Téma: Junák – český skaut

Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli připraveni plnit povinnosti k sobě samým, druhým, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství. *3

Junák – český skaut, z. s.
Senovážné náměstí 24; 110 00 Praha 1
IČ: 00 409 430

Východiska

Poslání je blíže konkretizováno třemi principy, které jsou vyjádřeny ve skautském slibu:

  1. povinnost k vyššímu principu,

Pokračovat ve čteníTéma: Junák – český skaut“

Téma: Skaut – Junák Slatiňany

Skaut je organizace snažící se vytvořit smysluplný program pro děti a mládež. Vychází ze tří principů, které všem členům úměrně věku ukládají:

  1. hledat v životě hlubší hodnoty a snažit se žít podle nich (tedy nejen materiální přístup ke světu),
  2. být užitečný druhým lidem, společnosti, přírodě a
  3. vědomě pracovat na svém vnitřním růstu, vzdělávání apod.

Junák – český skaut, středisko Slatiňany, z.s.
Adresa: Jungmannova 471,

Pokračovat ve čteníTéma: Skaut – Junák Slatiňany“

Téma: Klub Paprsek

Klub Paprsek je spolek rodičů a dětí ze Slatiňan a okolí. Klub vznikl v lednu 2003 z iniciativy několika rodičů.

Hlavní náplní je:

  • realizace pravidelných společných aktivit (cvičení s dětmi ve sportovní hale, tvořivě-hravé odpoledne v mateřské škole)
  • organizace dalších akcí a programů pro rodiče a děti (lampionový průvod, drakiáda, návštěvy divadla, návštěvy knihovny, Mikulášské cvičení, ekologicky zaměřené edukativní programy, program na dopravním hřišti,

Pokračovat ve čteníTéma: Klub Paprsek“

Téma: Strobilus Chrast

Spolek pořádající výlety a tábory pro děti a mládež ve snaze naučit je chovat se v přírodě, posílit přátelství, respekt a toleranci, podporovat a rozvíjet schopnosti a dovednosti v kolektivu.*

Většina členů jsou z okolí Chrasti, ale hlavně do letního tábora se zapojují i děti z dalších míst a měst včetně Slatiňan.

Strobilus, z.s.

Řestoky 174, Chrast u Chrudimi

Kontakty:

předsedkyně spolku: Eva Vaculíková
IČ: 044 36 300

Spolek je členem České rady dětí a mládeže.

Pokračovat ve čteníTéma: Strobilus Chrast“

Téma: Ski Fanatic s.r.o.

Outdoorová organizace se širokou nabídkou sportovních aktivit nejen pro děti.

Hlinsko, Na Strání 171 (sídlo: Ždírec nad Doubravou, V Údolí 717)

Kontakty:

IČO: 04605764 *

Historie

Ski Fanatic vznikl v prosinci 2010 ve Slatiňanech jako lyžařská škola nabízející výuku lyžování a snowboardingu pro veřejnost. V roce 2011 začali pořádat kurzy pro mateřské školy. Postupem času rozšířili aktivity o nabídku cyklistických kurzů, kurzů in-line bruslení a animačních programů na školách v přírodě pro mateřské a základní školy.

Pokračovat ve čteníTéma: Ski Fanatic s.r.o.“

Téma: ROBI Slatiňany

ROBI Slatiňany je dobrovolná organizace dětí, mládeže a dospělých. Místem jejích působení jsou Slatiňany. Občanské sdružení ROBI Slatiňany bylo založeno dne 20. září 1990. Hlavním cílem organizace je aktivní využití volného času dětí a mládeže se zaměřením na ochranu přírody, turistiku, táboření a další zájmové činnosti podle výběru a zaměření jednotlivých oddílů.

Pokračovat ve čteníTéma: ROBI Slatiňany“