Téma: Zahraniční projekty opětovného využití

 • freetrade Irsko   – v Irsku je znovuvyužití podporované vládou – ve sběrných dvorech je to standardní služba, kdy si za symbolický poplatek můžete oficiálně odnést ještě využitelné věci
 • reusemarketplace.org
 • recyclingnearyou.com.au
 • www.freecycle.org – Projekt se zrodil v roce 2003 v USA. Celý projekt se stal velmi oblíbeným a nyní existují jednotlivé skupiny ve více než 80 zemích. Odhaduje se, že toto celosvětové hnutí zabránilo každý den vzniku více než 200 tun odpadu.

Pokračovat ve čteníTéma: Zahraniční projekty opětovného využití”

Téma: Knihobudka v zámeckém parku

Zámecký park je místem odpočinku či pozastavení pro místní návštěvníky. A pro někoho může být pobyt v parku – třeba i neplánovaně – vhodnou chvílí k otevření knihy poezie nebo prózy. Někde u vstupu by třeba mohla být knihovnička pro zapůjčení takové knihy…

Pokračovat ve čteníTéma: Knihobudka v zámeckém parku

Téma: Knihobudka v podloubí u semaforu

V podloubí bývalé spořitelny, někde poblíž “městské schrány důvěry” a veřejných záchodků, se uvažuje s vybudováním knihobudky.

Toto místo je blízko škole, ale předpokládá se také využití seniory a všemi, kteří se ke knihobudce budou ochotni vypravit.

Rada města koncem roku 2017 toto místo upřednostnila před ostatními.

Pokračovat ve čteníTéma: Knihobudka v podloubí u semaforu

Téma: Knihobudka na Středu

V autobusové zastávce Slatiňany,,střed by se hodila knihobudka.

Je to místo kryté, stačila by plechová nebo dřevěná polička. Je to v centru, kde se pohybuje nejvíc chodců. Pohybují se tam i mladí, kteří čekají na autobus nebo jdou do pekárny na svačinu.

Knihobudka bude ale jistě cílem vandalů, je tedy dobré ji udělat bitelnou a nehořlavou a zajistit nějakého dobrovolníka, který by ji 1x až 2x týdně kontroloval.

Pokračovat ve čteníTéma: Knihobudka na Středu

Téma: Řidiči parkují pravidelně v Neumannově ulici ve vjezdu do Spartaku a blokují chodník

Při obcházení aut musí chodci vyjít do vozovky zpoza zaparkovaného auta, což ne vždy projíždějící řidiči předpokládají. Místo je ve stínu stromů, takže zvlášť za slunečných dnů není příliš přehledné.

Protože je to u školy, tak chodník využívají často děti.

Pokračovat ve čteníTéma: Řidiči parkují pravidelně v Neumannově ulici ve vjezdu do Spartaku a blokují chodník

Téma: Památné lípy

O některých památných lipách vysazených ve Slatiňanech psal p.Vorel v Ozvěnách:

 1. Lípa Mistra Jana Husa – Okrašlovací spolek vysadil tuto lípu v roce
  1915
 2. Válečné lípy Byly  vysazeny  v  roce  1916  podél  silnice do  Nasavrk (dnes TGM)
 3. Lípa svobody ve školním parku 7. 5. 1919
 4. Lípa Klementa Gottwalda na počest 52. narozenin prezidenta Gottwalda 26. 11. 1948
 5. Lípy označené jako Stromy republiky k 50.

Pokračovat ve čteníTéma: Památné lípy”

Téma: Nebezpečné přecházení přes TGM

Ulice TGM prochází středem města, a proto je její přecházení třeba řešit.

Zvlášť v době dopravní špičky trvá i několik minut, než lze přejít TGM mimo přechody. Přechody jsou v délce 1,5 km od benzínky k šišáči jen čtyři, dále jsou dva poblíž městského úřadu.

Budování dalších přecházecích míst (přechodů nebo “míst pro přecházení“, kde mají přednost auta, ale pro chodce jsou bezpečné) se brání jak město,

Pokračovat ve čteníTéma: Nebezpečné přecházení přes TGM