Téma: Důležitost smyslu života ve stáří

Smysluplnost života ve stáří je jednou z položek kvality života. Míra smysluplnosti života ve stáří závisí na prostředí, v němž senioři žijí, jejich soběstačnosti a také na původním povolání. Senioři, kteří nevnímají život jako smysluplný, mají horší rodinné vztahy, postrádají hezké zážitky a jsou statisticky významně více depresivní. *

U starších lidí nabývá na významu otázka naplnění života.

Někteří senioři (nad 75) let nejsou se svým životem spokojeni a netouží po ničem jiném,

Pokračovat ve čteníTéma: Důležitost smyslu života ve stáří“

Téma: Pravidla pro přijetí do domova důchodců DPS

Výtah z pravidel pro přidělování bytů:

  1. Bytové jednotky zvláštního určení jsou přidělovány seniorům, občanům se zdravotním postižením a s chronickým onemocněním, kteří dosáhli věku rozhodného pro uznání starobního důchodu a pro občany v invalidním důchodu, jejichž zdravotní stav vykazuje sníženou soběstačnost.
  2. Bytová jednotka je vybavena kuchyňskou linkou, šatní skříní a vařičem. Nájemce si bytovou jednotku musí zařídit vlastním nábytkem. Výši nájemného v bytech zvláštního určení stanovuje Rada města Slatiňany.
  3. Bytové jednotky v DPS jsou určeny soběstačnějším žadatelům,

Pokračovat ve čteníTéma: Pravidla pro přijetí do domova důchodců DPS“

Téma: Anděl Strážný pro seniory

Anděl Strážný, z. ú.

sídlo: Praha 2; Fügnerovo náměstí 1808/3 (působí po celé ČR)

kontakty: [e-mail poptavka@www.andelstrazny.eu]

IČ: 02771527

Služba SOS tlačítko

Tísňová péče je pro lidi, kteří chtějí zůstat co nejdéle ve svém bytě nebo domě, i když jejich zdravotní stav není ideální. Po domluvě se sociální pracovnicí pak dostane zdarma monitorovací zařízení, které nosí na ruce nebo na krku. Za jeho použití se platí pravidelná měsíční částka podobně jako za mobilní telefon.*

V případě pádu nebo jiného zdravotního problému klient jednoduchým zmáčknutím červeného tlačítka uvědomí dispečink,

Pokračovat ve čteníTéma: Anděl Strážný pro seniory“