Eurovolby 2024 – v účasti jsme ostudy

Tento víkend se konají eurovolby. Navzdory dosti vyhraněným názorům na některá témata celoevropská i světová (do kterých můžeme mluvit leda skrz EU), mívá Česko paradoxně velmi nízkou volební účast (kolem 20 %) oproti evropskému průměru kolem 50 %, i když se to pomalu zlepšuje*.

K čemu je Evropský parlament vlastně dobrý?

Pokračovat ve čtení „Eurovolby 2024 – v účasti jsme ostudy“

Schválené příspěvky společenským organizacím pro rok 2024 a porovnání s předchozími roky

Nově informace skrz dotace města shromažďujeme na slatinaku v google-sheetové tabulce. Je to přehlednější a lépe se s tím pracuje.

Pokračovat ve čtení „Schválené příspěvky společenským organizacím pro rok 2024 a porovnání s předchozími roky“

Návrh: O dotacích pro spolky by namísto Rady města rozhodovali přímo občané

V Letohradě už druhým rokem rozhodují o městských příspěvcích na spolky přímo lidé, zatímco u nás zatím rozhoduje pouze Rada města na principu „porcování medvěda“: Město poskytuje žákům základních a středních škol s bydlištěm v Letohradu tisícikorunovou poukázku na volnočasové aktivity na území města.*

Pokračovat ve čteníNávrh: O dotacích pro spolky by namísto Rady města rozhodovali přímo občané“

Návrh: Do jednacího řádu zastupitelstva doplnit hlasování o připuštění k hlasování zastupitele ve střetu zájmů

Zákon o obcích toto řeší v §83, kde stojí: „(2) Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat“

Pokračovat ve čteníNávrh: Do jednacího řádu zastupitelstva doplnit hlasování o připuštění k hlasování zastupitele ve střetu zájmů“