Automatický dávkovač chemikálií do kanalizace Trpišov za 0,4 mil.

Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Trpišov Čerpací stanice odpadních vod (čsov) 4 – systém automatického dávkování chemikálií“ Rada města vybrala jako dodavatele společnost Komplex CR s. r. o., s nejnižší nabídkovou cenou 429145 Kč vč. DPH. Město obdrželo celkem 2 nabídky.*

Doplnění systémem automatického dávkování chemií má zamezit šíření zápachu, na který si stěžují obyvatelé Trpišova.*

Pokračovat ve čtení „Automatický dávkovač chemikálií do kanalizace Trpišov za 0,4 mil.“

Téma: Úhrada za dešťovou vodu odváděnou do kanalizace

Do naší kanalizace lze odvádět také dešťovou vodu (neb je to jednotná kanalizační síť*. Odvádí se voda ze střech, ze dvorů i z ulic, kde není zvlášť dešťový svod do řeky nebo potoka. V některých ulicích je historicky paralelní kanalizace dešťová do řeky.

Pokračovat ve čteníTéma: Úhrada za dešťovou vodu odváděnou do kanalizace“

Téma: Odpadní vody vypouštěné do přírody

Nešvar sice postupně mizející, ale stále ne zcela. Závažnost ovšem roste s množstvím chemikálií, které se dostávají do odpadních vod, které dříve nebyly tak dostupné (myčky, pere se častěji, léky vč. hormonů, mikroplasty… ). Některé z těchto věcí sice zatím neřeší ani stávající čističky, ale je následně snazší doplnit čističku o příslušný filtr, než stovky septiků, které čistička nahrazuje.

Město řešilo (ne zcela úspěšně) podněty týkající se svodů do Slavického potoka v Trpišově nebo návesního rybníka v Kunčí*.

Pokračovat ve čteníTéma: Odpadní vody vypouštěné do přírody“

Návrh: Město by pomohlo s přípojkami občanů do kanalizace jako v Medlešicích

Odkanalizování obcí a měst zajišťuje většinou samospráva. Většinou však obecní kanalizace končí před hranicí pozemku, odkud se předpokládá, že si každý připojí svou nemovitost sám. Tak to dosud funguje i ve Slatiňanech (Škrovád, Trpišov a Kunčí).

Pokračovat ve čteníNávrh: Město by pomohlo s přípojkami občanů do kanalizace jako v Medlešicích“

Počty domácností připojených ke kanalizaci

Následující tabulka je celkem přesná v číslech, ale nepřesná v rozdělení místních částí. Dále je třeba brát v úvahu, že některé domácnosti mohou mít společnou přípojku (např. v činžovních domech) a naopak mohou být domácnosti se dvěma přípojkami.

Nicméně z jí je patrné, že může být i několik set domácnosti úplně nepřipojených ke kanalizaci.

Počty napojených nemovitostí

Vodovod
Kanalizace
počet domácností
rekreační objekty
Vodovod
Kanalizace

Slatiňany
843
769
1100
0
77%
70%

Škrovád
193
174
160
14
111%
100%

Kunčí
76
19
50
0
152%
38%

Trpišov
149
73
110
16
118%
58%

Kochánovice
5
2
4
0
125%
50%

Celkem
1266
1037
1424
30
87%
71%

zdroj:
VS Chrudim 12/2021
Město Slatiňany 10/2021

 

Pokračovat ve čtení „Počty domácností připojených ke kanalizaci“

V připojování obyvatel na kanalizaci je Pardubický kraj druhý nejhorší v ČR

Také krajský úřad dotuje stavbu kanalizací v obcích. Ve druhém kole bylo rozděleno přes 20 milionů korun. Kvůli velkému převisu žadatelů se snížil objem finančních prostředků na dotace i částka na projekt. U novostaveb vodovodů, kanalizací a čističek odpadních vod je to 3,2 milionů korun. Další zdroj je Operační programu životní prostředí.*

Přesto je podle údajů z Českého statistického úřadu Pardubický kraj s podílem 74,7 % obyvatel domů napojených na kanalizaci v mezikrajském srovnání na druhém nejhorším místě po libereckém.*

Mezi další obce,

Pokračovat ve čtení „V připojování obyvatel na kanalizaci je Pardubický kraj druhý nejhorší v ČR“

Město zalije nezalité poklopy inspekčních šachet kanalizace na jaře

Inspekční šachty patří VS Chrudim. Město proto požádalo vodárenskou společností (provozního technika pro Chrudim Hynka Habala) o zalití starých poklopů neúspěšně. Nové poklopy jsou s hladkým povrchem už z výroby a staré neřeší, nejsou na to údajně „zařízeni“. Nicméně VS nemá námitek, když tuto úpravu udělá město na své náklady.

Město tedy s úpravou počítá na jaře, protože poklopy bude třeba perfektně vyčistit, nechat vyschnout, povrch odmastit a opatřit nátěrem z asfaltové emulze.

Pokračovat ve čtení „Město zalije nezalité poklopy inspekčních šachet kanalizace na jaře“

Návrh: Vést kanalizace spádem do Orle místo přes kopec do Slatiňan

Ze zápisu zastupitelstva 24/9/2019

Ing. Brůžek – otázkou je, zda by nebylo levnější odkanalizovat Kunčí do Orle ve spádu a ne čerpat to přes kopec do Slatiňan Starosta – nebylo, není to tak jednoduché

Ing. Brůžek – šlo by to do stejné kanalizace Starosta – kanalizace od Orle by to neunesla, kanalizace Orel – Slatiňany je na hranici kapacity, například Zaječice se do ní už nemůžou připojit.

pí Málková – kanalizace z Orle na Slatiňany byl problém už dříve a to se Orel od té doby ještě rozrostla,

Pokračovat ve čteníNávrh: Vést kanalizace spádem do Orle místo přes kopec do Slatiňan