Téma: Důležitost smyslu života ve stáří

Smysluplnost života ve stáří je jednou z položek kvality života. Míra smysluplnosti života ve stáří závisí na prostředí, v němž senioři žijí, jejich soběstačnosti a také na původním povolání. Senioři, kteří nevnímají život jako smysluplný, mají horší rodinné vztahy, postrádají hezké zážitky a jsou statisticky významně více depresivní. *

U starších lidí nabývá na významu otázka naplnění života.

Někteří senioři (nad 75) let nejsou se svým životem spokojeni a netouží po ničem jiném,

Pokračovat ve čteníTéma: Důležitost smyslu života ve stáří“

Téma: Smysl života

„Naše zdejší existence má nějaký smysl, pokud obsahuje náplň, účely a cíle, pro něž stojí za to žít. Jako smyslem naplněný bývá chápán takový život, ve kterém člověk může ve světě uplatnit všechny stupně své vnitřní svobody, své nadání a dispozice.“(Raban)*

Většina společnosti běžně nepřemýšlí o smyslu vlastního života, *

Farran rozlišuje dva pohledy na smysl, další dva přidává Dittman:*

  1. dílčí činnosti, úkoly, situace, zkušenosti, které tvoří dočasný smysl v životě,

Pokračovat ve čteníTéma: Smysl života“

Téma: Domácí hospic

Hospic je zařízení nebo služba pečující o nevyléčitelně nemocné osoby. Taková péče se nazývá paliativní. Po revoluci vzniklo v zemi několik lůžkových hospiců* a jeden takový funguje přes 10 let i v Chrudimi u Ploché dráhy. Existuje však také domácí, čili mobilní hospic, který umožňuje poskytování této péče v domácím prostředí.

Pokračovat ve čteníTéma: Domácí hospic“

Téma: Domácí hospic Charity Pardubice

Ambulantní a mobilní paliativní péči pacientům, kteří chtějí závěr svého života strávit ve svém prostředí mezi svými blízkými.

Ve Slatiňanech působí pobočka z Holic (mapa): Domácí hospic Andělů strážných, středisko Holice: vrchní sestra *

Paliativní péče je *

Služby poskytuje pacientům, kterým *

Od Domácí zdravotní péče se hospicová liší v tom, *

Služby hradí z větší části zdravotní pojišťovny, *

Pokračovat ve čteníTéma: Domácí hospic Charity Pardubice“