ODS – volební program 2014

Helena Tomišková, advokátka

Vážení spoluobčané, již v minulém období jsem v zastupitelstvu pracovala a s veškerou svědomitostí jsem se snažila angažovat ve prospěch města. Přes veškeré úspěchy je ještě stále co zlepšovat a na tom bych se ráda dál účastnila.

Ing. Zdeněk Janda, podnikatel

Troufám vám slíbit, že svojí potenciální účastí v zastupitelstvu, bych dokázal účelněji, hospodárněji a v souladu s logickým myšlením, napomoci čerpat dotace Evropské unie. Přesvědčení o mé erudici vychází z mnohaleté praxe ve stavebnictví,

Pokračovat ve čtení „ODS – volební program 2014“

KDU-ČSL – volební program 2014

Vážení spoluobčané — voliči, opět se blíží čas voleb. KDU — ČSL je připravena podílet se na dalším pozitivním rozvoji našeho města. Naši kandidáti jsou připraveni sloužit společné Věci a proto chtějí požádat o Váš hlas.

Zásady naší činnosti pro volební období 2014 — 2018

  1. Rozumně stanovit potřeby města a uvážlivě sestavit rozpočet pro jednotlivé roky.
  2. Chceme iniciovat a podporovat akce vedoucí k prohloubení morální výchovy dětí a mládeže.

Pokračovat ve čtení „KDU-ČSL – volební program 2014“

SNK – volební program 2014

„Víme co, víme jak a máme chuť pracovat“  

„Chceme vytvářet podmínky pro kvalitní život
ve Slatiňanech, nechceme dělat politiku.“

Naše plány pro práci v zastupitelstvu

V zájmu pokračování rozvoje města Slatiňany chceme navázat na dosavadní činnost místní
samosprávy a v mnohých oblastech posunout dění tím správným směrem. Proto jsme se všichni
shodli na tom, že

mezi naše priority bude patřit:

  • srozumitelné a transparentní hospodaření města
  • koncepční a vyvážená podpora všech místních částí Slatiňan (Kochánovice,

Pokračovat ve čtení „SNK – volební program 2014“

TOP09 – volební program 2014

VYBRANÉ PRIORITY PROGRAMU

Odpovědnost

Přispějeme k vytvoření takového prostředí ve městě a na radnici, které vede jednotlivce i skupiny k odpovědnosti za svá rozhodnutí. Budeme motivovat občany ke zdravému způsobu života a k odpovědnosti za své zdraví. Podpoříme ozdravování stravy v jídelnách pro děti i seniory, s využitím většího podílu kvalitních regionálních surovin na přípravu jídel.

Otevřený úřad

Chceme změnit vztah občanů a radnice. Začít musíme u Úřadu, který je servisem občanům,

Pokračovat ve čtení „TOP09 – volební program 2014“