Město opraví sesutou zeď nad náhonem u Modely

Část opěrky u stavidla na pozemku Kabeláčova mlýna se sesula do náhonu. Jde o havarijní stav.

V současnosti se sesutá část dočasně zajistí dřevěnou konstrukcí (hotovo by mělo být do konce června), aby nedocházelo k dalšímu posunu svahu, což provede v tomto týdnu chrudimská firma Geogard s.r.o.*

Potom se musí naprojektovat finální podoba opravy – v podstatě nová opěrná stěna. Jsme v památkové zóně, takže se k projektu budou vyjadřovat i památkáři a záměr se bude povolovat zdejším stavebním úřadem.

Pokračovat ve čtení „Město opraví sesutou zeď nad náhonem u Modely“

Město tají cenu Nové Modely, včetně zařízení se může vyšplhat až ke 100 milionům

Už mnoho let chátrá pod zámkem bývalá budova výrobního družstva Modely, které vzniklo na místě historického Kabeláčova mlýna.

Budovu s pozemky koupilo město od místního zbrojařského magnáta J. Strnada, aby zde vzniklo něco užitečného pro občany. Po různých úvahách se radní dohodli, že zde vznikne kulturní centrum, které by nahradilo v této oblasti nevyhovující Sokolovnu a knihovnu.

Pokračovat ve čtení „Město tají cenu Nové Modely, včetně zařízení se může vyšplhat až ke 100 milionům“

Návrh: Dotazník MFC Modela (koncept)

(návrh dotazníku)

Modela – město koupilo objekt bývalé Modely (dříve Kabeláčům mlýn) pod zámkem, aby zde postavilo něco užitečného. Později Rada města rozhodla, že zde vybuduje multifunkční kulturní centrum s knihovnou a klubovnami. Aktuálně se připravuje stavební povolení a hledá se dotační titul anebo se město zadluží (celkové náklady na stavbu s příslušenstvím, vybavením a DPH jdou k 100 mil. Kč, což je asi desetinásobek ročních prostředků města na veškeré investice)

  1. myslím,

Pokračovat ve čteníNávrh: Dotazník MFC Modela (koncept)

Rozpočtovanou částku na stavbu Modely nechce město zveřejnit

Podle vedoucího stavebního odboru Václava Hoffmana ještě není rozpočet hotov, odevzdán je zatím projekt pro stavební povolení. Rozpočtovanou částku v projektu Vám ale stejně nebudeme moci sdělit, protože záměr bude podléhat soutěži na zhotovitele stavby. K uchazečům o zhotovení stavby se nesmí takový údaj žádným způsobem dostat (dle zákona o veřejných zakázkách).

Až po výběru zhotovitele se pak mohou občané informovat za kolik to vítěz vysoutěžil.

Tento argument je pochybný vzhledem k tomu,

Pokračovat ve čtení „Rozpočtovanou částku na stavbu Modely nechce město zveřejnit“

RM stanovila termín neveřejného jednání o zadání projektu na Novou Modelu

stanovila termín konání jednacího řízení bez uveřejnění v rámci zadání projektových prací na „revitalizaci Kabeláčova mlýna“ na 28. února 2018

Pokračovat ve čtení „RM stanovila termín neveřejného jednání o zadání projektu na Novou Modelu“

Dopis městu s připomínkami k zařízení Nové Modely

Básník Zdeněk Jirásek a operní pěvkyně Iva Ryzová předali koncem června na město dopis s připomínkami k zařízení připravovaného kulturního centra v bývalé Modele. Zeptal jsem se Zdeňka Jiráska, čeho se dopis týkal:

Ve Slatiňanech se konají sice zřídka, ale zato velmi rozličné kulturní i hudební počiny, které se v Nové Modele budou asi hostit. S jakým využitím váš návrh počítal? 

Jednak si nemyslím, že by to bylo zřídka,

Pokračovat ve čtení „Dopis městu s připomínkami k zařízení Nové Modely“