Sedma – volební program 2014

 1. Vážení voliči,
  touto cestou Vám předkládáme sedm základních programových tezí rozpracovaných do konkrétního volebního programu. Body minulého programu, které jsme splnili během končícího volebního období, již neuvádíme. V současném volebním programu uvádíme body, na kterých chceme nadále pracovat či uvádíme nově. Úspěšnost naplnění našeho programu závisí na podpoře, kterou získáme ve volbách.

  1. Komunální politika a práce městského úřadu

  Za základ kvalitní komunální politiky považujeme přesné a včasné informace o dění.

Pokračovat ve čtení „Sedma – volební program 2014“

SNK – volební program 2014

„Víme co, víme jak a máme chuť pracovat“  

„Chceme vytvářet podmínky pro kvalitní život
ve Slatiňanech, nechceme dělat politiku.“

Naše plány pro práci v zastupitelstvu

V zájmu pokračování rozvoje města Slatiňany chceme navázat na dosavadní činnost místní
samosprávy a v mnohých oblastech posunout dění tím správným směrem. Proto jsme se všichni
shodli na tom, že

mezi naše priority bude patřit:

 • srozumitelné a transparentní hospodaření města
 • koncepční a vyvážená podpora všech místních částí Slatiňan (Kochánovice,

Pokračovat ve čtení „SNK – volební program 2014“

ODS – volební program 2014

Helena Tomišková, advokátka

Vážení spoluobčané, již v minulém období jsem v zastupitelstvu pracovala a s veškerou svědomitostí jsem se snažila angažovat ve prospěch města. Přes veškeré úspěchy je ještě stále co zlepšovat a na tom bych se ráda dál účastnila.

Ing. Zdeněk Janda, podnikatel

Troufám vám slíbit, že svojí potenciální účastí v zastupitelstvu, bych dokázal účelněji, hospodárněji a v souladu s logickým myšlením, napomoci čerpat dotace Evropské unie. Přesvědčení o mé erudici vychází z mnohaleté praxe ve stavebnictví,

Pokračovat ve čtení „ODS – volební program 2014“

KDU-ČSL – volební program 2014

Vážení spoluobčané — voliči, opět se blíží čas voleb. KDU — ČSL je připravena podílet se na dalším pozitivním rozvoji našeho města. Naši kandidáti jsou připraveni sloužit společné Věci a proto chtějí požádat o Váš hlas.

Zásady naší činnosti pro volební období 2014 — 2018

 1. Rozumně stanovit potřeby města a uvážlivě sestavit rozpočet pro jednotlivé roky.
 2. Chceme iniciovat a podporovat akce vedoucí k prohloubení morální výchovy dětí a mládeže.

Pokračovat ve čtení „KDU-ČSL – volební program 2014“

Témata k volebnímu programu 2014

Program 2014

Témata

 • Odpovědnost především
  • Je ve městě a na radnici takové prostředí, které vede jednotlivce i skupiny k odpovědnosti za svá rozhodnutí? Jsou občané motivováni ke zdravému způsobu života? Přijde Vám strava v jídelnách pro děti i seniory dostatečně
   zdravá? Neměli bychom do přípravy jejich jídel zapojit větší podíl kvalitních regionálních surovin?
 • Otevřený úřad
  • Jak Vám vyhovují úřední hodiny na Městském úřadu?

Pokračovat ve čtení „Témata k volebnímu programu 2014“

TOP09 – volební program 2014

VYBRANÉ PRIORITY PROGRAMU

Odpovědnost

Přispějeme k vytvoření takového prostředí ve městě a na radnici, které vede jednotlivce i skupiny k odpovědnosti za svá rozhodnutí. Budeme motivovat občany ke zdravému způsobu života a k odpovědnosti za své zdraví. Podpoříme ozdravování stravy v jídelnách pro děti i seniory, s využitím většího podílu kvalitních regionálních surovin na přípravu jídel.

Otevřený úřad

Chceme změnit vztah občanů a radnice. Začít musíme u Úřadu, který je servisem občanům,

Pokračovat ve čtení „TOP09 – volební program 2014“