Město vysoutěžilo slušné ceny na energie na rok 2024 na burze. Přesto budeme spotřebu optimalizovat.

Město SLATIŇANY v měsíci říjnu 2023 vysoutěžili cenu silové elektřiny a plynu pro své objekty a pro příspěvkové organizace města. Ceny komodit na rok 2024.

Pro plyn byl uzavřen burzovní obchod na PXE a.s. (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.) ve výši 1 827 Kč/MWh vč. DPH. Pro silovou elektřinu byl uzavřen obchod na 4 429,- Kč/MWh vč. DPH. Obě ceny jsou bez distribuce. Oproti cenám roku 2023 došlo k úspoře nákladů o více jak 1 mil.

Pokračovat ve čtení „Město vysoutěžilo slušné ceny na energie na rok 2024 na burze. Přesto budeme spotřebu optimalizovat.“

Končí dotování energie státem v roce 2023. Teď je hlavně na nás, kolik v dalších letech ušetříme.

Postupně se od ledna 2024 začíná realizovat Nová tarifní soustava a modernizace přenosové soustavy, my účastníci energetického trhu bychom měli být při tom. Nejde jen o distributora, dodavatele či dodavatele technologií. Jde o naše budoucí každodenní náklady na energie

Pokračovat ve čtení „Končí dotování energie státem v roce 2023. Teď je hlavně na nás, kolik v dalších letech ušetříme.“

Téma: Komunitní energetika

Skupina lidí vyrábí společně energii a následně ji mezi sebou sdílí.

V ČR se od roku 2024 počítá se třemi způsoby*:

  1. Sdílet elektřinu vyrobenou mezi výrobcem elektřiny (např. solární nebo větrnou elektrárnou) a dalšími odběrovými místy. Celkem je možné tímto způsobem sdílet elektřinu až v deseti vzdálených odběrových místech.
  2. Sdílení elektřiny lidmi v jedné budově. Obyvatelé typicky bytového domu se mohou domluvit a sdílet vyrobenou elektřinu například ze společných solárních panelů na střeše budovy.

Pokračovat ve čteníTéma: Komunitní energetika“