Návrh: Místo opravy náhonu pod Modelou ho zrušit

Náhon poháněl v mlýnu nějaké stroje, nyní už funguje jen jako potok vedoucí pod budovou.

Po jeho sesutí připravilo město projekt na jeho opravu za 2,5-3 mil. Kč.

Nabízí se ho zrušit, zasypat, když už nemá žádný účel, akorát bude komplikovat případnou rekonstrukci. Ušetřily by se odhadem 2 mil. Kč.

Pokračovat ve čteníNávrh: Místo opravy náhonu pod Modelou ho zrušit“

Sesutý náhon u Modely

Rada schválila zadávací podmínky a zadávací dokumentaci veřejné soutěže
na  výběr dodavatele akce „Oprava opěrné stěny a  koryta náhonu Kabeláčova mlýnu ve Slatiňanech“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je cca 2 500 000 Kč s DPH.*

Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu na opravu opěrné stěny a koryta náhonu Kabeláčova mlýnu Rada města vybrala jako dodavatele společnost GEOGARD s.r.o., která podala nabídku s cenou ve výši 2 411 492 Kč včetně DPH.*

Sesunula se zeď mezi modelou a chodníkem.

Pokračovat ve čtení „Sesutý náhon u Modely“

Možné dotace na přestavbu Modely

Část zastupitelů a radních doufá, že se podaří zrealizovat stavba nového kulturního a společenského centra s knihovnou z areálu zrušené Modely pod zámkem. Předpokládané náklady jsou ovšem obrovské, v cenách 2020 dosáhly 100 mil. Kč (vč. DPH a příslušenství), pokud by to město chtělo realizovat bez dotace, zadlužilo by se na mnoho let a byly by ohroženy jiné zásadní investice (chodníky, pak Spartak a plovárna), proto město spoléhá na dotace.

Zde budeme sbírat možné dotační tituly,

Pokračovat ve čtení „Možné dotace na přestavbu Modely“