Téma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

VAK Chrudim vlastní vodovodní a kanalizační síť a některá zařízení používaná k výrobě, rozvodu pitné vody a likvidaci užitkových vod ve velké části okresu Chrudim. Místopředseda představenstva je náš starosta Ivan Jeník*.

Vodovodní zařízení je spravováno společností VS Chrudim, která zajišťuje údržbu a účtování vody a stočného spotřebitelům.

Vodovody a kanalizace Chrudim (VAK) jsou akciová společnost.

Pokračovat ve čteníTéma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.“

Téma: Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Sídlo: Novoměstská 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim
IČO: 27484211

VS Chrudim je jedna z asi 10-ti dceřiných společností ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. 

Historie

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. (jinak též „VS Chrudim, a.s.“) byla založena dne 21.9.2005

Roční obrat (2016-2018) je kolem 320 mil. Kč, z toho:*

Pokračovat ve čteníTéma: Vodárenská společnost Chrudim, a.s.“

Téma: Úpravna vody Monaco

Úprava vody na Monacu slouží k čištění (úpravě) vody přicházející z křižanovské přehrady.

Úpravna o maximálním výkonu 350 l/s využívá povrchový zdroj, kterým je říční voda přitékající samospádem z  elektrárenského přivaděče spojujícího vodní nádrže Křižanovice a Práčov nebo z vyrovnávací nádrže Práčov (využíváno 10-20 dní v roce po dobu revize přivaděče).

Upravená voda jde pak míchána v jiném objektu (pod Kaštankou) s se studniční vodou ze studen u Podlažic a pouštěna do vodovodní sítě v Chrudimi a Slatiňanech.

Pokračovat ve čteníTéma: Úpravna vody Monaco“

Vodné a stočné 2021 roste, ale inflace je rychlejší

Byly zveřejněny nové ceny vody pro domácnosti na rok 2021 *.

Paušál zůstává, pohyblivá část vodného vzrostla o 2 Kč a stočného o 3 Kč. Vyrovnalo se tím zlevnění, které na jaře minulého roku způsobilo snížení DPH z 15% na 10%.

Pokračovat ve čtení „Vodné a stočné 2021 roste, ale inflace je rychlejší“

Vodné a stočné se příští zvedne o méně než inflaci, říká předseda představenstva VAKu Ivan Jeník

Byly zveřejněny nové ceny vody pro domácnosti na rok 2022 *.

Paušál zůstává, pohyblivá část vodného vzrostla o 1 Kč a stočného o 2 Kč.

Pokračovat ve čtení „Vodné a stočné se příští zvedne o méně než inflaci, říká předseda představenstva VAKu Ivan Jeník“

Téma: Cena vodného a stočného

Vlastník nebo provozovatel vodovodu nebo kanalizace je povinen předložit odběrateli na jeho žádost úplný výpočet ceny pro vodné a stočné.*

Ceny vodného a stočného pro domácnosti

…ve Slatiňanech od roku 2010 včetně DPH:

rok
vodné
stočné
pozn.

paušál za rok
Kč/m³
paušál za rok
Kč/m³
cizí zdroje Kč/m³

2010
657
34,78
223
30,81

2011
750
36,17
721
31,72

2012
844
39,64
1 140
32,8

2013
851
41,38
1 150
34,01

2014
851
41,38
1 150
34,01

2015
736
43,15
805
36,33

2016
736
43,15
805
36,33

2017
736
43,15
805
36,33

1

2018
736
43,15
805
36,33
4,24

2019
842
43,15
883
36,33
5,19

2020 1-4
842
45,11
883
38,84
5,12
DPH 15%

2020 5-12
805
43,15
845
37,15
4,89
DPH 10%

2021
805
45,19
845
40,24
4,89
úřední deska města 1.12.2020

2022
805
46,12
845
42,28
4,6
úřední deska města 1.12.2021

Paušál je pro nejmenší vodoměry do 2,5 m3/h.

Pokračovat ve čteníTéma: Cena vodného a stočného“

Tak už nám zase teče tvrdá voda, aneb zahájení provozu obnoveného přivaděče z Podlažic

21.9.2021 byl zahájen v Chrudimi slavnostně provoz obnoveného přivaděče. Přivaděč má délku 11 km, rekonstrukci se stihlo dokončit o měsíc dříve.

Pokračovat ve čtení „Tak už nám zase teče tvrdá voda, aneb zahájení provozu obnoveného přivaděče z Podlažic“