Téma: Další (ne)závislé informační weby v našem regionu

Informační závislá (na vlivných subjektech) o nezávislá média pro lokální informace pro Slatiňany a okolí

Pokračovat ve čteníTéma: Další (ne)závislé informační weby v našem regionu”

Téma: Jezdecký klub Pablo-Slatiňany

Klub má 24 registrovaných členů, z toho jsou dva s cvičitelskou licencí. Navštěvují nás zájemci o jezdecký sport. Naše priorita je práce s dětmi

Jezdecký klub Pablo-Slatiňany, z.s.

Podlíšťany 17

Kontakty: ; ;

IČ: 60103001
Předseda spolku: Ivan Jeník

Název: JK Pablo Slatiňany z.s.
Licence: MF0006; Oblast: F – Východočeská
Město: 53821 Slatiňany; Telefon: 602 112 355
Uspořádáno závodů: 0; 

Pokračovat ve čteníTéma: Jezdecký klub Pablo-Slatiňany”

Téma: Neziskové organizace

Soukromé nestátní neziskové organizace nějak působící v našem městě.

Nevládní organizace zabezpečují tři čtvrtiny kapacit všech sociálních služeb v Česku: hospice, azylové domy, chráněné byty pro handicapované, domovy seniorů, ambulantní a terénní asistenční služby, podporují děti, mladistvé i rodiny ze znevýhodněného prostředí.

Poskytují masivní podporu vzdělávacímu systému, zabezpečují volnočasové a sportovní aktivity pro desítky tisíc dětí. Organizují kulturní aktivity. Bojují proti korupci, poskytují zdravotnickou a humanitární pomoc v případě krizí doma i v zahraničí a bezplatné právní poradenství lidem,

Pokračovat ve čteníTéma: Neziskové organizace”

Téma: MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Formou je občanské sdružení s IČ: 1268279.

 • Kancelář a sídlo MAS:
  Resselovo náměstí 77, 3. patro
  537 01 Chrudim
 • Telefon: 469 657 471
  Šárka Trunečková, předsedkyně MAS; tel: 737 770 811; e-mail
  sarka.truneckovachrudim-city.cz
 • Jana Harvánková – jana.harvankovachrudim-city.cz (odbor územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Chrudim)

Pokračovat ve čteníTéma: MAS Chrudimsko, z.s.”

Téma: Farní charita Chrudim

Nezisková organizace Farní charita Chrudim byla zřízena Diecézní katolickou charitou Hradec Králové, která spadá pod Charitu ČR s působností po celé zemi. Na mezinárodní úrovni je Charita ČR členem sítě Caritas Internationalis  a Caritas Europa a také partnerem OSN, Generálního ředitelství ECHO při Evropské unii a dalších mezinárodních neziskových organizací. V českém prostředí spolupracuje Charita ČR s dalšími partnery zejména z neziskového sektoru. Je například členem Českého fóra pro rozvojovou spolupráci či Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR.

Pokračovat ve čteníTéma: Farní charita Chrudim”

Téma: Římskokatolická farnost Slatiňany

Římsko-katolická (ŘK) církev ve Slatiňanech. Slatiňanská farnost spravuje kostel sv. Martina u zámku, farář nebo administrátor farnosti sídlí na faře proti tomuto kostelu. Tent kněz zároveň spravuje farnosti v Bítovanech a Žumberku.

Roku 1801 byla ve Slatiňanech zřízena lokálie obsazená paterem V. Sklenářem. Roku 1857 byla lokálie povýšena na farnost.*1

Pokračovat ve čteníTéma: Římskokatolická farnost Slatiňany”

Téma: Klub Paprsek

Klub Paprsek je spolek rodičů a dětí ze Slatiňan a okolí. Klub vznikl v lednu 2003 z iniciativy několika rodičů.

Hlavní náplní je:

 • realizace pravidelných společných aktivit (cvičení s dětmi ve sportovní hale, tvořivě-hravé odpoledne v mateřské škole)
 • organizace dalších akcí a programů pro rodiče a děti (lampionový průvod, drakiáda, návštěvy divadla, návštěvy knihovny, Mikulášské cvičení, ekologicky zaměřené edukativní programy, program na dopravním hřišti,

Pokračovat ve čteníTéma: Klub Paprsek”

Téma: Myslivecká společnost Kochánovice, z.s.

Myslivci.

NÁZEV:Myslivecká společnost Kochánovice,
IČO: 43500790
FORMA: Spolek
DIČ (DPH): CZ43500790, Detail plátce DPH
ADRESA: Lukavice 182, 538 21 Lukavice

10.2.2016   Zapsán člen představenstva Ing. Jan Sodomka
10.2.2016   Zapsán člen představenstva Zdeněk Ryšavý
10.2.2016   Zapsán člen představenstva Michal Vrbovský
10.2.2016   Zapsán člen dozorčí rady Petr Tichý
10.2.2016   Zapsán člen představenstva Tomáš Trunec
10.2.2016   Zapsán člen představenstva CTIBOR HRČEK

 

Pokračovat ve čteníTéma: Myslivecká společnost Kochánovice, z.s.”