Téma: Plánované investiční akce

Radní dostávají návrh rozpočtu se všemi akcemi, které kdy kdo požadoval v hodnotě třeba 200 mil. Kč. K rozpočtu je vždy i svolaná samostatná rada a z ní vyjde návrh, který se musí posupně upravit na vyrovnaný /okolo 70 mil.Kč včetně mandatorních výdajů/. Na prostudování rozpočtu mají radní vždy dost času i na případnou konzultaci.

Dále se s návrhem rozpočtu seznámí finanční výbor města.

Rozpočet se na konci předchozího roku schvaluje zastupitelstvem.

Pokračovat ve čteníTéma: Plánované investiční akce”

Návrh: Už žádné utajené investiční akce? Město má šanci otevřít se lidem

S novým volebním obdobím je příležitost některé věci v řízení Slatiňan začít dělat jinak a lépe.  Všechny strany před volbami hovořily o tom, že je třeba zlepšit komunikaci úřadu a radnice s lidmi. Noví radní mohou učinit vstřícný krok velmi rychle, jednoduše a levně. Stačí se inspirovat v Chrudimi, kde pravidelně zveřejňují investiční plány a studie na konkrétní akce.

Pokračovat ve čteníNávrh: Už žádné utajené investiční akce? Město má šanci otevřít se lidem”

Téma: Dotace Města prospěšným organizacím na rok 2020

Objem peněžních prostředků pro rok 2020 je 600 000,- Kč podle rozhodnutí RM.

Maximální výše dotace není stanovena a bude se odvíjet od objemu finančních prostředků a počtu podaných žádostí.

Žádost o přidělení dotace podávají žadatelé od 1. prosince 2019 do 29. února 2020 na předepsaném formuláři na hospodářsko správní odbor spolu s povinnou přílohou – Zprávou o činnosti za uplynulý kalendářní rok

Pokračovat ve čteníTéma: Dotace Města prospěšným organizacím na rok 2020″

Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2020

dne 22.7.2019 Rada města vzala na vědomí vytvořený plán údržby a rozvoje nemovitostí města Slatiňany v letech 2019-2022 s tím, že daný plán bude do konce roku ještě doplňován a průběžně aktualizován. Zároveň Rada města schválila uvedené stavební akce v plánu pro rok 2020 za účelem zajištění finančních prostředků při sestavování rozpočtu na rok 2020 příp. dotačních titulů, kdy se jedná zejména o tyto akce:

Pokračovat ve čteníPlán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2020

Komentář k rozpočtu 2020

Návrh rozpočtu na rok 2020 je sestaven jako vyrovnaný, což pokládám za základní parametr. Byl upravován několikrát na základě proběhlé diskuse mezi ODS TOP09 a SNK s tím, že jeho finální návrh je samozřejmě koaličním kompromisem vyjadřující poměr dle zastoupení jednotlivých stran.

Osobně jsem rád, že se podařilo zachovat postupnou dynamiku růstu investic a oprav do nemovitého majetku a zároveň vyčlenit nemalé peníze na projekční přípravu budoucích investičních záměrů zejména v oblasti stavebních úprav ulic a oprav chodníků,

Pokračovat ve čtení “Komentář k rozpočtu 2020”

Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2021

Pokračovat ve čteníPlán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2021

Místostarosta komentuje návrh rozpočtu na příští rok

Osobně jsem rád, že se podařilo zachovat postupnou dynamiku růstu investic a oprav do nemovitého majetku a zároveň vyčlenit nemalé peníze na projekční přípravu budoucích investičních záměrů zejména v oblasti stavebních úprav ulic a oprav chodníků, obměny veřejného osvětlení a oblasti školství, což byly naše priority.

Mezi největší investiční akce nově zařazené do návrhu rozpočtu města 2020 patří kompletní obnova fasády školy včetně klempířských prvků (uvedeno v kapitole Základní škola) navazující tak plynule na letošní provedenou výměnu oken,

Pokračovat ve čtení “Místostarosta komentuje návrh rozpočtu na příští rok”

Zveřejněn návrh rozpočtu města na rok 2020

Návrh rozpočtu 2020 připraveného pro zastupitelstvo 11.12.2019 je níže. Bohužel je opět v té veeeelmi stručné a ne zcela vypovídající formě, která tu funguje už mnoho let… ale nově známe aspoň plánované investiční akce na rok 2020.

návrh rozpočet 2020, skutečnost 2017 a 2018
návrh rozpočet 2020, skutečnost 2017 a 2018 … Pokračovat ve čtení “Zveřejněn návrh rozpočtu města na rok 2020”