Téma: Plovárna

Plavecký bazén – 54×26 m s hloubkou od 1 do 1,8 m. Kapacita 314 osob a téměř 2000 m³ vody.
Malý bazén pro neplavce – 210 m² s hloubkou od 0,2 do 0,4 m. Kapacita 70 osob.
Odpočinkové plochy s travnatým povrchem 4 348 m². Maximální kapacita 1900 lidí.

Sezóna

Červen – Září (podle počasí a teploty vody)

Pokračovat ve čteníTéma: Plovárna”

Návrh: Vybudování dětské klouzačky na plovárně

Ta na obrázku stála 400 tis. Kč.

Podle tajemníka J. Prokše město plánuje postupné přebudování a doplněním plovárny o herní prvky. Tyto jsou však finančně náročné, zatím mají přednost prvky nezbytné pro chod plovárny (toalety, sprchy, čerpadlo,…) O klouzačce se v budoucnu také uvažuje.

Pokračovat ve čteníNávrh: Vybudování dětské klouzačky na plovárně”

Téma: Studie na rekonstrukci plovárny

Rada města* předběžně schválila studii pro plánovanou rekonstrukci plovárny s těmito parametry plovárny:

  1. zónu pro plavání projektovat na 50 m
  2. ponechání navrhovaného řešení velkého bazénu s doplněním navrhovaných vodních prvků
  3. dětský bazén provozovat se slanou vodou s doplněním navrhovaných vodních prvků
  4. solární ohřev dětského bazénu instalovat na technickou budovu

Ke konečnému schválení konceptu rekonstrukce však bude studie předložena zastupitelstvu.

Tato studie bude podkladem pro projekt,

Pokračovat ve čteníTéma: Studie na rekonstrukci plovárny”

Rekonstrukce plovárny, příspěvek do diskuse

Úvodem chci říci, že Smetanovo a Škrovádské nábřeží jsou z hlediska životního prostředí a vzhledu města cenná lokalita. Mimo jiné tudy vede vlastivědná stezka krajem Chrudimky, denně tudy projdou bez nadsázky stovky výletníků, po cyklostezce projede množství cyklistů, mnoho zdejších občanů sem jde na procházku, chodí sem i pracovníci ÚSP se svými klienty atd. Plovárna je nedílnou součástí této oblasti.

Při rekonstrukci je uvažováno o posunutí plotu plovárny o 3,5 metru do areálu plovárny.

Pokračovat ve čtení “Rekonstrukce plovárny, příspěvek do diskuse”

Studie plánované rekonstrukce plovárny

V říjnových Ozvěnách byl zveřejněn záměr Rady města, jak dále postupovat ohledně rekonstrukce plovárny, která je ve velmi špatném stavebně-technickém stavu a v případě neprovedení rekonstrukce nejpozději do tří let bude muset být uzavřena.

Pokračovat ve čtení “Studie plánované rekonstrukce plovárny”

Návrh: Dotazník plovárna ve Slatiňanech (koncept)

(koncept okruhů k diskusi)

Verze 9/2020

do ozvěn 10/2020 a na web,

Úvod – 3+1 odstavce:

  1. Plovárny slouží k rekreaci i setkávání občanů i jako možnost smysluplnějšího trávení času pro děti. Plovárna fungovla ve slatinanech už za 1. republiky. V minulých letech ji provozoval a udržoval Spartak, který ji však z důvodu finanční náročnosti předal městu.
  2. Požadavky na rekreaci s bohatnutím populace rostou, navíc je plovárna již dožilá a nutně vyžaduje kompletní obnovu –

Pokračovat ve čteníNávrh: Dotazník plovárna ve Slatiňanech (koncept)

Město nabízí k prodeji bývalou ubytovnu využitelnou jako rodinný dům poprvé

PODMÍNKY OBÁLKOVÉ METODY
PRODEJ nemovitostí v areálu plovárny ve Slatiňanech forma obálkové metody

Město Slatiňany nabízí k prodeji jako celek:
4) bývalou ubytovnu využitelnou jako rodinný dům s jednou bytovou jednotkou 1 + 2 částečně stojící na části stavební parcely č. 927/3 a částečně na stavební parcele č. 927/4 o celkové zastavěné ploše cca 95 m2, s užitkovou plochou 70,90 m2, v kat. území Slatiňany a 5) částst. parc. č. 927/3 o výměře cca 84 m2 v kat.

Pokračovat ve čtení “Město nabízí k prodeji bývalou ubytovnu využitelnou jako rodinný dům poprvé”

Anketa – Co dál s plovárnou?

Stavebně technický stav areálu plovárny je dožilý.

Zejména bazén o rozměrech 54 x 25 m je v havarijním stavu včetně jeho technologie. Pokud nedojde v nejbližších dvou letech k opravě bazénu (nová fólie a kompletní výměna technologie) bude muset být plovárna uzavřena. Také objekt, kde se nachází zázemí plovárny je v nevyhovujícím stavu.

Za celou sezónu navštíví plovárnu cca 10 až 21 tis. návštěvníků, což samozřejmě závisí na počasí letního období,

Pokračovat ve čtení “Anketa – Co dál s plovárnou?”

Rada města schválila naplánovat rekonstrukci plovárny ve 3 etapách dle možností rozpočtu města a bez zadlužení

Rada města schválila záměr rady naplánovat ve 3 etapách rekonstrukci plovárny dle možností rozpočtu města a bez zadlužení.

Pokračovat ve čtení “Rada města schválila naplánovat rekonstrukci plovárny ve 3 etapách dle možností rozpočtu města a bez zadlužení”