Návrh: Plynové vytápění Spartaku

Budovy Spartaku jsou nyní vytápěny elektřinou. Když je studenější zima, stojí to i 130 tis. Kč měsíčně. TJ poptávala cenu připojení k plynu někdy kolem 2015 a bylo by to za asi 1,2 mil. Kč. Vrátilo by se to za pár let, ale Spartak tuto investici nemá.*.

Pokračovat ve čteníNávrh: Plynové vytápění Spartaku”

Téma: Rekonstrukce běžecké dráhy ve Spartaku

Město připravuje rekonstrukci škvárové běžecké dráhy na tartan, což je už mnohaletý požadavek atletického oddílu. Konkrétně připravuje šestidráhu s cílovou osmidráhu, propustný tartan.

předpokládaná cena rekostrukce bude 12 – 14 mil, projekt kolem 250 tis. Kč*

Rada města vybrala společnost Sportprojekta Praha, s.r.o. na vypracování projektové dokumentace rekonstrukce atletického oválu a přilehlých sportovišť. Projektová dokumentace by měla být dokončena nejpozději v průběhu května 2021.

Po vyhotovení projektové dokumentace bude možné podat žádost o dotaci na Národní sportovní agenturu,

Pokračovat ve čteníTéma: Rekonstrukce běžecké dráhy ve Spartaku”

Vybrán projektant pro rekonstrukci běžeckého oválu

Rada města rozhodla o výběru zhotovitele na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby „Rekonstrukce atletického oválu a přilehlých sportovišť“.

Ze tří nabídek vybrala společnost „SPORTPROJEKTA Praha s. r. o.“, která předložila cenovou nabídku v hodnotě 230 000 Kč bez DPH. Zpracování projektové dokumentace je kryto schváleným rozpočtem na rok 2021.

Projektová dokumentace bude připravována za účelem podání žádosti o dotaci na tuto akci.

Pokračovat ve čtení “Vybrán projektant pro rekonstrukci běžeckého oválu”

V hale Spartaku už svítí bílá světla

Oranžově svítící sodíkové 400 W výbojky v horní hale byly vyměněny za bílá 165 W LED svítidla.

Rekonstrukce měla stát původně 160 tis., ale stála nakonec 191 tis. Kč včetně DPH (kvůli neplánované výměně držáků). Byla přislíbená dotace 91 tis. z kraje, tato dotační oblast však byla v Pardubickém kraji (narozdíl od jiných ) letos úplně zrušena. A tak bude výměna uhrazena z jiné dotace od MŠMT “Můj klub 2020”.

Pokračovat ve čtení “V hale Spartaku už svítí bílá světla”

Omezení COVID od 21.10. – roušky na ulici, od 22. zavřené některé obchody a knihovny

Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 21. října do odvolání opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
 • v prostředcích veřejné dopravy,
 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 • v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,

Pokračovat ve čtení “Omezení COVID od 21.10. – roušky na ulici, od 22. zavřené některé obchody a knihovny”

Omezení COVID od 14.10. – školy a vnitřní sportoviště zavřené, hromadné akce pro max. 6 osob

Omezení akcí a služeb od 14. října

 1. zakazují se:
  1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o
   1. členy domácnosti, a to s výjimkou:
   2. zaměstnance vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
    osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost.
  2. Zákaz se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce,

Pokračovat ve čtení “Omezení COVID od 14.10. – školy a vnitřní sportoviště zavřené, hromadné akce pro max. 6 osob”

Téma: Převod běžecké dráhy a hřiště Spartaku pod město

První fáze vyjednávaného převodu Spartaku pro město pro větší dostupnost dotací a zajištění možnosti průhlednějšího dofinancovávání z rozpočtu města.

Převádět se má hřiště s přilehlými pozemky – od plotu před tribunou k plotu u jídelny, od plotu vedle malé školy k asfaltce procházející areálem Spartaku.

Pokračovat ve čteníTéma: Převod běžecké dráhy a hřiště Spartaku pod město”

Horní hala dostane nové LED osvětlení

Nové osvětlení do velké sportovní haly už je objednáno a jen otázka týdnů, než bude nainstalováno. Předseda Spartaku Jaromír Hanuš si od instalace slibuje nižší spotřebu elektřiny, méně častou nutnost údržby a příjemnější osvětlení. Stávající sodíková svítidla (každé s odběrem 400­ W) budou nahrazena LED svítidly Ecolite HB03 s odběrem 150 W.  Počet svítidel bude zachován (25). Vzhledem k ceně se ustoupilo od rekonstrukce osvětlení ve spodní hale i šatnách, kde budou zachovány stávající zářivky.

Pokračovat ve čtení “Horní hala dostane nové LED osvětlení”