Téma: Místní média

Další (ne)závislé informační weby v našem regionu. Informační závislá (na vlivných subjektech) o nezávislá média pro lokální informace pro Slatiňany a okolí

Pokračovat ve čteníTéma: Místní média“

Téma: MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Formou je občanské sdružení s IČ: 1268279.

Pomáhá se získáváním dotací*.

Za město zastupuje tajemník*.

 • Kancelář a sídlo MAS:
  Resselovo náměstí 77, 3. patro
  537 01 Chrudim
 • Telefon: 469 657 471
  Šárka Trunečková, předsedkyně MAS; tel: 737 770 811; e-mail
  sarka.truneckovachrudim-city.cz
 • Jana Harvánková –

Pokračovat ve čteníTéma: MAS Chrudimsko, z.s.“

Téma: Klub Paprsek

Klub Paprsek je spolek rodičů a dětí ze Slatiňan a okolí. Klub vznikl v lednu 2003 z iniciativy několika rodičů. Věkový rozptyl dětí je cca od 1 roku až po předškoláky. Cvičí se nejčastěji ve spodní hale Spartaku.

Hlavní náplní je:

 • realizace pravidelných společných aktivit (cvičení s dětmi ve sportovní hale, tvořivě-hravé odpoledne v mateřské škole)
 • organizace dalších akcí a programů pro rodiče a děti (lampionový průvod,

Pokračovat ve čteníTéma: Klub Paprsek“

Téma: Farní charita Chrudim

Nezisková organizace Farní charita Chrudim byla zřízena Na mezinárodní úrovni je Charita ČR členem sítě Caritas Internationalis  a Caritas Europa a také partnerem OSN, Generálního ředitelství ECHO Je například členem Českého fóra pro rozvojovou spolupráci či Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR.

Cílem je poskytování sociálních a zdravotních služeb

Působí v Chrudimi a okolí.

Pečovatelská služba a osobní asistence

Další ze služeb chrudimské Charity je domácí zdravotní péče,

Pokračovat ve čteníTéma: Farní charita Chrudim“

Téma: Pardubický spolek historie železniční dopravy

Nezisková organizace, která se snaží dokumentovat historii drážní dopravy v Pardubickém kraji. Provozuje Museum Rosice nad Labem s pobočnou expozicí ve Slatiňanech. Pořádá jízdy historických vozidel a mnoho akcí pro veřejnost. Vlastní, renovuje, opravuje, provozuje a udržuje více jak dvacet historických vozidel. Další zajímavá vozidla jsou v držení některých členů spolku. Realizuje také publikační činnost od pohlednic, přes publikace o historii, až po provozování internetových stránek o železnici.*

Pardubice; Na Staré poště 2865

Kontakty:

Předseda spolku: Oldřich Čížek

IČO: 48160733

Pokračovat ve čteníTéma: Pardubický spolek historie železniční dopravy“

Téma: Jezdecký klub Pablo-Slatiňany

Klub má 24 registrovaných členů, z toho jsou dva s cvičitelskou licencí. Navštěvují nás zájemci o jezdecký sport. Naše priorita je práce s dětmi

Jezdecký klub Pablo-Slatiňany, z.s.

Podlíšťany 17

Kontakty: ; ;

IČ: 60103001
Předseda spolku: Ivan Jeník

Název: JK Pablo Slatiňany z.s.
Licence: MF0006; Oblast: F – Východočeská
Město: 53821 Slatiňany; Telefon: 602 112 355
Uspořádáno závodů: 0; 

Pokračovat ve čteníTéma: Jezdecký klub Pablo-Slatiňany“

Téma: Římskokatolická farnost Slatiňany

Římsko-katolická (ŘK) církev ve Slatiňanech. Slatiňanská farnost spravuje kostel sv. Martina u zámku, farář nebo administrátor farnosti sídlí na faře proti tomuto kostelu. Tent kněz zároveň spravuje farnosti v Bítovanech a Žumberku.

Roku 1801 byla ve Slatiňanech zřízena lokálie obsazená paterem V. Sklenářem. Roku 1857 byla lokálie povýšena na farnost.*1

Pokračovat ve čteníTéma: Římskokatolická farnost Slatiňany“