, Rada města rozhodovala o přidělení bytů dle tehdejší bytové situace budoucích nájemců. Všichni nájemci při předání bytu podepsali nájemní smlouvy a souhlasili s podmínkami v nich uvedenými.*

*

Bytovky byly postaveny městem kolem roku 2000 *

V roce 2020 se připravuje u prvních třiceti bytů prohlášení vlastníka*

 

Pokračovat ve čteníTéma: Bytovky na Starém náměstí“

Slatiňanské noviny: Nájemníci odmítají podepsat nové nájemní smlouvy

Před letními prázdninami přišel nájemníkům bytových domů na Starém náměstí, které jsou ve vlastnictví města, dopis od Hospodářsko správního odboru města Slatiňany. Přílohou dopisu byly nové nájemní smlouvy a pokyn, do kdy je nutné nové nájemní smlouvy doručit zpět podpisu pana starosty.

Část nájemníků smlouvy podepsala a odeslala na úřad. Ovšem velké skupině nájemníků se situace nelíbila. Pozastavovali se nad tím, proč mají podepisovat nové nájemní smlouvy, když původní smlouvy na byty jsou platné.

Pokračovat ve čtení „Slatiňanské noviny: Nájemníci odmítají podepsat nové nájemní smlouvy“