Téma: Plovárna

Plavecký bazén – 54×26 m s hloubkou od 1 do 1,8 m. Kapacita 314 osob a téměř 2000 m³ vody.
Malý bazén pro neplavce – 210 m² s hloubkou od 0,2 do 0,4 m. Kapacita 70 osob.
Odpočinkové plochy s travnatým povrchem 4 348 m². Maximální kapacita 1900 lidí.

Sezóna

Červen – Září (podle počasí a teploty vody)

Parkování

Parkuje se na trávě před hlavním vchodem.

Pokračovat ve čteníTéma: Plovárna“

Návrh: parkoviště u Spartaku na Škrovádském nábřeží

Záměr města spočívá ve vybudování parkoviště před stadionem Spartaku pro 32 stání osobních automobilů a dále pak stání pro autobus. Parkovací plochy byly navrženy po obou stranách Smetanova nábřeží. Parkovací stání jsou navržena jako podélná, kolmá i šikmá a jsou navržena z betonové dlažby barvy červené, lemování bude pomocí betonových obrub dvou typů barvy přírodní a podélné stání u řeky Chrudimky je navrženo ze zatravňovacích tvárnic.*

Aktuálně se čeká s vybudováním parkoviště, až Povodí Labe převede pozemek u řeky na město,

Pokračovat ve čteníNávrh: parkoviště u Spartaku na Škrovádském nábřeží“

Vybrán projektant na rekonstrukci plovárny

Na základě doporučení hodnotící komise vybrala Rada města dodavatele projektové dokumentace pro povolení stavby a projektové dokumentace na stavební úpravy plovárny ve Slatiňanech včetně výkonu autorského dozor. Celkem z 10 oslovených dodavatelů a uveřejnění zakázky na profilu zadavatele město obdrželo 2 nabídky. Byla vybrána společnost ATELIER 11 Hradec Králové, s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 1 095 000 Kč bez DPH (1,3 mil. vč. DPH)*

Pokračovat ve čtení „Vybrán projektant na rekonstrukci plovárny“

RM schválila studii na rekonstrukci plovárny

Rada města* předběžně schválila studii pro plánovanou rekonstrukci plovárny s těmito parametry plovárny:

  1. zónu pro plavání projektovat na 50 m
  2. ponechání navrhovaného řešení velkého bazénu s doplněním navrhovaných vodních prvků
  3. dětský bazén provozovat se slanou vodou s doplněním navrhovaných vodních prvků
  4. solární ohřev dětského bazénu instalovat na technickou budovu

Ke konečnému schválení konceptu rekonstrukce však bude studie předložena zastupitelstvu.

Tato studie bude podkladem pro projekt,

Pokračovat ve čtení „RM schválila studii na rekonstrukci plovárny“

Pardubické koupaliště Cihelna bude mít nerezový bazén

Město ze čtyř variant rekonstrukce vybralo jako nejvýhodnější tu, při níž se do bazénu vloží nerezová vana, jejíž stěny jsou uvnitř pokryté světlemodrou fólií. V horní části s přelivovou hranou a výše zůstane keramické obložení. V minulosti se náklady odhadovaly na více než 60 milionů korun, při současném prudkém růstu cen stavebních materiálů je obtížné výslednou sumu odhadovat. *

Ve Slatiňanech byl nerez vyhodnocen jako příliš drahý.*

Pokračovat ve čtení „Pardubické koupaliště Cihelna bude mít nerezový bazén“

Město hledá plavčíka na plovárnu

Městský úřad Slatiňany příjme zájemce na místo plavčíka na plovárnu Města Slatiňany, pro letošní plaveckou sezonu. Podmínkou je plavec nad 18 let. Školení zajistí Městský úřad, bližší informace podá tajemník úřadu Ing. Prokš na tel 602 139 099.

Pokračovat ve čtení „Město hledá plavčíka na plovárnu“

Město vybralo provozovatele občerstvení na plovárně

Rada se zaobírala nabídkami na pronájem občerstvení na  plovárně. Celkem
obdržela jednu nabídku. Bylo rozhodnuto o uzavření smlouvy s výši nájemného 30 001 Kč / sezóna s panem Lukášem Zemanem*, provozovatele Restaurace Monaco – slatinak.cz.

Pokračovat ve čtení „Město vybralo provozovatele občerstvení na plovárně“