Téma: Pečovatelská služba Města Slatiňany

Služby poskytuje Osobám se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Poskytuje dovážku obědů, nákup, osobní hygienu, vyprání a vyžehlení prádla, úklid domácnosti, doprovod k lékaři a další činnosti definované vyhláškou č.505/2006 Sb.

Službu zajišťují 4 zaměstnanci – 1 sociální pracovnice (vedoucí) a 3 pracovnice v sociálních službách ( pečovatelky)

Osoba mající zájem o poskytování pečovatelské služby musí osobně, písemně nebo telefonicky kontaktovat Pečovatelskou službu města Slatiňany,

Pokračovat ve čteníTéma: Pečovatelská služba Města Slatiňany”

Téma: Seniorpark v Presích

Na městském pozemku vedle domu DSS je městský pozemek, na kterém se počítá se stavbou domova důchodců vhodného i pro páry. Měl by mít lepší vybavenost (a tím pádem asi i vyšší cenu), než stávající Pečovák.

Seniorpark by měla vybudovat a provozovat společnost SENIOR PARK, a.s.

Vybudování domu pro seniory v Presích je jeden z bodů volebního programu starostovy SNK.

Pokračovat ve čteníTéma: Seniorpark v Presích”

Informace pro seniory ohledně epidemie koronaviru

Senioři jsou nejvíce ohroženi COVID-19. Většina zemřelých jsou 60+.

Senioři mohou volat na telefonní číslo 800 200 007 denně od 8:00 do 20:00.*1

Televize třetího věku: Česká televize vysílá program pro seniory ČT3, dostupný v pozemním vysílání, dále v satelitu i kabelovém vysílání.*2

Plošné předávání roušek pro seniory bylo v našem městě ukončeno. V případě potřeby se senioři mohou obrátit na vedoucí DPS Slatiňany na tel.

Pokračovat ve čtení “Informace pro seniory ohledně epidemie koronaviru”

Téma: Jak se mohou stát děti dokumentaristou z domova

Děti dokumentují životní příběhy svých rodičů, prarodičů a seniorů ve svém okolí.

Poznávají tak zajímavým způsobem nedávnou historii, naučí se hledat v archivech, ptát se a příběh dál vyprávět. I seniory to může přivést na jiné myšlenky.

Organizace Paměť národa dlouhodobě mapující vzpomínky pamětníků radí, jak to mohou provádět děti různého věku, jak si připravit scénář, jak příběh nastříhat a upravit a případě poslat do Paměti národa.

Akorát s tím rozdílem,

Pokračovat ve čteníTéma: Jak se mohou stát děti dokumentaristou z domova”

Během karantény rozváží město seniorům obědy bez příplatku za dovoz

Rada Města vzala na vědomí organizaci rozvozu obědů zdarma seniorům stravujícím se v ŠJ Slatiňany a nabídku na nákup potravin pro seniory prostřednictvím DPS Slatiňany do skončení karantény.

Pokračovat ve čtení “Během karantény rozváží město seniorům obědy bez příplatku za dovoz”

Téma: Komunitní centrum Hurá proStory Chrudim

Spolek Hurá na Výlet! po pěti letech fungování otevírá multifunkční „Hurá proStory“

Chrudimský Spolek Hurá na Výlet! za pět let svého fungování udělal radost více než čtyřem tisícovkám seniorů, kteří mohli vyrazit na některý z výletů, který spolek uspořádal. Novinkou v aktivitách spolku bude od letošního podzimu klubovna „Hurá proStroy“ v Chrudimi, která bude nabízet nejen seniorům různé programy.*1

Komunitní centrum pro seniory Hurá proStory, které v Široké ulici čp. 29 v Chrudimi,

Pokračovat ve čteníTéma: Komunitní centrum Hurá proStory Chrudim”

Téma: Miloš Hoznauer – Úvahy starce na čekané

Povídky ze života seniora.

Miloš Hoznauer se narodil v roce 1929. Vystudoval češtinu a ruštinu. Začal učit, ale často vinou různých politických malérů střídal školy. Snažil se studenty vést k samostatnému myšlení a zapojoval do výuky neobvyklé formy. Kritizoval ideologickou ztuhlost na školách, opakování frází studenty bez jakéhokoli myšlení, byrokratizované školství. Po srpnu 1968 nesměl publikovat, ale učit mohl dále. Od 90. let napsal několik učebnic a čítanek, ale i původních textů – v roce 2004 vyšla autobiografická kniha Cesta do hlubin kantorovy duše,

Pokračovat ve čteníTéma: Miloš Hoznauer – Úvahy starce na čekané”

Poslední zastupitelstvo jednalo o situaci s uvažovaným Seniorparkem v Presích

Vybudování domu pro seniory v Presích je jeden z bodů volebního programu starostovy SNK. Jednání vzniklo dopisem firmy městu, ve kterém žádá o odkoupení pozemku pro seniorpark (v žádosti je však uvedené chybné číslo parcely).

Výňatky ze zápisu rozpravy na zastupitelstvu 24.9.2019 :

Žadatel požádal Město o prodej parcely, ale parcela, kterou uvedl v žádosti, není v majetku města. Je potřeba jim ale odpovědět.

O prodeji pozemků se jedná proto,

Pokračovat ve čtení “Poslední zastupitelstvo jednalo o situaci s uvažovaným Seniorparkem v Presích”

Město jedná o stavbě bytů pro seniory v Presích

Dle Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, uzavřené dne 21.09.2011 mezi společností SENIOR PARK, a.s., jako budoucím kupujícím a městem Slatiňany, jako budoucím prodávajícím, ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.07.2013.

Dne 31.12.2014 uplynula lhůta pro uzavření kupní smlouvy. Předmětem smlouvy měl být prodej pozemku pro výstavbu bytového komplexu pro
seniory. Podmínkou uzavření kupní smlouvy bylo vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí. Jelikož výstavba nebyla započata a nemohlo být tudíž vydáno kolaudační rozhodnutí, nemohla být ani uzavřena kupní smlouva.

Pokračovat ve čtení “Město jedná o stavbě bytů pro seniory v Presích”

Téma: Tísňové linky pro seniory

Anděl na drátě

Nepřetržitá 24/7 Asistenční a Tísňová péče „Anděl na drátě“ je určena převážně seniorům a osobám se zdravotním postižením, u kterých se zvyšuje riziko pádu, náhlé nevolnosti, slabosti či kolapsu. Zdraví i život pak závisí na rychlém zajištění pomoci.

Princip služby spočívá v tom, že klient má stále u sebe (na ruce) malé elektronické zařízení (hodinky, náramek) Po jeho stisknutí se ozve hlas asistenta a ten po vyhodnocení situace zvolí postup a formu zajišťované pomoci.

Pokračovat ve čteníTéma: Tísňové linky pro seniory”

Návrh: Vybudovat přístřešek na zastávce Slatiňany, Střed na straně ke klášteru

Přístřešek je na opačné straně a přitom slatiňáci čekají mnohem častěji na této straně, odkud se jezdí na Chrudim a Pardubice.

Přístřešek chrání proti dešti, větru, sněhu a to jak cestujícího, tak lavičku, která umožní čekání i lidem, kteří už nemohou tolik stát.

Přitom čekat za deště či silného větru na druhé straně a pak přeběhnout silnici, když autobus přijíždí není

  1. bezpečné, hlavně ráno za tmy
  2. autobus nemusí být ten pravý,

Pokračovat ve čteníNávrh: Vybudovat přístřešek na zastávce Slatiňany, Střed na straně ke klášteru”