Kapacita ústavu je 268 klientů

  • Domov pro osoby se zdravotním postižením ………… 233 klientů
  • Chráněné bydlení ………………………………………………….  26
  • Denní stacionář …………………………………………………….    6
  • Odlehčovací služby ………………………………………………..   3

Služba je určena:
 dětem a mladistvým ve věku 3-18 let
 mladým dospělým ve věku 18-26 let
 dospělým lidem
se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením
a mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným, smyslovým
a poruchami autistického spektra s přidruženým mentálním postižením,

Pokračovat ve čtení “Kapacita ústavu je 268 klientů”

Téma: Sluneční dům – unikátní solární projekt

Jedna z budov DSS Slatiňany, která se nalézá v ulici Vítězství vlevo za přejezdem, je vytápěna solární energií.

Důvody k vybudování takového vytápění byly dva – 1) za kolejemi nebyl v době stavby zaveden plyn a 2) byla možnost získat dotaci na obnovitelný zdroj.

Projekt je technicky zajímavý jak svým rozsahem – největší systém v ČR využívající dlouhodobé akumulace – tak dlouhou dobou, po kterou systém funguje (v roce 2018 stále funguje již 23.

Pokračovat ve čteníTéma: Sluneční dům – unikátní solární projekt”

Přístavba kláštera a rozšíření kapacity na 240 klientů

V roce 1936 byla budova stavebně rozšířena a počet uživatelů využívajících poskytovanou sociální službu stoupl na 240.  Období 2. světové války ústavní zařízení přečkalo beze změn.

Pokračovat ve čtení “Přístavba kláštera a rozšíření kapacity na 240 klientů”

Otevření Domova sociálních služeb v klášteře

Domov sociálních služeb Slatiňany (DSS Slatiňany) byl založen v roce 1926.

Vznikl z iniciativy Školských sester sv. Františka, které vyhověly žádosti Zemského úřadu v Praze, aby přijaly do své péče rovněž děti mentálně postižené. Řádové sestry stavebně přizpůsobily budovu, která do té doby sloužila jen školským a výchovným účelům.

Řádové sestry absolvovaly speciální kurz pro výchovu dětí s mentálním postižením a odborný výcvik na dětském oddělení Nemocnice Pardubice. Domov byl zřízen Zemským úřadem,

Pokračovat ve čtení “Otevření Domova sociálních služeb v klášteře”