Téma: Plánované investiční akce

Radní dostávají návrh rozpočtu se všemi akcemi, které kdy kdo požadoval – rozpočet má obvykle až 200 mil. Kč. K rozpočtu je vždy i svolaná samostatná rada a z ní vyjde návrh, který se musí posupně upravit na vyrovnaný /okolo 70 mil.Kč včetně mandatorních výdajů/. Na prostudování rozpočtu mají radní vždy dost času i na případnou konzultaci.

Další se vždy návrhem  rozpočtu seznámí finanční výbor města.

Rozpočet je před samotným schválením vyvěšen.

Pokračovat ve čteníTéma: Plánované investiční akce”

Návrh: Už žádné utajené investiční akce? Město má šanci otevřít se lidem

S novým volebním obdobím je příležitost některé věci v řízení Slatiňan začít dělat jinak a lépe.  Všechny strany před volbami hovořily o tom, že je třeba zlepšit komunikaci úřadu a radnice s lidmi. Noví radní mohou učinit vstřícný krok velmi rychle, jednoduše a levně. Stačí se inspirovat v Chrudimi, kde pravidelně zveřejňují investiční plány a studie na konkrétní akce.

Pokračovat ve čteníNávrh: Už žádné utajené investiční akce? Město má šanci otevřít se lidem”

Sedma navrhla tři věci k doplnění do plánovaných akcí na rok 2019

7/11/2018 jsem za Sedmu předal tajemníkovi a starostovi města tyto návrhy do připravovaného plánu akcí na rok 2019:

  1. Pořízení cisterny na pitnou vodu – návrh částky 55 000,-

Domníváme se, město potřebuje mít vlastní cisternu na pitnou vodu vzhledem k potřebě častějšího pravidelného zalévání zeleně i vzhledem k riziku případné poruchy na veřejné vodovodní síti a řešení této situace. Navrhujeme již použitou cisternu za rozumné náklady (příloha)

  1. Ozelenění plotu u plovárny – návrh 20 000,-

Jde o turisticky exponované místo.

Pokračovat ve čtení “Sedma navrhla tři věci k doplnění do plánovaných akcí na rok 2019”

Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2014

Akce v roce 2014
Poř. č. Stavba Plánovaný
termín
Finanční částka
v rozpočtu (Kč)
Stav Finanční částka dle
skutečnosti (Kč)
01. Oprava komunikace podél stěny fary
v Jiráskově ulici, Slatiňany
6-7 45 000,00 dokončeno 34 485,00
02. PD – Doprava v klidu – část 1. Slatiňany
(ul.Švermova,Havlíčkova,Klášterní,T. G. M.)
do 10 300 000,00 objednáno v r. 2013, bude
dokončeno
v r.

Pokračovat ve čtení “Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2014”

Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2015

Plánované akce v roce 2015
Poř.
č.
Stavba Finanční částka
v rozpočtu (Kč)
01. Oprava propustku MK v Trpišově 100 000,00
02. PD k ÚŘ – úprava kom. a parkovišť sídliště u č. p. 720, 750, 742, 743, 748 a 749 80 000,00
03. Stavba – úprava kruhového objezdu ve Slatiňanech 200 000,00
04. PD k ÚŘ – chodník v Kaštance, Slatiňany (ke Švýcárně) 50 000,00
05.

Pokračovat ve čtení “Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2015”

Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2013

Akce v roce 2013 – aktualizace k 20. 12. 2013
Poř. č. Stavba Plánovaný
termín
Finanční částka
v rozpočtu (Kč)
Stav Finanční částka dle
skutečnosti (Kč)
01. PD – Doprava v klidu – část 1. Slatiňany
(ul.Švermova,Havlíčkova,Klášterní,T.G.M.)
12 200 000,00 objednáno a bude
dokončeno do
6/2014
02. PD – Přechod pro chodce na I/37 na T.G.M.
Slatiňany u Bonetu
12 60 000,00 nebude se dělat
03.

Pokračovat ve čtení “Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2013”