Odměna radního Slatiňan

V roce 2018 stanovilo zastupitelstvo* měsíčně.

Podle nařízení vlády přitom může být pro neuvolněného* pro rok 2022 maximální hrubá odměna 8,3 tis.1 (7,4 tis. čistého*.

Toto je základní paušální měsíční odměna. K ní se mohou připočítat příplatky za práci v komisích, další  odměny z činnosti či za účast v dozorčích radách.

 1. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
  územních samosprávných celků,

Pokračovat ve čtení „Odměna radního Slatiňan“

Odměna místostarosty Slatiňan

Odměny neuvolněných (jinde pracujících) funkcionářů určuje zastupitelstvo. V roce 2018 stanovilo měsíčně:*,

Pro neuvolněného*

Toto je základní paušální měsíční odměna. K ní se mohou připočítat příplatky za práci v komisích, další  odměny z činnosti či za účast v dozorčích radách.

Pokračovat ve čtení „Odměna místostarosty Slatiňan“

Téma: Tajemník MÚ Slatiňany

Starosta: stojí v čele úřadu a odpovídá za jeho činnost.*

Pravomoci a povinnosti tajemníka obce

Tajemník obecního úřadu je zaměstnancem obce, vůči němuž starosta plní
obdobné úkoly jako jednatel zaměstnavatele. Zároveň je vedoucím úředníkem[MORE, který je oprávněn stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny (§ 11 odst. 4 zákoníku práce)]*

Tajemník obecního úřadu:*

 • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí,

Pokračovat ve čteníTéma: Tajemník MÚ Slatiňany“

Téma: Starosta Slatiňan

Starosta: stojí v čele úřadu a odpovídá za jeho činnost.*

Pravomoci a povinnosti

Plní řadu funkcí, především:*

 • reprezentuje a zastupuje obec navenek, účastní se jednání mezi jednotlivými obcemi apod.
 • svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce, podepisuje zápis z jednání zastupitelstva obce
 • podepisuje právní předpisy obce (ale nerozhoduje o jejich vydání)
  pokud obec nemá tajemníka, sjednává a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat
 • Úplný výčet pravomocí starosty viz § 103 zákona č.

Pokračovat ve čteníTéma: Starosta Slatiňan“

Skauti provedli úklid města, ale odměnu převzalo město

Město Slatiňany děkuje společností Recycling-kovové odpady, a.s.,
Herrmanova 561, 58301 Chotěboř, provozovně Slatiňany za finanč-
ní dar ve výši 10 000Kč. Dar bude použit pro poskytnutí finanční-
ho příspěvku ve stejné výši pro organizaci JUNÁK – svaz skautů
a skautek, středisko Slatiňany. Organizace Junák provedla se svými
devadesáti členy dne 2. března 2014 úklid města. Nasbírala přitom
410kg odpadků a 6 kusů starých pneumatik.*1

Hlavní důvod této nezvyklé transakce,

Pokračovat ve čtení „Skauti provedli úklid města, ale odměnu převzalo město“

Překvapení se nekoná, starosta a rada už jsou jistí

Dnešní zastupitelstvo volilo podle připraveného scénáře:

 • starosta: Ivan Jeník (SNK) zvolen proti Janu Brůžkovi (Sedma) v poměru hlasů 14:7
 • místostarosta: Šťastný Stanislav (ODS) zvolen proti Danielu Vychodilovi (Sedma) v poměru 14:7
 • rada města: Chalupník Milan, Fryšová Dagmar, Rulík František (SNK), Steklý Vít (TOP09), Málková Marie (ODS), všichni získali 14 hlasů proti kandidátům Sedmy (Brůžek, Vychodil, Bušta, Picpauerová a Kolek), kteří získali shodně po 7mi hlasech

Pokračovat ve čtení „Překvapení se nekoná, starosta a rada už jsou jistí“

Zveřejnění výsledků architektonické soutěže na Kabeláčův Mlýn na webu ČKA

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž: REVITALIZACE KABELÁČOVA MLÝNA (SLATIŇANY)

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu revitalizace stavby bývalého Kabeláčova mlýna ve Slatiňanech pro účely městského kulturního a společenského centra.

Datum konání soutěže 15. 02. 2017 – 17. 05. 2017

Datum zveřejnění výsledků 19. 06. 2017

Počet odevzdaných návrhů 25

Ceny a odměny celkem (v Kč) 355 000,-

Vyhlašovatel: Město Slatiňany, zástupce vyhlašovatele: MVDr.

Pokračovat ve čtení „Zveřejnění výsledků architektonické soutěže na Kabeláčův Mlýn na webu ČKA“

Zastupitelstvo schválilo architektonickou soutěž na rekonstrukci Modely

155/14/2016/ZMS schválilo využití objektu Kabeláčova mlýna pro zadání architektonické soutěže

Kromě nepřítomného zastupitele Petra Kolka hlasovalo pro návrh všech zbylých 20 zastupitelů.

Pokračovat ve čtení „Zastupitelstvo schválilo architektonickou soutěž na rekonstrukci Modely“

Rada města schválila vypsání architektonické soutěže na Modelu

355/27/2015/RMS
1) schválila vypsání architektonické soutěže na obnovu objektu „Kabeláčova mlýna“
2) uložila MěÚ připravit k projednání do zasedání Zastupitelstva města Slatiňany
architektonickou soutěž na obnovu objektu „Kabeláčova mlýna“

Pokračovat ve čtení „Rada města schválila vypsání architektonické soutěže na Modelu“