7. zasedání městského zastupitelstva – prodej bytů na Starém náměstí

Vážení a milí spoluobčané, dovolujeme si Vás tímto pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva města Slatiňany, které se uskuteční 24. května 2023 od 16:00 hodin v zasedací síni budovy radnice. Konkrétní body programu k projednávání jsou uvedené na přiloženém dokumentu.

Poprvé bylo použito elektronické hlasovací zařízení a záznam.

celkem 16 / 17 ;chybí: Jeník, Holeka, Rulík, Douša, Picpauer (do 16:30) Drahokoupil od 17h – do bodu 3

 1. Program zastupitelstva
  1. schváleno
 2. První část závěrečného účtu 2022 –

Pokračovat ve čtení „7. zasedání městského zastupitelstva – prodej bytů na Starém náměstí“

5. Zasedání zastupitelstva města – hala Píšťovy; prodej bytů; koupě pozemku za 10 mil.

Ve středu 8.2.2023 od 16h v zasedací síni radnice.

Kurzivou jsou poznámky z jednání, nenahrazují zápis (který by měl být k dispozici na weby města).

Přítomno 19 osob (chybí Drahokoupil a Holeka), od bodu 3 chyběl ještě Jeník a Sobotková

 1. Program 5. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  1. pro 19
 2. Výstavba skladové haly v k.ú. Slatiňany společností EMA-PACK nemovitosti s.r.o.

Pokračovat ve čtení „5. Zasedání zastupitelstva města – hala Píšťovy; prodej bytů; koupě pozemku za 10 mil.“

4. Zasedání zastupitelstva města – úpravy rozpočtu, odměny zastupitelů, zástupce ve VaKu

Ve středu 11.1.2023 od 16h v zasedací síni radnice.

Kurzivou jsou poznámky z jednání, nenahrazují zápis (který by měl být k dispozici na weby města).

21 přítomných (všichni), v 17h odejde p. Holeka a I. Jeník, v 19h Slanina a Šotta

 1. Program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
   1. schváleno
  1. schválení zápisu z minulého zastupitelstva
   1. projednání 3 námitek I.Jeníka k zápisu z minulého zastupitelstva
   2. pro 21.

Pokračovat ve čtení „4. Zasedání zastupitelstva města – úpravy rozpočtu, odměny zastupitelů, zástupce ve VaKu“

3. Zasedání zastupitelstva města – rozpočet, odpady a pozemky

Účast: 17 (není Steklý, Karlík, Holeka ,???), po rozpočtu 16 (odešel Koblížek)

 1. Úprava programu – přesunutí schválení vyhlášky o odpadech před rozpočet
  1. 12 pro
 2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
  1. 17 pro
 3. 31 změna rozpočtu – +870tis Kč – vícepráce kompostárna
  1. 16 pro (proti Koblížek)
 4. Zastupitelsvo pověřilo Radu města,

Pokračovat ve čtení „3. Zasedání zastupitelstva města – rozpočet, odpady a pozemky“