Téma: Skaut – Junák Slatiňany

Skautského středisko Slatiňany. Skaut je organizace snažící se vytvořit smysluplný program pro děti a mládež.

Junák – český skaut, středisko Slatiňany, z.s.
Adresa: Jungmannova 471, 53821 Slatiňany
Kontakty:
IČO 15052516*

Vedoucí střediska: Daniel Simba Vychodil

Vycházíme ze tří principů, které všem členům úměrně věku ukládají:

 1. hledat v životě hlubší hodnoty a snažit se žít podle nich (tedy nejen materiální přístup ke světu),
 2. být užitečný druhým lidem,

Pokračovat ve čteníTéma: Skaut – Junák Slatiňany“

Téma: Vraníci – Sdružení pro Slatiňany

Nové volební uskupení s názvem Vraníci vzniklé pro komunální volby v roce 2022. Mělo by jít o pravicové hnutí s důrazem na ochranu vlastnictví*.

Aktivní členové* jsou:

 • Martin Harsa – obchodník s výživou skotu*
 • Petr Šotta – ředitel ZUŠ a hudebník Strunovratu, zastupitel za ODS 2002-2006*
 • Jan Karlík – obchodník s díly pro zemědělské stroje*
 • Alena Beránková – provozovatel Sportbaru na TGM a
 • Martin Kubín –

Pokračovat ve čteníTéma: Vraníci – Sdružení pro Slatiňany“

Téma: ČSSD Slatiňany

Zastupitelé

navrhovaní stranou (2018-2022): žádný (ani nepostavili kandidátku)

navrhovaní stranou (2014-2018): žádní (ani nepostavili kandidátku)

navrhovaní stranou (2010-2014): Kváš Jiří, Kubín Miloslav
(celkem 168, tedy 11,2 % hlasů)

Kontakty

e-mail:

sociální sítě:

osobně:

web:

Pokračovat ve čteníTéma: ČSSD Slatiňany“

Téma: Nové webové stránky města

V souvislosti s volbami 2018 se dost mluvilo o úpravě webu města. Dojde i na činy?

 1. Nové vedení města musí nejprve jasně specifikovat jakou cestou se vydat:
  1. Koupit redakční systém (program pro provoz stránek) – pro příklad cenová nabídka od firmy Galileo Corporationm s.r.o. z roku 2017 a referenční weby v příloze
  2. Vlastní webmaster, který se bude o www starat (v současné době náklady – za údržbu oficiálních internetových stránek www.slatinany.cz a facebookového profilu města Slatiňany – 11.000,- Kč s DPH + webhosting na ACTIVE 24,

Pokračovat ve čteníTéma: Nové webové stránky města“

Téma: SNK Evropští demokraté Slatiňany

Zastupitelé

navrhovaní stranou (2018-2022): Jeník Ivan, Chalupník Milan, Kolek Vítězslav, Rulík František, Remeš Robert, Fryšová Dagmar
(celkem 395, tedy 27,6 % hlasů)

navrhovaní stranou (2014-2018): Ivan Jeník (starosta), Vítězslav Kolek (místostarosta), Milan Chalupník, Rostislav Meduna, František Rulík, Martin Dostál, Stanislava Sejkorová
(celkem 388, tedy 31,0 % hlasů)

navrhovaní stranou (2010-2014): Ivan Jeník (starosta), Vítězslav Kolek (místostarosta), Milan Chalupník, Rostislav Meduna, Fryšová Dagmar, Martin Dostál
(celkem 362, tedy 24,1 % hlasů)

navrhovaní stranou (2006-2010): Ivan Jeník (starosta), 

Pokračovat ve čteníTéma: SNK Evropští demokraté Slatiňany“

Téma: Zveřejňování zápisů zastupitelstva města Slatiňany

Tato stránka se zabývá problematikou zápisů zastupitelstva, tedy co a jak se zapisuje. Konkrétní zápisy najdete u jednotlivých zasedání na stránce Zastupitelstvo anebo v rubrice Zápisy zastupitelstva.

Zápis se má podle zákona pořídit do 10-mi dnů *2(§95) a občanovi města má být přístupný např. na městském úřadě. Pokud se obec rozhodne (nad rámec zákonné povinnosti) usnesení zveřejňovat na úřední desce, neměla by opomíjet ochranu případných osobních údajů v usnesení uváděných. 

Pokračovat ve čteníTéma: Zveřejňování zápisů zastupitelstva města Slatiňany“

Téma: Komunální volby

Do obecního zastupitelstva může kandidovat každý občan EU, kterému je nejpozději v den voleb 18 let a má ke dni voleb v obci trvalé bydliště.  Kandidáty mohou nominovat i politické strany nebo mohou kandidovat nezávisle. Musejí však odevzdat petici podepsanou občany dané obce. Počet podpisů je stanoven podle toho, kolik je v obci voličů.*

Volební systém umožňuje rozdělit hlasy mezi kandidáty z více stran. Volič může zakřížkovat buď celou stranu, nebo pouze jednotlivé kandidáty z různých stran podle svých osobních preferencí.

Pokračovat ve čteníTéma: Komunální volby“