Téma: Zápisy zastupitelstva města Slatiňany

Tato stránka se zabývá problematikou zápisů zastupitelstva, tedy co a jak se zapisuje. Konkrétní zápisy najdete u jednotlivých zasedání na stránce Zastupitelstvo anebo v rubrice Zápisy zastupitelstva.

Zápis se má podle zákona pořídit do 10-mi dnů *2(§95) a občanovi města má být přístupný např. na městském úřadě. Pokud se obec rozhodne (nad rámec zákonné povinnosti) usnesení zveřejňovat na úřední desce, neměla by opomíjet ochranu případných osobních údajů v usnesení uváděných. 

Pokračovat ve čteníTéma: Zápisy zastupitelstva města Slatiňany“

Ze zastupitelstva jsou nově zveřejňovány i zápisy, nejen usnesení

Zatímco dosud byla zveřejňována pouze stručná usnesení, počínaje zastupitelstvem 16.1. se nově zveřejňují také zápisy, kde jsou stručně zmíněny také příspěvky a vůbec co se dělo na zastupitelstvu a dále před zastupitelstvem podklady pro přípravu.

 

Pokračovat ve čtení „Ze zastupitelstva jsou nově zveřejňovány i zápisy, nejen usnesení“

Zasedání zastupitelstva (poznámky z jednání)

Poznámky jednání kurzívou

Zasedání zastupitelstva 17. června 2020 v 16.00 hod. v zasedací síni budovy radnice

Přítomných 20 zastupitelů, chybí Rulík, který přišel až na bod 9 v 16:45

 1. Program 9. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  1. přidán bod 19
 2. Závěrečný účet města Slatiňany za rok 2019 – schváleno jednohlasně 20 hlasy
 3. Schválení účetní závěrky města Slatiňany za rok 2019 – 

Pokračovat ve čtení „Zasedání zastupitelstva (poznámky z jednání)“

Zasedání zastupitelsva

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo dne 10. 4. 2019:

 1. Byl schválen program 4. zasedání ZM.
 2. Zastupitelstvo města schválilo 1. část závěrečného účtu hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018.
 3. Zastupitelstvo města navrhlo starostu na člena představenstva VaK Chrudim.
 4. Bylo schváleno navýšení přidělené dotace nad možnosti Rady pro organizace Spartak a Sokol.
 5. Došlo ke schválení převodu kanalizace „ulice Vrchlického a Na Ostrově“ a „Ke Garážím“ do VaK Chrudim (formou vkladu,

Pokračovat ve čtení „Zasedání zastupitelsva“

Zasedání zastupitelstva

 1. Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany.
 2. Bylo schváleno zrušení obecně závazných vyhlášek, jelikož vyhlášky pro své stáří byly z pohledu současné legislativy v podstatě neplatné. Vyhlášky se týkaly povinností držitelů psů a zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí.
 3. Schválení nabytí přeložky komunikace („lihovky“) vybudované v rámci stavby obchvatu.
 4. 28. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2018
 5. 1. rozpočtové opatření –

Pokračovat ve čtení „Zasedání zastupitelstva“

Zasedání zastupitelstva

 1. Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany.
 2. Pojmenování rybníka na pozemku p. č. 489/3 v k. ú. Trpišov, kde rozpravou vznikly další návrhy, přičemž Zastupitelstvo rozhodlo o odložení tohoto bodu.
 3. Byl zřízen Výbor pro životní prostředí v počtu 5 členů. Předsedou výboru se stal Mgr. Bc. Daniel Vychodil. Výbor se bude věnovat tématům hospodaření s vodou, koncepčnímu přístupu ke změnám podnebí, obnovou a údržbou krajiny a zeleně, odpadovému hospodářstvím a čistotě ovzduší v topné sezóně.

Pokračovat ve čtení „Zasedání zastupitelstva“

Hlasování zastupitelstva už je na internetu

Zajímá vás, jak v které věci hlasoval váš zastupitel na zastupitelstvu?

Jeho zveřejňování na webu města *1 je další krok ke zvětšení transparentnosti, o které usiluje zastupitelstvo po volbách na podzim 2018. Prvním krokem bylo zveřejňování zápisu jednání od 10.1.2019. Od dalšího zasedání 10.4.2019 se zveřejňovaly podklady, které jsou k dispozici obyčejně ještě před zasedáním. A posledním krokem je zveřejňování tabulky hlasování počínaje zastupitelstvem 24.9.2019.

Od zveřejňování hlasování si aktéři slibují větší zodpovědnost politiků v citlivých tématech vůči voličům.

Pokračovat ve čtení „Hlasování zastupitelstva už je na internetu“

Denik: Konec spekulací. Radnice budou zveřejňovat zápisy z jednání

Konečně skončí debaty o tom, jak zastupitelé ve vaší obci diskutovali a zda strana, kterou jste na radnici zvolili, plní svůj volební program. Ministerstvo vnitra totiž poslalo do připomínkového řízení novelu zákona o obcích, která jim přikáže povinně zveřejňovat na internetu zápisy ze zasedání zastupitelstva a usnesení rady.

Pokračovat ve čtení „Denik: Konec spekulací. Radnice budou zveřejňovat zápisy z jednání“

Návrh: Podrobnější zápis zasedání zastupitelstva včetně záznamu diskuse

Podle svých fejsbukových stránek Sedma požadovala na prvním lednovém zastupitelstvu zveřejňování kompletních zápisů ze zastupitelstva na webu města včetně diskuze.

Pokračovat ve čteníNávrh: Podrobnější zápis zasedání zastupitelstva včetně záznamu diskuse

Výsledky ankety na nahrávací zařízení

V květnovém čísle Ozvěn vyhlásil městský úřad anketu, ve které byli občané žádáni o názor na pořízení nahrávacího audiozařízení, které by bylo využíváno na jednání zastupitelstva města. Možnost vyjádřit se k danému tématu využilo celkem 56 občanů, kteří své anketní lístky odevzdali v knihovně, nebo vhodili do schránky na budově MěÚ.

 • Z odevzdaných lístků získala nejvíce hlasů možnost č 4.: „považuji zařízení za zbytečnou investici“, která byla označena celkem 46x.
 • Dále získala 5 hlasů možnost číslo 1: „koupit“ a
 • 4 hlasy možnost číslo 2 „koupit jen v případě dotace“.

Pokračovat ve čtení „Výsledky ankety na nahrávací zařízení“

Anketa k pořízení nahrávacího zařízení pro jednání zastupitelstva

V Ozvěnách 2019/5 je k vyplnění anketa.

Na základě Usnesení Zastupitelstva města Slatiňany ze dne 10. dubna
2019 žádáme občany, aby se v případě zájmu zúčastnili anonymní
ankety  týkající  se  pořízení  nahrávacího  audiozařízení,  které  bude
využíváno na jednání zastupitelstva města (nahrávka bude umístěna
na webu města).
Možnosti:
1/ koupit – cena pořízení dle varianty 165–330 tisíc Kč + licenční
poplatek 20 700 Kč/rok bez DPH
2/ koupit (jen v případě možnosti využít dotaci)
3/ pronajmout – pronájem na jedno jednání 20 700 Kč bez DPH
4/ považuji pořízení za zbytečnou investici

Z Ozvěn vystřihněte anketní lístek,

Pokračovat ve čtení „Anketa k pořízení nahrávacího zařízení pro jednání zastupitelstva“