Téma: Historie Švýcárny

Historie

Švýcárna vznikla jako salaš v polovině 19. století přestavbou myslivny nedaleko původní hájenky jižně od zámeckého parku. Myslivna postavená po roce 1839 měla sloužit pro občasný pobyt panstva v přírodním prostředí. Švýcárna se stala jedním z romantických prvků doplňujících auerspergské sídlo ve Slatiňanech za Vincence Karla Auersperga, inspirovaného jeho cestou do Anglie v roce 1837.

Rekonstrukce Švýcárny stála přes 30 milionů Kč, většina byla z dotace, při které kraj největším městům nabídl 30 milionů na rozvoj –

Pokračovat ve čteníTéma: Historie Švýcárny“

Téma: Erby Auerspergů

Nejstarší rodový znak Auerspergů, jenž je doložen již ve 12. st., měl červený štít se zelenou hůrkou, před níž je zlatý kráčející zubr. Klenotem byl zlatý rostoucí zubr. Vidíme ho u další varianty téhož znaku. Tento první šlechtický erb rodu byl polepšován panovníkem, protože Auerspegové měli blízký vztah k  vládnoucí dynastii Habsburků a  ovlivňovali život v  hlavním městě rakouské monarchie a tím i celé říši. Auerspegové se v  průběhu času vypracovali od  panského stavu přes hrabata ke  knížatům s  vévodským titulem,

Pokračovat ve čteníTéma: Erby Auerspergů“