Rekonstrukce běžeckého oválu zatím čeká na dotaci, bude ale profesionálnější

Žádost o dotaci na rekonstrukci atletického oválu (hlavně změnu škvárového povrchu na tartanový) u Národní sportovní agentury se v roce 2021 nakonec nestihlo podat. Nakonec se nic nestalo,

Pokračovat ve čtení „Rekonstrukce běžeckého oválu zatím čeká na dotaci, bude ale profesionálnější“

Na městě vznikla pracovní skupina pro převod Spartaku pod město

Rada stanovila pracovní skupinu ve  složení MVDr.  Jeník, Ing.  Šťastný, Ing.  Steklý a Mgr. Chalupník pro jednání se Spartakem o převodu dalších části sportovišť do vlastnictví města.*

První jednání už proběhlo, další se plánuje na květen.*

Pokračovat ve čtení „Na městě vznikla pracovní skupina pro převod Spartaku pod město“

Rada města schválila situační výkres pro novou běžeckou dráhu ve Spartaku

Rada města schválena situační výkresy na Rekonstrukce běžecké dráhy ve Spartaku – slatinak.cz (6 + 8) spolu se sektory. Podle nich připraví zhotovitel projektovou dokumentaci.*

Pokračovat ve čtení „Rada města schválila situační výkres pro novou běžeckou dráhu ve Spartaku“

Město pronajme nově nabyté hřiště zpět Spartaku

Město zveřejnilo záměr pronájmu nově vzniklé a nabyté parcely 189/57 v místě hlavního hřiště ve Spartaku *.

V elektronickém katastru tato nová parcela však zatím neexistuje (je stále součástí 189/1).

Hlavní hřiště získalo město od Spartaku za 1 Kč, aby město zrekonstruovalo běžecký ovál, na což Spartak nemá.*

Předseda Spartaku Jaromír Hanuš upřesňuje, že záměrem je vybudování nové tartanové atletické dráhy, na kterou lze získat dotaci od Národní sportovní agentury (70 %).

Pokračovat ve čtení „Město pronajme nově nabyté hřiště zpět Spartaku“

Rada města schválila dokončení projekčních prací pro nový běžecký ovál

Rada města na základě vyjádření Spartaku a Atletického klubu schválila dokončení projekčních prací pro zpracování projektové dokumentace akce „Rekonstrukce atletického oválu a přilehlých sportovišť“ ve variantě 8+6 (počet drah v rovince + počet drah oválu). Tato varianta bude znamenat větší stavební úpravy, jelikož ovál po svém obvodu nemá atletických 400 m a tak bude muset dojít k posunu zábradlí a tedy i záboru části valu naproti tribuně.*

Pokračovat ve čtení „Rada města schválila dokončení projekčních prací pro nový běžecký ovál“

Návrh: Plynové vytápění Spartaku

Budovy Spartaku jsou nyní vytápěny elektřinou. Když je studenější zima, stojí to i 130 tis. Kč měsíčně. TJ poptávala cenu připojení k plynu někdy kolem 2015 a bylo by to za asi 1,2 mil. Kč. Vrátilo by se to za pár let, ale Spartak tuto investici nemá.*.

Pokračovat ve čteníNávrh: Plynové vytápění Spartaku“

Vybrán projektant pro rekonstrukci běžeckého oválu

Rada města rozhodla o výběru zhotovitele na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby „Rekonstrukce atletického oválu a přilehlých sportovišť“.

Ze tří nabídek vybrala společnost „SPORTPROJEKTA Praha s. r. o.“, která předložila cenovou nabídku v hodnotě 230 000 Kč bez DPH. Zpracování projektové dokumentace je kryto schváleným rozpočtem na rok 2021.

Projektová dokumentace bude připravována za účelem podání žádosti o dotaci na tuto akci.

Pokračovat ve čtení „Vybrán projektant pro rekonstrukci běžeckého oválu“