Skauti provedli úklid města, ale odměnu převzalo město

Město Slatiňany děkuje společností Recycling-kovové odpady, a.s.,
Herrmanova 561, 58301 Chotěboř, provozovně Slatiňany za finanč-
ní dar ve výši 10 000Kč. Dar bude použit pro poskytnutí finanční-
ho příspěvku ve stejné výši pro organizaci JUNÁK – svaz skautů
a skautek, středisko Slatiňany. Organizace Junák provedla se svými
devadesáti členy dne 2. března 2014 úklid města. Nasbírala přitom
410kg odpadků a 6 kusů starých pneumatik.*1

Hlavní důvod této nezvyklé transakce,

Pokračovat ve čtení “Skauti provedli úklid města, ale odměnu převzalo město”

Překvapení se nekoná, starosta a rada už jsou jistí

Dnešní zastupitelstvo volilo podle připraveného scénáře:

  • starosta: Ivan Jeník (SNK) zvolen proti Janu Brůžkovi (Sedma) v poměru hlasů 14:7
  • místostarosta: Šťastný Stanislav (ODS) zvolen proti Danielu Vychodilovi (Sedma) v poměru 14:7
  • rada města: Chalupník Milan, Fryšová Dagmar, Rulík František (SNK), Steklý Vít (TOP09), Málková Marie (ODS), všichni získali 14 hlasů proti kandidátům Sedmy (Brůžek, Vychodil, Bušta, Picpauerová a Kolek), kteří získali shodně po 7mi hlasech

Pokračovat ve čtení “Překvapení se nekoná, starosta a rada už jsou jistí”

Zveřejnění výsledků architektonické soutěže na Kabeláčův Mlýn na webu ČKA

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž: REVITALIZACE KABELÁČOVA MLÝNA (SLATIŇANY)

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu revitalizace stavby bývalého Kabeláčova mlýna ve Slatiňanech pro účely městského kulturního a společenského centra.

Datum konání soutěže 15. 02. 2017 – 17. 05. 2017

Datum zveřejnění výsledků 19. 06. 2017

Počet odevzdaných návrhů 25

Ceny a odměny celkem (v Kč) 355 000,-

Vyhlašovatel: Město Slatiňany, zástupce vyhlašovatele: MVDr.

Pokračovat ve čtení “Zveřejnění výsledků architektonické soutěže na Kabeláčův Mlýn na webu ČKA”

Zastupitelstvo schválilo architektonickou soutěž na rekonstrukci Modely

155/14/2016/ZMS schválilo využití objektu Kabeláčova mlýna pro zadání architektonické soutěže

Kromě nepřítomného zastupitele Petra Kolka hlasovalo pro návrh všech zbylých 20 zastupitelů.

Pokračovat ve čtení “Zastupitelstvo schválilo architektonickou soutěž na rekonstrukci Modely”

Rada města schválila vypsání architektonické soutěže na Modelu

355/27/2015/RMS
1) schválila vypsání architektonické soutěže na obnovu objektu „Kabeláčova mlýna“
2) uložila MěÚ připravit k projednání do zasedání Zastupitelstva města Slatiňany
architektonickou soutěž na obnovu objektu „Kabeláčova mlýna“

Pokračovat ve čtení “Rada města schválila vypsání architektonické soutěže na Modelu”

Jak chcete připravit město na ukončení skládkování? – rozhovor se starostou

(pokračování rozhovoru z 7.11.2018)

Konzumní styl naší současné společnosti vede k čím dál větší produkci čím dál nebezpečnějších opadů a většina z nich stále končí na skládkách či ve spalovnách.

Aby parlament přiměl obce a producenty odpadu k nějaké aktivitě, zakázal skládkování po roce 2023. Vaše funkční období končí v roce 2022, kdy už bude muset být naše město na tuto změnu připraveno.

Pokračovat ve čtení “Jak chcete připravit město na ukončení skládkování? – rozhovor se starostou”

O budoucím centru města můžeme uvažovat až po schválení uzemního plánu – rozhovor se starostou

(pokračování rozhovoru z 7.11.2018)

V roce 2021 by měl být hotový obchvat a ulicí TGM bude projíždět podstatně méně aut. Nemělo by toho, pane starosto, město využít a vytvořit kolem ulice centrum, které by nahradilo chybějící náměstí? Tedy místo, kde se lidé mohou potkat a třeba i pobýt?

Je dobře, že tam je ten podmiňovací způsob, protože už asi jen část obyvatel tomu věří.

Pokračovat ve čtení “O budoucím centru města můžeme uvažovat až po schválení uzemního plánu – rozhovor se starostou”

Nevím, jak ještě víc s lidmi hovořit – rozhovor se starostou Ivanem Jeníkem

(pokračování rozhovoru z 7.11.2018)

Pane starosto, často hovoříte o tom, že lidé nekomunikují, nezajímají se a mnohdy spíše záměry města hatí, místo aby pomáhali. Není to tím, že město s lidmi málo mluví, málo se jich ptá na názor?

Nevím, jak ještě víc s lidmi hovořit. Myslím, že já osobně s občany mluvím hodně, vlastně i při výkonu svého druhého povolání slyším mnoho i z té druhé strany,

Pokračovat ve čtení “Nevím, jak ještě víc s lidmi hovořit – rozhovor se starostou Ivanem Jeníkem”

Neřešme už volby a pusťme se do práce – rozhovor se staronovým starostou Ivanem Jeníkem

Přinášíme zápis rozhovoru s faktickým vítězem komunálních voleb, se starostou Ivanem Jeníkem, který byl do této funkce zvolen již pro páté volební období.

Co nejdůležitějšího čeká Slatiňany v následujících čtyřech letech?

Pokračovat ve čtení “Neřešme už volby a pusťme se do práce – rozhovor se staronovým starostou Ivanem Jeníkem”

Na webu města budou uvedeny kontakty na zastupitele

V zájmu větší otevřenosti radnice deklarované ve více předvolebních programech slíbil starosta Ivan Jeník během ustavujícího zastupitelstva požádat všechny zastupitele o zveřejnění emailu a telefonu na webových stránkách města.

Pokračovat ve čtení “Na webu města budou uvedeny kontakty na zastupitele”