Téma: Zveřejňování zápisů zastupitelstva města Slatiňany

Tato stránka se zabývá problematikou zápisů zastupitelstva, tedy co a jak se zapisuje. Konkrétní zápisy najdete u jednotlivých zasedání na stránce Zastupitelstvo anebo v rubrice Zápisy zastupitelstva.

Zápis se má podle zákona pořídit do 10-mi dnů *2(§95) a občanovi města má být přístupný např. na městském úřadě. Pokud se obec rozhodne (nad rámec zákonné povinnosti) usnesení zveřejňovat na úřední desce, neměla by opomíjet ochranu případných osobních údajů v usnesení uváděných. 

Pokračovat ve čteníTéma: Zveřejňování zápisů zastupitelstva města Slatiňany“

17. Zasedání zastupitelstva 2021 – připomínky k územnímu plánu – penziony nebudou – aktualizováno

Ve středu 6.10.2021 od 14ti hodin probíhalo v Sokolovně mimořádné zastupitelstvo, které mělo vypořádat námitky k připravovanému územnímu plánu. Jednání trvalo skoro 8 hodin a těšilo se velké pozornosti občanů i médií*.

Pokračovat ve čtení „17. Zasedání zastupitelstva 2021 – připomínky k územnímu plánu – penziony nebudou – aktualizováno“

21. Zasedání zastupitelstva 2022 – převod Spartaku, převod cest na LČR, další dva miliony do kompostárny – doplněno

koná se dne 15. června 2022 v 16.00 hod. v zasedací síni budovy radnice

Pokračovat ve čtení „21. Zasedání zastupitelstva 2022 – převod Spartaku, převod cest na LČR, další dva miliony do kompostárny – doplněno“

20. Zasedání zastupitelstva 2022 – úvěr, investiční záměry, generel dopravy, silo ve Škrovádě, odpady, uprchlíci ve Slatiňanech – poznámky z jednání

Předčasné splacení úvěru na kanalizaci, velké investiční projekty na rok 2022 a schválení Generelu parkování a dopravy.

16.3.2022 16:00 na MÚ

Poznámky z jednání jsou provedeny kurívou.

Pokračovat ve čtení „20. Zasedání zastupitelstva 2022 – úvěr, investiční záměry, generel dopravy, silo ve Škrovádě, odpady, uprchlíci ve Slatiňanech – poznámky z jednání“

19. Zasedání zastupitelstva 2022 – dopravní koncepce města

První zastupitelstvo roku 2022. Bohužel ani v tomto případě nejsou zveřejněny na webu města bližší podklady(k 11.1.2022), je znám jen program.

Mimo něj bude zastupitelům představena připravovaná dopravní koncepce města na 20 let, která byla zveřejněna na webu a Facebooku města počátkem ledna a zmíněna v lednových Ozvěnách.

Pokračovat ve čtení „19. Zasedání zastupitelstva 2022 – dopravní koncepce města“

16. Zasedání zastupitelstva 22.9.2021 – aktualizováno

účast: 18 (chybí Steklý, Vychodil a Sejkorová, která přišla s bodem 4)

 1. Program 16. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
 2. Koupě chaty č. ev. 108 v chatové lokalitě „Borek“ v Kunčí (předkupní právo)
  Zpráva k bodu

  1. proti: 18
 3. Bod č. 3 – Záměr prodeje části pozemkové parcely o výměře 80 m2 č. 335/1 v kat. území Škrovád (cesta od křižovatky za hospodou pod kopcem k Drobílkom –

Pokračovat ve čtení „16. Zasedání zastupitelstva 22.9.2021 – aktualizováno“

15. Zasedání zastupitelstva 2021

23.6.2021 16:00 v budově MÚ

Přítomných 16 zastupitelů, později 18.

Bod č. 1 – Program 15. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
Zpráva k bodu

Bod č. 2 – Krátkodobá návratná finanční výpomoc pro ZŠ Slatiňany

V žádosti ze dne 27. 4. 2021 žádá ředitel Základní školy Slatiňany o poskytnutí krátkodobé návratné finanční výpomoci ve výši 272 018,25 Kč na pokrytí neinvestičních nákladů v projektu „Odborná učebna pro přírodní vědy“.

Pokračovat ve čtení „15. Zasedání zastupitelstva 2021“

14. Zasedání zastupitelstva 2021

předpokládaný termín

7. 4 2021 od 16h v zasedací síni radnice.

Celkem přítomno 18 zastupitelů (z 21), od 16:20 celkem 19 (přišla Hromádková)

Program

 1. Program 14. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
 2. Zrušovací vyhláška o místním poplatku z pobytu
  1. Místní poplatek není město povinno zavádět. Rada města se problematikou tohoto poplatku a všemi aspekty jeho výběru zabývala na svém zasedání dne 27. ledna 2021. Vzhledem k možnostem ubytování ve městě,

Pokračovat ve čtení „14. Zasedání zastupitelstva 2021“

12. Zasedání zastupitelstva – aktualizováno

Přítomno: 18 / 19 členů zastupitelů. Omluveni: Hromádková, Sejkorová Stanislava (bod 1-3), Steklý

 1. Program 12. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  1. pro 18 hlasů
 2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Slatiňany
  1. pro 18 hlasů
 3. Pořizování ÚP Slatiňany
  1. Při zpracování a projednávání návrhu územního plánu byla překročena lhůta 1 roku od předchozího rozhodnutí zastupitelstva obce. Pořizovatel proto v souladu s § 56 stavebního zákona předkládá zastupitelstvu návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování Územního plánu Slatiňany.

Pokračovat ve čtení „12. Zasedání zastupitelstva – aktualizováno“

Rada vybrala dodavatele nahrávacího zařízení pro zasedání města

Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení zvukově- -hlasovacího záznamového zařízení II“, Rada města vybrala jako dodavatele společnost MINISTR SYSTEMS s.r.o. s nabídkovou cenou 349 690 Kč vč. DPH.*

Zakázka spadá pod dotační titul „Otevřené a přitažlivé město“, kterým bude uhrazeno 300 000 Kč, zbývající částka bude pokryta rozpočtem města.*

Pokračovat ve čtení „Rada vybrala dodavatele nahrávacího zařízení pro zasedání města“