Téma: Plovárna

Plavecký bazén – 54×26 m s hloubkou od 1 do 1,8 m. Kapacita 314 osob a téměř 2000 m³ vody.
Malý bazén pro neplavce – 210 m² s hloubkou od 0,2 do 0,4 m. Kapacita 70 osob.
Odpočinkové plochy s travnatým povrchem 4 348 m². Maximální kapacita 1900 lidí.

Sezóna

Červen – Září (podle počasí a teploty vody)

Pokračovat ve čteníTéma: Plovárna”

Vybrán projektant na rekonstrukci plovárny

Na základě doporučení hodnotící komise vybrala Rada města dodavatele projektové dokumentace pro povolení stavby a projektové dokumentace na stavební úpravy plovárny ve Slatiňanech včetně výkonu autorského dozor. Celkem z 10 oslovených dodavatelů a uveřejnění zakázky na profilu zadavatele město obdrželo 2 nabídky. Byla vybrána společnost ATELIER 11 Hradec Králové, s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 1 095 000 Kč bez DPH (1,3 mil. vč. DPH)*

Pokračovat ve čtení “Vybrán projektant na rekonstrukci plovárny”

Návrh: Nerezový bazén

Bazény na naší plovárně jsou aktuálně betonové s fólií. Studie rekonstrukce plovárny počítá také s fólií u obou bazénů.

Na zastupitelstvu projednávajícím koncept rekonstrukce plovárny zazněl návrh na nerezový i velký bazén, protože jeho životnost je delší. Zastupitelstvo požádalo o prověření této možnosti.*

Následně rada města následně nerezový bazén zamítla kvůli velkému cenovému rozdílu mezi cenou nerez plaveckého bazénu a fóliového provedení (rozdíl až 12 mil.

Pokračovat ve čteníNávrh: Nerezový bazén

Připravuje se výběrové řízení na projekt na rekonstrukci bazénu na plovárně

Rada města rozhodla o  vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na  zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby a projektové dokumentace pro provedení stavby na výměnu bazénové technologie, stavební úpravy bazénů a části areálu plovárny ve Slatiňanech, včetně výkonu autorského dozoru“ s oslovením 10 dodavatelů a uveřejněním na profilu zadavatele.

Komise pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Štastný, Ing. Hoffman, Esserová.

*

Pokračovat ve čtení “Připravuje se výběrové řízení na projekt na rekonstrukci bazénu na plovárně”

Návrh: Vybudování dětské klouzačky na plovárně

Ta na obrázku stála 400 tis. Kč.

Podle tajemníka J. Prokše město plánuje postupné přebudování a doplněním plovárny o herní prvky. Tyto jsou však finančně náročné, zatím mají přednost prvky nezbytné pro chod plovárny (toalety, sprchy, čerpadlo,…) O klouzačce se v budoucnu také uvažuje.

Pokračovat ve čteníNávrh: Vybudování dětské klouzačky na plovárně”