Téma: Plovárna

Plavecký bazén – 54×26 m s hloubkou od 1 do 1,8 m. Kapacita 314 osob a téměř 2000 m³ vody.
Malý bazén pro neplavce – 210 m² s hloubkou od 0,2 do 0,4 m. Kapacita 70 osob.
Odpočinkové plochy s travnatým povrchem 4 348 m². Maximální kapacita 1900 lidí.

Sezóna

Červen – Září (podle počasí a teploty vody)

Parkování

Parkuje se na trávě před hlavním vchodem.

Pokračovat ve čteníTéma: Plovárna“

Koncepce dopravy ve Slatiňanech a rekonstrukce plovárny

1.12.2021 jsem se účastnil na MÚ Slatiňany seznámení veřejnosti s prezentací koncepce dopravy ve městě. V této souvislosti se hovořilo také o parkování v různých částech města, včetně Smetanova a Škrovádského nábřeží. Zajímalo mě také, jak vypadá studie na revitalizaci ulice TGM a vůbec jak bude vypadat doprava ve Slatiňanech po dokončení obchvatu a jak je pamatováno na cyklisty.

Pokračovat ve čtení „Koncepce dopravy ve Slatiňanech a rekonstrukce plovárny“

Návrh: parkoviště u Spartaku na Škrovádském nábřeží

Záměr města spočívá ve vybudování parkoviště před stadionem Spartaku pro 32 stání osobních automobilů a dále pak stání pro autobus. Parkovací plochy byly navrženy po obou stranách Smetanova nábřeží. Parkovací stání jsou navržena jako podélná, kolmá i šikmá a jsou navržena z betonové dlažby barvy červené, lemování bude pomocí betonových obrub dvou typů barvy přírodní a podélné stání u řeky Chrudimky je navrženo ze zatravňovacích tvárnic.*

Aktuálně se čeká s vybudováním parkoviště, až Povodí Labe převede pozemek u řeky na město,

Pokračovat ve čteníNávrh: parkoviště u Spartaku na Škrovádském nábřeží“

Vybrán projektant na rekonstrukci plovárny

Na základě doporučení hodnotící komise vybrala Rada města dodavatele projektové dokumentace pro povolení stavby a projektové dokumentace na stavební úpravy plovárny ve Slatiňanech včetně výkonu autorského dozor. Celkem z 10 oslovených dodavatelů a uveřejnění zakázky na profilu zadavatele město obdrželo 2 nabídky. Byla vybrána společnost ATELIER 11 Hradec Králové, s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 1 095 000 Kč bez DPH (1,3 mil. vč. DPH)*

Pokračovat ve čtení „Vybrán projektant na rekonstrukci plovárny“

Návrh: Nerezový bazén

Bazény na naší plovárně jsou aktuálně betonové s fólií. Studie rekonstrukce plovárny počítá také s fólií u obou bazénů.

Na zastupitelstvu projednávajícím koncept rekonstrukce plovárny zazněl návrh na nerezový i velký bazén, protože jeho životnost je delší. Zastupitelstvo požádalo o prověření této možnosti.*

Následně rada města následně nerezový bazén zamítla kvůli velkému cenovému rozdílu mezi cenou nerez plaveckého bazénu a fóliového provedení (rozdíl až 12 mil.

Pokračovat ve čteníNávrh: Nerezový bazén