Výbor pro životní prostředí jednal o okolí náhonu Kabeláčova mlýna a hospodaření v lesích

Úprava veřejného prostranství okolo náhonu u Kabeláčova mlýnu

Výbor podporuje iniciativu dobrovolného pletí chodníků místo stříkání chemickou látkou.

Výbor doporučuje radě města uvážit možnost svozu biologického odpadu ze zahrad 2 x instalací kontrolovaných kontejnerů během podzimu (např 1 x páteční odpoledne a 1 x sobotní dopoledne), aby se snížila míra pálení listí atd.

 

 

 

Pokračovat ve čtení „Výbor pro životní prostředí jednal o okolí náhonu Kabeláčova mlýna a hospodaření v lesích“

Výbor pro životní prostředí jednal opět o odpadech

Datum: 4. 3. 2019

Výbor projednal

  • zjištěné zkušenosti z měst Letohrad a Bakov nad Jizerou
  • Zabýval se problematikou vytvoření motivačního systému k třídění a problematikou zadání výběrového řízení.

Vydal doporučení

  • k úpravám sběru tříděného odpadu od roku 2020
  • V oblasti směsného odpadu od roku 2020 a upravit četnost svozů
  • pro připravované výběrové řízení (asi 10 bodů)

 

Pokračovat ve čtení „Výbor pro životní prostředí jednal opět o odpadech“

Výbor pro životní prostředí jednal o Kaštance a Novém parku

Témata:

Příští jednání výboru: úterý 7.5. v 18.00 u kostela ohledně přístupové cesty k pozemku potenciálního stavitele.

 

Pokračovat ve čtení „Výbor pro životní prostředí jednal o Kaštance a Novém parku“

Výbor pro životní prostředí jednal o odpadech

Výbor jednal 13. 2. 2019 o:

  • nakládání s odpadem ve Slatiňanech v oblastech komunálního odpadu, tříděného odpadu, sběrného dvora a kompostárny.
  • návrhu zachovat čtrnáctidenní rytmus svozu komunálního odpadu 

Příští jednání proběhne v pondělí 4. března 2019 od 18.00 hod na radnici. Jeho cílem bude formulace finálního návrhu parametrů pro výběrové řízení.

 

Pokračovat ve čtení „Výbor pro životní prostředí jednal o odpadech“