Téma: Zveřejňování zápisů zastupitelstva města Slatiňany

Tato stránka se zabývá problematikou zápisů zastupitelstva, tedy co a jak se zapisuje. Konkrétní zápisy najdete u jednotlivých zasedání na stránce Zastupitelstvo anebo v rubrice Zápisy zastupitelstva.

Zápis se má podle zákona pořídit do 10-mi dnů *2(§95) a občanovi města má být přístupný např. na městském úřadě. Pokud se obec rozhodne (nad rámec zákonné povinnosti) usnesení zveřejňovat na úřední desce, neměla by opomíjet ochranu případných osobních údajů v usnesení uváděných. 

Pokračovat ve čteníTéma: Zveřejňování zápisů zastupitelstva města Slatiňany“

4. Zasedání zastupitelstva města – úpravy rozpočtu, odměny zastupitelů, zástupce ve VaKu

Ve středu 11.1.2023 od 16h v zasedací síni radnice.

Kurzivou jsou poznámky z jednání, nenahrazují zápis (který by měl být k dispozici na weby města).

21 přítomných (všichni), v 17h odejde p. Holeka a I. Jeník, v 19h Slanina a Šotta

 1. Program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
   1. schváleno
  1. schválení zápisu z minulého zastupitelstva
   1. projednání 3 námitek I.Jeníka k zápisu z minulého zastupitelstva
   2. pro 21.

Pokračovat ve čtení „4. Zasedání zastupitelstva města – úpravy rozpočtu, odměny zastupitelů, zástupce ve VaKu“

3. Zasedání zastupitelstva města – rozpočet, odpady a pozemky

Účast: 17 (není Steklý, Karlík, Holeka ,???), po rozpočtu 16 (odešel Koblížek)

 1. Úprava programu – přesunutí schválení vyhlášky o odpadech před rozpočet
  1. 12 pro
 2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
  1. 17 pro
 3. 31 změna rozpočtu – +870tis Kč – vícepráce kompostárna
  1. 16 pro (proti Koblížek)
 4. Zastupitelsvo pověřilo Radu města, aby připravila novou koncepci odpadového hospodářství do 31.5.2023
  1. pro 17
 5. Nová vyhláška na odpady >

Pokračovat ve čtení „3. Zasedání zastupitelstva města – rozpočet, odpady a pozemky“

2. Zasedání zastupitelstva města – opakovaná volba starosty a radních

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY
koná se dne 22. listopadu 2022 v 16.00 hod. v zasedací síni budovy radnice

21 účastníků

Program:

 1. Složení slibu členů zastupitelstva
  1. Holeka, Šotta, Slanina
 2. Program 2. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany
  1. pro. 21
 3. Volba členů volební komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady města a předsedů a členů výborů Zastupitelstva města Slatiňany
 4. Volba starosty
  1. sedma navrhuje Brůžek –

Pokračovat ve čtení „2. Zasedání zastupitelstva města – opakovaná volba starosty a radních“

22. Zasedání zastupitelstva 2022 – převod části TGM pod město, směny pozemků Sečská a Trpišov

koná se dne 24. srpna 2022 v 16.00 hod. v zasedací síni budovy radnice.

celkem 18 přítomno (není Málková,…)

Pokračovat ve čtení „22. Zasedání zastupitelstva 2022 – převod části TGM pod město, směny pozemků Sečská a Trpišov“

14. Zasedání zastupitelstva 2021 – rekonstrukce plovárny, 450 tis. na dodávku pro hasiče, trafačka u Modely

předpokládaný termín

7. 4 2021 od 16h v zasedací síni radnice.

Celkem přítomno 18 zastupitelů (z 21), od 16:20 celkem 19 (přišla Hromádková)

Program

 1. Program 14. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
 2. Zrušovací vyhláška o místním poplatku z pobytu
  1. Místní poplatek není město povinno zavádět. Rada města se problematikou tohoto poplatku a všemi aspekty jeho výběru zabývala na svém zasedání dne 27. ledna 2021. Vzhledem k možnostem ubytování ve městě,

Pokračovat ve čtení „14. Zasedání zastupitelstva 2021 – rekonstrukce plovárny, 450 tis. na dodávku pro hasiče, trafačka u Modely“

20. Zasedání zastupitelstva 2022 – úvěr, investiční záměry, generel dopravy, silo ve Škrovádě, odpady, uprchlíci ve Slatiňanech – poznámky z jednání

Předčasné splacení úvěru na kanalizaci, velké investiční projekty na rok 2022 a schválení Generelu parkování a dopravy.

16.3.2022 16:00 na MÚ

Poznámky z jednání jsou provedeny kurzívou.

Pokračovat ve čtení „20. Zasedání zastupitelstva 2022 – úvěr, investiční záměry, generel dopravy, silo ve Škrovádě, odpady, uprchlíci ve Slatiňanech – poznámky z jednání“

Zasedání zastupitelstva – zamítnutí bonusu za plasty

Poznámky jednání kurzívou

Zasedání zastupitelstva 17. června 2020 v 16.00 hod. v zasedací síni budovy radnice

Přítomných 20 zastupitelů, chybí Rulík, který přišel až na bod 9 v 16:45

 1. Program 9. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  1. přidán bod 19
 2. Závěrečný účet města Slatiňany za rok 2019 – schváleno jednohlasně 20 hlasy
 3. Schválení účetní závěrky města Slatiňany za rok 2019 – 

Pokračovat ve čtení „Zasedání zastupitelstva – zamítnutí bonusu za plasty“

17. Zasedání zastupitelstva 2021 – připomínky k územnímu plánu – penziony nebudou – aktualizováno

Ve středu 6.10.2021 od 14ti hodin probíhalo v Sokolovně mimořádné zastupitelstvo, které mělo vypořádat námitky k připravovanému územnímu plánu. Jednání trvalo skoro 8 hodin a těšilo se velké pozornosti občanů i médií*.

Pokračovat ve čtení „17. Zasedání zastupitelstva 2021 – připomínky k územnímu plánu – penziony nebudou – aktualizováno“

21. Zasedání zastupitelstva 2022 – převod Spartaku, převod cest na LČR, další dva miliony do kompostárny – doplněno

koná se dne 15. června 2022 v 16.00 hod. v zasedací síni budovy radnice

Pokračovat ve čtení „21. Zasedání zastupitelstva 2022 – převod Spartaku, převod cest na LČR, další dva miliony do kompostárny – doplněno“

19. Zasedání zastupitelstva 2022 – dopravní koncepce města

První zastupitelstvo roku 2022. Bohužel ani v tomto případě nejsou zveřejněny na webu města bližší podklady(k 11.1.2022), je znám jen program.

Mimo něj bude zastupitelům představena připravovaná dopravní koncepce města na 20 let, která byla zveřejněna na webu a Facebooku města počátkem ledna a zmíněna v lednových Ozvěnách.

Pokračovat ve čtení „19. Zasedání zastupitelstva 2022 – dopravní koncepce města“