Stavba vodního díla Křižanovice – Práčov

Obě přehrady, přívodní štola a potrubí a elektrárna byly vybudovány během 5ti let mezi roky 1947 a 1952.

Přehrady stavělo ca. 550 pracovníků, elektrárnu asi 100 pracovníků. Z toho bylo 62 techniků a úředníků.

Pokračovat ve čtení “Stavba vodního díla Křižanovice – Práčov”

V úpravně Monaco začala fungovat vodní elektrárna

K výrobě elektřiny bude přitom využívána voda přivedená do Škrovádu pod tlakem prostřednictvím potrubí z Křižanovické přehrady.

Elektrárna má jmenovitý výkon 142 kW. Ročně vyrobí 510 megawatthodin, přičemž samotná úpravna vody spotřebuje za rok 150 megawatthodin, takže větší část vyrobené elektřiny do energetické sítě.

Pokračovat ve čtení “V úpravně Monaco začala fungovat vodní elektrárna”

Mlýn Skály převeden pod ZZN

Po otevření velkého moderního mlýna v Pardubicích byl Mlýn skály převeden pod podnik zemědělských služeb pro mletí kukuřice do krmných směsí, které se vyráběly v Hlinsku a jinde.

Zároveň byl až do roku 1990 mlýn veden jako rezervní kapacita pro mletí obilí při dlouhodobém výpadku elektřiny, protože zařízení bylo tehdy ještě schopné fungovat jak na elektřinu, tak na pohon z turbíny.

 

Pokračovat ve čtení “Mlýn Skály převeden pod ZZN”

Osazena moderní Francisova turbína, která přečkala 100 let

1909 po větší rekonstrukci vodního díla turbínou francisovou, která po rekonstrukci v roce 1992 pracuje dodnes.

Turbína původně přenášela transmisemi výkon přímo do mlýnských strojů

Využívá průtoku vody cca 1200 l/s, se spádem 4,20 m jmenovitým výkonem 40 kW. V roce 2019 však dodává při plnému průtoku jen asi 20 kW z důvodu opotřebení lopatek.

 

Po roce 2000 instalovaná řídící jednotka.

Pokračovat ve čtení “Osazena moderní Francisova turbína, která přečkala 100 let”

Rodina Malinovských kupuje mlýn v konkurzu od hraběte Hiroše

Pan ??? Malinovský, nar. ???, který pracoval v mlýně v Sedlčanech a byl i čestným občanem města Příbrami, se chtěl na stará kolena někde usadit.

Tak koupil nejdřív mlýn u Svitav, ale nelíbilo se mu tamní klima, tak ho ani ne po roce prodal a koupil mlýn Skály u Škrovádu z exekuce vedené proti rozmarnému hraběti Hirošovi. Tento hrabě přišel podobným způsobem i o statek na Podhůře.

Nový majitel ??? Malinovský mlýn –

Pokračovat ve čtení “Rodina Malinovských kupuje mlýn v konkurzu od hraběte Hiroše”

Místostarosta trvá na svém odhadu celkových výdajů na revitalizaci Modely

Na základě výroků pana starosty Jeníka a následně pana radního Chalupníka je zřejmé, že mnou uváděný odhad nákladů od 50 – 70 mil. Kč bez DPH na revitalizaci Kabeláčova mlýna je více než realistický.

Pan starosta uvedl pro Chrudimský deník již částku 42 mil. Kč bez DPH oproti původních 35 mil. Kč, které byly uvedeny v architektonické soutěži. Nyní pan radní Milan Chalupník za SNK-ED uvádí ještě vyšší částku a to 46 mil.

Pokračovat ve čtení “Místostarosta trvá na svém odhadu celkových výdajů na revitalizaci Modely”