Téma: Bezdomovci

V České republice se na jaře 2019 vyskytovalo celkem zhruba 23830 osob bez domova, z toho 2600 dětí.

Zhruba polovina sčítaných osob bez domova žije „venku“ či využívá přechodné nízkoprahové noclehárny pro osoby bez přístřeší. Kategorie venku zahrnuje osoby žijící na ulici nebo ve veřejném prostoru bez příbytku, např. ve stanech, autech, vagónech, podmostích, squatech, cizích zahradních chatkách, garážích, sklepech.

Zbývající polovina využívá sociálních a ubytovacích služeb a pobývá v azylových domech,

Pokračovat ve čteníTéma: Bezdomovci“

Téma: Pečovatelská služba Města Slatiňany

Služby poskytuje Osobám se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a nemá nikoho, kdo by ji pomohl.

Poskytuje dovážku obědů, nákup, osobní hygienu, vyprání a vyžehlení prádla, úklid domácnosti, doprovod k lékaři a další činnosti definované vyhláškou č.505/2006 Sb.

Službu zajišťují 4 zaměstnanci – 1 sociální pracovnice (vedoucí) a 3 pracovnice v sociálních službách ( pečovatelky).

Osoba mající zájem o poskytování pečovatelské služby musí osobně, písemně nebo telefonicky kontaktovat Pečovatelskou službu města Slatiňany,

Pokračovat ve čteníTéma: Pečovatelská služba Města Slatiňany“

Téma: Noclehárna a nízkoprahové centrum SOPRE CR o.p.s. Chrudim

V Chrudimi funguje noclehárna pro bezdomovce, funguje nepřetržitě (18:00 – 08:00 hodin). Má jedno místo pro ženu a dvě místa pro muže.  Od 8:00 do 18:00 hodin je otevřené Denní centrum. (3/2020)

537 01 Chrudim IV; Tovární 1114 – napůl cesty od Lidlu k Májovu či parku Střelnice (mapa)
Kontakty: 469 315 021; 603 258 471; info@soprecr.cz; www.soprecr.cz
IČ: 275 11 359
zodpovědná osoba: PaedDr.

Pokračovat ve čteníTéma: Noclehárna a nízkoprahové centrum SOPRE CR o.p.s. Chrudim“

Téma: Čmelík Lubomír – Fity

+ 2014

Poslední část života žil jako bezdomovec, přespával pod plachtou na Borku. Byl znám jak s károu brázdil město a sháněl sběr. Občas někomu pomohl, občas něco ukradl.

Jednou večer cestou „domů“ ho srazilo auto na I/37 kus za benzínkou.

Pokračovat ve čteníTéma: Čmelík Lubomír – Fity“