Téma: Plovárna

Plavecký bazén – 54×26 m s hloubkou od 1 do 1,8 m. Kapacita 314 osob a téměř 2000 m³ vody.
Malý bazén pro neplavce – 210 m² s hloubkou od 0,2 do 0,4 m. Kapacita 70 osob.
Odpočinkové plochy s travnatým povrchem 4 348 m². Maximální kapacita 1900 lidí.

Sezóna

Červen – Září (podle počasí a teploty vody)

Pokračovat ve čteníTéma: Plovárna”

Město nabízí k prodeji bývalou ubytovnu využitelnou jako rodinný dům poprvé

PODMÍNKY OBÁLKOVÉ METODY
PRODEJ nemovitostí v areálu plovárny ve Slatiňanech forma obálkové metody

Město Slatiňany nabízí k prodeji jako celek:
4) bývalou ubytovnu využitelnou jako rodinný dům s jednou bytovou jednotkou 1 + 2 částečně stojící na části stavební parcely č. 927/3 a částečně na stavební parcele č. 927/4 o celkové zastavěné ploše cca 95 m2, s užitkovou plochou 70,90 m2, v kat. území Slatiňany a 5) částst. parc. č. 927/3 o výměře cca 84 m2 v kat.

Pokračovat ve čtení “Město nabízí k prodeji bývalou ubytovnu využitelnou jako rodinný dům poprvé”

Anketa – Co dál s plovárnou?

Stavebně technický stav areálu plovárny je dožilý.

Zejména bazén o rozměrech 54 x 25 m je v havarijním stavu včetně jeho technologie. Pokud nedojde v nejbližších dvou letech k opravě bazénu (nová fólie a kompletní výměna technologie) bude muset být plovárna uzavřena. Také objekt, kde se nachází zázemí plovárny je v nevyhovujícím stavu.

Za celou sezónu navštíví plovárnu cca 10 až 21 tis. návštěvníků, což samozřejmě závisí na počasí letního období,

Pokračovat ve čtení “Anketa – Co dál s plovárnou?”

Rada města schválila naplánovat rekonstrukci plovárny ve 3 etapách dle možností rozpočtu města a bez zadlužení

Rada města schválila záměr rady naplánovat ve 3 etapách rekonstrukci plovárny dle možností rozpočtu města a bez zadlužení.

Pokračovat ve čtení “Rada města schválila naplánovat rekonstrukci plovárny ve 3 etapách dle možností rozpočtu města a bez zadlužení”

Výsledky ankety o budoucnosti plovárny

Celkem anketu vyplnilo k uzávěrce listopadových Ozvěn 484 respondentů, z nichž 28 využilo aplikaci mobilní rozhlas a 456 webové stránky města či facebook. Drtivá většina hlasujících 98 % byla pro zachování plovárny. Ti z vás, kteří uvedli v anketě, že jsou občany Slatiňan, hlasovali ze 70 % pro záměr města etapovitě rekonstruovat plovárnu dle možností rozpočtu města bez zadlužení, 27 % pro kompletní přebudování areálu plovárny včetně bazénu s instalací vodních prvků (malé akvacentrum) i za cenu úvěru a 3 % pro dožití a následné zrušení plovárny.

Pokračovat ve čtení “Výsledky ankety o budoucnosti plovárny”

Stavba první plovárny

8 let pro odmítnutí návrhu Jana Schmoranze byla Slatiňanská plovárna realizována v roce 1904 architektem a stavitelem Filipem Trdlicou ze Slatiňan. Odhadována byla cena kolem 3000 zl. a místo výstavby se příliš nezměnilo, stejně jako proces cirkulace vody. Odlišné byly rozměry bazénu a rozvržení místa technického zázemí plovárny.

Pokračovat ve čtení “Stavba první plovárny”

Plán na stavbu a provoz plovárny od Jana Schmoranze

Nerealizovaným, návrhem pro obec Slatiňany byla stavba obecní plovárny. Jan se snažil tuto stavbu prosadit na schůzích obecního zastupitelstva velmi vytrvale, ale námitky ze strany velkostatku, na jehož pozemky měla částečně stavba zasahovat, ale také občanů, mu prosazení této stavby znemožnily. S jednáním o stavbě plovárny se začínáme setkávat v zápisech ze schůzí obecní rady od února 1896 a rozpočet výloh vypracovaný Janem je datován 10. března 1896. Z té doby pravděpodobně pocházejí i dochované plány na realizaci plovárny.

Pokračovat ve čtení “Plán na stavbu a provoz plovárny od Jana Schmoranze”

Ozvěny: Ptáme se za vás – Jaromíra Hanuše – jak to bude letos s provozem plovárny? Málem jsme neotevřeli…

Jelikož se blíží léto a s ním, doufejme i teplé počasí, oslovila jsem předsedu SK Spartak Slatiňany, o.s. pana Ing. Jaromíra Hanuše a položila mu několik otázek týkajících se koupaliště ve Slatiňanech, jehož odpovědi vás určitě budou zajímat.

1) Na který den se plánuje otevření koupaliště veřejnosti? A jaká bude provozní doba?

Tak předně musím poznamenat, že se hlavní výbor SK Spartak hodně rozmýšlel, zda vůbec letos plovárnu budeme provozovat. Nakonec jsme se tedy rozhodli pro otevření i přes značné problémy,

Pokračovat ve čtení “Ozvěny: Ptáme se za vás – Jaromíra Hanuše – jak to bude letos s provozem plovárny? Málem jsme neotevřeli…”

Plovárna převedena pod Město

Spartak odsouhlasil převod Plovárny už 26.1.2006.*1 Zastupitelstvo 21.6.2006 převod plovárny odložilo.*3  Další zastupitestva plovárnu neřešila.

Až zastupitelstvo 20.4.2009 odsouhlasilo bezplatný převod plovárny pod město včetně pozemků a nemovitostí od SK Spartak Slatiňany, o. s. za podmínky převzetí závazků (uhradí Spartaku zbývající část úvěru u České spořitelny  248 tis. a samo uhradí pohledávku fy Stavební huť Slatiňany za rekonstrukci čistící stanice 60 tis.).*2

 

Pokračovat ve čtení “Plovárna převedena pod Město”

Město nabízí k prodeji bývalou ubytovnu využitelnou jako rodinný dům

Město Slatiňany nabízí k prodeji:
bývalou ubytovnu využitelnou jako rodinný dům s jednou bytovou jednotkou 1 + 2 částečně stojící na části stavební parcely č. 927/3 a částečně na stavební parcele č. 927/4 o celkové zastavěné ploše cca 95 m2, s užitkovou plochou 70,90 m2 , prodej části st. parc. č. 927/3 o výměře cca 84 m2, prodej části pozemkové parc. č. 204/1 o výměře cca 29 m2, vše v katastrálním území Slatiňany.

Minimální cena nabízených nemovitostí je 750 000Kč.

Pokračovat ve čtení “Město nabízí k prodeji bývalou ubytovnu využitelnou jako rodinný dům”