Spartak získal od Kraje na přestavbu garáže na kabiny 130 tis.

6 CR 150 54 861 Sportovní kluby Spartak Slatiňany, z.s. spolek

C1: Rekonstrukce části garáže na nohejbalovou kabinu a sklad pro nohejbal a na kabiny pro fotbalové přípravky 130 000 Kč

+ Zajištění sportovní činnosti mládeže i veřejnosti v zimním období – tenis 10 000 … Pokračovat ve čtení “Spartak získal od Kraje na přestavbu garáže na kabiny 130 tis.”

Chorvatsko vyměnili za Slatiňany

V těchto dnech můžeme vídat v okolí Slatiňan peloton mladých cyklistů. Může za to koronavirus. Kolínský cyklistický oddíl Z&S Apache Team, z.s., Kolín, oddíl cyklistiky EXPRES CZ-TUFO TEAM KOLÍN je zde totiž na dvoutýdenním jarním soustředění dorostu, které mělo být původně v Chorvatsku. Naše město si vybrali kvůli poměrně příznivým klimatickým podmínkám.

Na ubytovně Spartaku budou od 2.3. do 12.3. *1

 

Pokračovat ve čtení “Chorvatsko vyměnili za Slatiňany”

Připravuje se převedení oválu na město

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva, které připustilo převedení oválu a hřiště pod město za účel snazšího získání dotace na nový povrch, požádal Spartak o smazání zástavy, která vázne na jeho pozemku, aby mohlo dojít k převedení (prodeji za 1 Kč). Pohledávka krytá zástavou už byla před časem splacena, takže její vymazání je jen formalita.

Následně úřad připraví všechny další potřebné dokumenty (tj. znění smlouvy, znění věcného břemene atd). O definitivním převedení či prodeji však musí ještě rozhodnout zastupitelstvo ke schválení,

Pokračovat ve čtení “Připravuje se převedení oválu na město”

Informace k záměru rekonstrukce atletického oválu Spartaku a převodu pozemku do vlastnictví města

Vážení spoluobčané,

již delší dobu probíhají diskuse s představiteli Spartaku o nutnosti převést jejich majetek do vlastnictví města za účelem zabezpečení jejich nutné investiční obnovy. Spartak je zapsaný spolek, který zabezpečuje zejména sportovní vyžití pro děti, mládež i dospělé za přiměřenou úplatu a nemá finanční prostředky, které by mohl investovat do velkých oprav a rekonstrukcí, ať se již jedná o nový povrch atletické dráhy, rekonstrukci tělocvičny či stadionu, jejichž stavebně technický stav je neuspokojivý.

Pokračovat ve čtení “Informace k záměru rekonstrukce atletického oválu Spartaku a převodu pozemku do vlastnictví města”

Spartak požádal o dotaci na nové osvětlení haly

Spartak podal žádost o dotaci na Pard.kraj v oblasti C1 – Náhrada stávajících světel v hale za úspornější LED osvětlení. Pokud se podaří dotaci získat (nutná je 40 % spoluúčast), rád by to provedl letos v létě. Celkem je rozpočet cca na 160.000,-Kč včetně DPH. Požádali o dotaci ve výši 91.000,-Kč.

Pokračovat ve čtení “Spartak požádal o dotaci na nové osvětlení haly”

Osvětlení v hale je už opravené

Některé sodíkové výbojky ve velké hale ve Spartaku už přestaly svítit anebo zhasínaly a rozsvěcely se, což – zejména v zimě – poněkud znepohodlňovalo sportovní vyžití.

Výměnu komplikuje výška haly, světla nejsou dosažitelná z běžného žebříku, proto musely být pozváni “výškolezci”.

Oprava byla provedena v půlce ledna. Stála 12.100,-Kč vč. DPH. Zúčastnili se na ní 2 výškolezci + jejich kolega elektrikář, trvala asi 2 dny.

Pokračovat ve čtení “Osvětlení v hale je už opravené”

Téma: Dotovaná pracovní místa ve Spartaku

Spartak spolupracuje s ÚP, který mu nabízí nezaměstnané, které by Spartak mohl mailu. Počet míst se mění, před rokem 2016 to byla i 4 místa. Koncem roku 2019 jen dva. Hlavní důvod je nedostatek vhodných kandidátů.

Někteří ve Spartaku zůstali zaměstnáni i po ukončení podpory od ÚP.

Pomáhají v údržbě a úklidu sportovišť i ubytoven.

Tato podpora se hodí, protože s prostředky, které jdou všeobecně na sport, hlavně v minulosti (do roku 2015),

Pokračovat ve čteníTéma: Dotovaná pracovní místa ve Spartaku”

PD k parkovišti před Spartakem projednána s výborem Spartaku

25.4. proběhla neveřejná schůzka s výborem Spartaku, kde se projednávala PD k zmíněnému parkovišti, připomínky Spartaku do PD byly dodatečně zapracovány.

Podle předsedy Spartaku Jaromíra Hanuše se minimálně třikrát na podzim s p. místostarostou sešel celý hlavní výbor Spartaku a prakticky všechny připomínky a požadavky Spartaku byly do projektu po oboustranně vstřícném jednání zapracovány včetně přepracování a úpravy původního projektu.

Pokračovat ve čtení “PD k parkovišti před Spartakem projednána s výborem Spartaku”