7. zasedání městského zastupitelstva – prodej bytů na Starém náměstí

Vážení a milí spoluobčané, dovolujeme si Vás tímto pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva města Slatiňany, které se uskuteční 24. května 2023 od 16:00 hodin v zasedací síni budovy radnice. Konkrétní body programu k projednávání jsou uvedené na přiloženém dokumentu.

Poprvé bylo použito elektronické hlasovací zařízení a záznam.

celkem 16 / 17 ;chybí: Jeník, Holeka, Rulík, Douša, Picpauer (do 16:30) Drahokoupil od 17h – do bodu 3

 1. Program zastupitelstva
  1. schváleno
 2. První část závěrečného účtu 2022 –

Pokračovat ve čtení „7. zasedání městského zastupitelstva – prodej bytů na Starém náměstí“

5. Zasedání zastupitelstva města – hala Píšťovy; prodej bytů; koupě pozemku za 10 mil.

Ve středu 8.2.2023 od 16h v zasedací síni radnice.

Kurzivou jsou poznámky z jednání, nenahrazují zápis (který by měl být k dispozici na weby města).

Přítomno 19 osob (chybí Drahokoupil a Holeka), od bodu 3 chyběl ještě Jeník a Sobotková

 1. Program 5. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  1. pro 19
 2. Výstavba skladové haly v k.ú. Slatiňany společností EMA-PACK nemovitosti s.r.o.

Pokračovat ve čtení „5. Zasedání zastupitelstva města – hala Píšťovy; prodej bytů; koupě pozemku za 10 mil.“

4. Zasedání zastupitelstva města – úpravy rozpočtu, odměny zastupitelů, zástupce ve VaKu

Ve středu 11.1.2023 od 16h v zasedací síni radnice.

Kurzivou jsou poznámky z jednání, nenahrazují zápis (který by měl být k dispozici na weby města).

21 přítomných (všichni), v 17h odejde p. Holeka a I. Jeník, v 19h Slanina a Šotta

 1. Program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
   1. schváleno
  1. schválení zápisu z minulého zastupitelstva
   1. projednání 3 námitek I.Jeníka k zápisu z minulého zastupitelstva
   2. pro 21.

Pokračovat ve čtení „4. Zasedání zastupitelstva města – úpravy rozpočtu, odměny zastupitelů, zástupce ve VaKu“

3. Zasedání zastupitelstva města – rozpočet, odpady a pozemky

Účast: 17 (není Steklý, Karlík, Holeka ,???), po rozpočtu 16 (odešel Koblížek)

 1. Úprava programu – přesunutí schválení vyhlášky o odpadech před rozpočet
  1. 12 pro
 2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
  1. 17 pro
 3. 31 změna rozpočtu – +870tis Kč – vícepráce kompostárna
  1. 16 pro (proti Koblížek)
 4. Zastupitelsvo pověřilo Radu města, aby připravila novou koncepci odpadového hospodářství do 31.5.2023
  1. pro 17
 5. Nová vyhláška na odpady >

Pokračovat ve čtení „3. Zasedání zastupitelstva města – rozpočet, odpady a pozemky“

2. Zasedání zastupitelstva města – opakovaná volba starosty a radních

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY
koná se dne 22. listopadu 2022 v 16.00 hod. v zasedací síni budovy radnice

21 účastníků

Program:

 1. Složení slibu členů zastupitelstva
  1. Holeka, Šotta, Slanina
 2. Program 2. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany
  1. pro. 21
 3. Volba členů volební komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady města a předsedů a členů výborů Zastupitelstva města Slatiňany
 4. Volba starosty
  1. sedma navrhuje Brůžek –

Pokračovat ve čtení „2. Zasedání zastupitelstva města – opakovaná volba starosty a radních“

22. Zasedání zastupitelstva 2022 – převod části TGM pod město, směny pozemků Sečská a Trpišov

koná se dne 24. srpna 2022 v 16.00 hod. v zasedací síni budovy radnice.

celkem 18 přítomno (není Málková,…)

Pokračovat ve čtení „22. Zasedání zastupitelstva 2022 – převod části TGM pod město, směny pozemků Sečská a Trpišov“

21. Zasedání zastupitelstva 2022 – převod Spartaku, převod cest na LČR, další dva miliony do kompostárny – doplněno

koná se dne 15. června 2022 v 16.00 hod. v zasedací síni budovy radnice

Pokračovat ve čtení „21. Zasedání zastupitelstva 2022 – převod Spartaku, převod cest na LČR, další dva miliony do kompostárny – doplněno“

Rada vybrala dodavatele nahrávacího zařízení pro zasedání města

Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení zvukově- -hlasovacího záznamového zařízení II“, Rada města vybrala jako dodavatele společnost MINISTR SYSTEMS s.r.o. s nabídkovou cenou 349 690 Kč vč. DPH.*

Zakázka spadá pod dotační titul „Otevřené a přitažlivé město“, kterým bude uhrazeno 300 000 Kč, zbývající částka bude pokryta rozpočtem města.*

Pokračovat ve čtení „Rada vybrala dodavatele nahrávacího zařízení pro zasedání města“

20. Zasedání zastupitelstva 2022 – úvěr, investiční záměry, generel dopravy, silo ve Škrovádě, odpady, uprchlíci ve Slatiňanech – poznámky z jednání

Předčasné splacení úvěru na kanalizaci, velké investiční projekty na rok 2022 a schválení Generelu parkování a dopravy.

16.3.2022 16:00 na MÚ

Poznámky z jednání jsou provedeny kurzívou.

Pokračovat ve čtení „20. Zasedání zastupitelstva 2022 – úvěr, investiční záměry, generel dopravy, silo ve Škrovádě, odpady, uprchlíci ve Slatiňanech – poznámky z jednání“

19. Zasedání zastupitelstva 2022 – dopravní koncepce města

První zastupitelstvo roku 2022. Bohužel ani v tomto případě nejsou zveřejněny na webu města bližší podklady(k 11.1.2022), je znám jen program.

Mimo něj bude zastupitelům představena připravovaná dopravní koncepce města na 20 let, která byla zveřejněna na webu a Facebooku města počátkem ledna a zmíněna v lednových Ozvěnách.

Pokračovat ve čtení „19. Zasedání zastupitelstva 2022 – dopravní koncepce města“