Téma: Restaurace Stadion Slatiňany

Hospůdka na stadionu SK Spartak vedle tribuny. Otevřená každý večer a při zápasech.

Slatiňany; Smetanovo nábřeží 556

Otevřeno: každý den (všední dny od 15h)*

Kontakty:

Provozuje Tomáš Sodomka (Chrast) od roku 2008*.
IČO: 46466509*

Pokračovat ve čteníTéma: Restaurace Stadion Slatiňany“

Rada města schválila situační výkres pro novou běžeckou dráhu ve Spartaku

Rada města schválena situační výkresy na Rekonstrukce běžecké dráhy ve Spartaku – slatinak.cz (6 + 8) spolu se sektory. Podle nich připraví zhotovitel projektovou dokumentaci.*

Pokračovat ve čtení „Rada města schválila situační výkres pro novou běžeckou dráhu ve Spartaku“

Rada města schválila dokončení projekčních prací pro nový běžecký ovál

Rada města na základě vyjádření Spartaku a Atletického klubu schválila dokončení projekčních prací pro zpracování projektové dokumentace akce „Rekonstrukce atletického oválu a přilehlých sportovišť“ ve variantě 8+6 (počet drah v rovince + počet drah oválu). Tato varianta bude znamenat větší stavební úpravy, jelikož ovál po svém obvodu nemá atletických 400 m a tak bude muset dojít k posunu zábradlí a tedy i záboru části valu naproti tribuně.*

Pokračovat ve čtení „Rada města schválila dokončení projekčních prací pro nový běžecký ovál“

Město pronajme nově nabyté hřiště zpět Spartaku

Město zveřejnilo záměr pronájmu nově vzniklé a nabyté parcely 189/57 v místě hlavního hřiště ve Spartaku *.

V elektronickém katastru tato nová parcela však zatím neexistuje (je stále součástí 189/1).

Hlavní hřiště získalo město od Spartaku za 1 Kč, aby město zrekonstruovalo běžecký ovál, na což Spartak nemá.*

Předseda Spartaku Jaromír Hanuš upřesňuje, že záměrem je vybudování nové tartanové atletické dráhy, na kterou lze získat dotaci od Národní sportovní agentury (70 %).

Pokračovat ve čtení „Město pronajme nově nabyté hřiště zpět Spartaku“

Informace k záměru rekonstrukce atletického oválu Spartaku a převodu pozemku do vlastnictví města

Vážení spoluobčané,

již delší dobu probíhají diskuse s představiteli Spartaku o nutnosti převést jejich majetek do vlastnictví města za účelem zabezpečení jejich nutné investiční obnovy. Spartak je zapsaný spolek, který zabezpečuje zejména sportovní vyžití pro děti, mládež i dospělé za přiměřenou úplatu a nemá finanční prostředky, které by mohl investovat do velkých oprav a rekonstrukcí, ať se již jedná o nový povrch atletické dráhy, rekonstrukci tělocvičny či stadionu, jejichž stavebně technický stav je neuspokojivý.

Pokračovat ve čtení „Informace k záměru rekonstrukce atletického oválu Spartaku a převodu pozemku do vlastnictví města“

Návrh: Plynové vytápění Spartaku

Budovy Spartaku jsou nyní vytápěny elektřinou. Když je studenější zima, stojí to i 130 tis. Kč měsíčně. TJ poptávala cenu připojení k plynu někdy kolem 2015 a bylo by to za asi 1,2 mil. Kč. Vrátilo by se to za pár let, ale Spartak tuto investici nemá.*.

Pokračovat ve čteníNávrh: Plynové vytápění Spartaku“

Téma: Rekonstrukce běžecké dráhy ve Spartaku

Město připravuje rekonstrukci škvárové běžecké dráhy na tartan, což je už mnohaletý požadavek atletického oddílu. Konkrétně připravuje šestidráhu s cílovou osmidráhu, propustný tartan.

předpokládaná cena rekostrukce bude 12 – 14 mil, projekt kolem 250 tis. Kč*

Rada města vybrala společnost Sportprojekta Praha, s.r.o. na vypracování projektové dokumentace rekonstrukce atletického oválu a přilehlých sportovišť. Projektová dokumentace by měla být dokončena nejpozději v průběhu května 2021.

Po vyhotovení projektové dokumentace bude možné podat žádost o dotaci na Národní sportovní agenturu,

Pokračovat ve čteníTéma: Rekonstrukce běžecké dráhy ve Spartaku“

Vybrán projektant pro rekonstrukci běžeckého oválu

Rada města rozhodla o výběru zhotovitele na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby „Rekonstrukce atletického oválu a přilehlých sportovišť“.

Ze tří nabídek vybrala společnost „SPORTPROJEKTA Praha s. r. o.“, která předložila cenovou nabídku v hodnotě 230 000 Kč bez DPH. Zpracování projektové dokumentace je kryto schváleným rozpočtem na rok 2021.

Projektová dokumentace bude připravována za účelem podání žádosti o dotaci na tuto akci.

Pokračovat ve čtení „Vybrán projektant pro rekonstrukci běžeckého oválu“

V hale Spartaku už svítí bílá světla

Oranžově svítící sodíkové 400 W výbojky v horní hale byly vyměněny za bílá 165 W LED svítidla.

Rekonstrukce měla stát původně 160 tis., ale stála nakonec 191 tis. Kč včetně DPH (kvůli neplánované výměně držáků). Byla přislíbená dotace 91 tis. z kraje, tato dotační oblast však byla v Pardubickém kraji (narozdíl od jiných ) letos úplně zrušena. A tak bude výměna uhrazena z jiné dotace od MŠMT „Můj klub 2020“.

Pokračovat ve čtení „V hale Spartaku už svítí bílá světla“

Omezení COVID od 21.10. – roušky na ulici, od 22. zavřené některé obchody a knihovny

Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 21. října do odvolání opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
 • v prostředcích veřejné dopravy,
 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 • v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,

Pokračovat ve čtení „Omezení COVID od 21.10. – roušky na ulici, od 22. zavřené některé obchody a knihovny“

Omezení COVID od 14.10. – školy a vnitřní sportoviště zavřené, hromadné akce pro max. 6 osob

Omezení akcí a služeb od 14. října

 1. zakazují se:
  1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o
   1. členy domácnosti, a to s výjimkou:
   2. zaměstnance vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
    osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost.
  2. Zákaz se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce,

Pokračovat ve čtení „Omezení COVID od 14.10. – školy a vnitřní sportoviště zavřené, hromadné akce pro max. 6 osob“