Téma: Plánované investiční akce

Radní dostávají návrh rozpočtu se všemi akcemi, které kdy kdo požadoval v hodnotě třeba 200 mil. Kč. K rozpočtu je vždy i svolaná samostatná rada a z ní vyjde návrh, který se musí posupně upravit na vyrovnaný /okolo 70 mil.Kč včetně mandatorních výdajů/. Na prostudování rozpočtu mají radní vždy dost času i na případnou konzultaci.

Dále se s návrhem rozpočtu seznámí finanční výbor města.

Rozpočet se na konci předchozího roku schvaluje zastupitelstvem.

Pokračovat ve čteníTéma: Plánované investiční akce”

Návrh: Už žádné utajené investiční akce? Město má šanci otevřít se lidem

S novým volebním obdobím je příležitost některé věci v řízení Slatiňan začít dělat jinak a lépe.  Všechny strany před volbami hovořily o tom, že je třeba zlepšit komunikaci úřadu a radnice s lidmi. Noví radní mohou učinit vstřícný krok velmi rychle, jednoduše a levně. Stačí se inspirovat v Chrudimi, kde pravidelně zveřejňují investiční plány a studie na konkrétní akce.

Pokračovat ve čteníNávrh: Už žádné utajené investiční akce? Město má šanci otevřít se lidem”

Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2021

Pokračovat ve čteníPlán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2021

Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2020

dne 22.7.2019 Rada města vzala na vědomí vytvořený plán údržby a rozvoje nemovitostí města Slatiňany v letech 2019-2022 s tím, že daný plán bude do konce roku ještě doplňován a průběžně aktualizován. Zároveň Rada města schválila uvedené stavební akce v plánu pro rok 2020 za účelem zajištění finančních prostředků při sestavování rozpočtu na rok 2020 příp. dotačních titulů, kdy se jedná zejména o tyto akce:

Pokračovat ve čteníPlán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2020

Místostarosta komentuje návrh rozpočtu na příští rok

Osobně jsem rád, že se podařilo zachovat postupnou dynamiku růstu investic a oprav do nemovitého majetku a zároveň vyčlenit nemalé peníze na projekční přípravu budoucích investičních záměrů zejména v oblasti stavebních úprav ulic a oprav chodníků, obměny veřejného osvětlení a oblasti školství, což byly naše priority.

Mezi největší investiční akce nově zařazené do návrhu rozpočtu města 2020 patří kompletní obnova fasády školy včetně klempířských prvků (uvedeno v kapitole Základní škola) navazující tak plynule na letošní provedenou výměnu oken,

Pokračovat ve čtení “Místostarosta komentuje návrh rozpočtu na příští rok”

Zveřejněn návrh rozpočtu města na rok 2020

Návrh rozpočtu 2020 připraveného pro zastupitelstvo 11.12.2019 je níže. Bohužel je opět v té veeeelmi stručné a ne zcela vypovídající formě, která tu funguje už mnoho let… ale nově známe aspoň plánované investiční akce na rok 2020.

návrh rozpočet 2020, skutečnost 2017 a 2018
návrh rozpočet 2020, skutečnost 2017 a 2018 … Pokračovat ve čtení “Zveřejněn návrh rozpočtu města na rok 2020”

Návrh: Předložit rozpočet veřejné diskusi ještě před jeho schválením

Rozpočet se dnes připravuje tajně během listopadu. Návrh rozpočtu připravuje úřad, schválí ho Rada města (kde má SNK většinu) a k návrhu se vyjadřuje finanční výbor.

Rozpočet schvaluje na posledním zasedání předchozí rok zastupitelstvo. Zastupitelé jsou již s hotovým návrhem seznámeni týden před schvalováním v rámci programu zastupitelstva, který se nově objevuje už i na webu. Zastupitelé však mají právo nechat si předložit rozpočet již ve fázi přípravy.

Navrhujeme posunout přípravu –

Pokračovat ve čteníNávrh: Předložit rozpočet veřejné diskusi ještě před jeho schválením”

Město chce přijmout další úředníky, ODS a TOP09 se brání

Rada města Slatiňany projednala na 27. schůzi dne 19. 8. 2019:  4. Došlo k odložení bodu ohledně stanovení celkového počtu zaměstnanců

Rada města Slatiňany projednala na 29. schůzi dne 2. 9. 2019: 4. Rada projednávala stanovení celkového počtu zaměstnanců, došlo k pověření tajemníka ke zpracování tabulkového přehledu náplní pracovních míst s časovou náročností.

Tajemník úřadu Josef Prokš mě odkázal na ODS.

Radní Marie Málková z ODS k tomu sdělila:

Je pravda,

Pokračovat ve čtení “Město chce přijmout další úředníky, ODS a TOP09 se brání”