Který kraj má vlastně SPD na 1. místě?

Chtě nechtě musím jezdit a chodit už přes měsíc kolem plakátu ve Škrovádské ulici, na kterém tvrdí, že SPD má Pardubický kraj na 1. místě. Osobně si nemyslím, že by si nějaký kraj (jedno jestli český, moravský, slovenský, bulharský, ruský nebo kanadský) zasloužil nějakou výjimečnou pozici, ale pro někoho to třeba je důležité. Budiž, máme svobodu.

Nedávno jsme však byli v Karlových Varech a – světe div se – tam byl stejný plakát,

Pokračovat ve čtení „Který kraj má vlastně SPD na 1. místě?“

SPD láká voliče na levné potraviny od „sedláků“, které je ale poškozují

Blíží se volby a tak se probouzejí strany, o jejichž činech jindy není ani slyšet (to je tedy i případ většiny zastupitelů u nás na městě). Jedním takovým je předvolební jarmark SPD v rámci předvolební kampaně do parlamentních voleb, jejichž pozvánku roznášejí do schránek po celé ČR.

A když se řekne A, mělo by se říci o B, které na tom letáku nevidím, abychom si náhodou nemysleli, že „na tom přecijen něco bude“:

„Průměrné ceny všech uváděných potravin (u supermarketů,

Pokračovat ve čtení „SPD láká voliče na levné potraviny od „sedláků“, které je ale poškozují“

Město prodává pozemky na zahrádky v Presích

Zastupitelstvo města Slatiňany konané 14. 9. 2005 v části Presy schválilo rozdělení a prodej některých městských pozemků (za 70 Kč/m2) z podnětu nájemců.

Původní návrh byl 20 Kč/m2, což byla tehdejší bonitní cena. Přednostně byly pozemky nabídnuty nájemcům.

Jedná se zejména o tyto pozemky.

  • část parc. č. 419/6 o výměře cca 1000 m 2 (dnes 419/5)
  • část parc. č. 419/6 o výměře cca 900 m (dnes 419/10)
  • část parc.

Pokračovat ve čtení „Město prodává pozemky na zahrádky v Presích“

Rada města vybrala jako dodavatele koncepčního dokumentu

Rada města vybrala jako dodavatele koncepčního dokumentu společnost PRO CEDOP s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 375 000 Kč bez DPH. Financování zakázky bude finančně kryto z dotačního titulu Otevřené a přitažlivé město. *

Pokračovat ve čtení „Rada města vybrala jako dodavatele koncepčního dokumentu“

Milostivé léto 2 – další čtvrt roku na zbavení se některých dluhů

V exekuci se nyní nachází zhruba 750 tisíc lidí. Milostivé léto by mohlo pomoci půl milionu z nich. Původní dluh, který narostl často mnohonásobně kvůli tzv. příslušenství (tedy vysokým úrokům, penále atd.), budou lidé moci během následujícího čtvrtroku splatit právě bez tohoto navýšení. Uhradí pouze jistinu – tedy základní dlužnou částku, a administrativní poplatek 908 korun za náklady na ukončení exekuce. Tato možnost skončí 28. ledna 2022.*

Pokračovat ve čtení „Milostivé léto 2 – další čtvrt roku na zbavení se některých dluhů“

Kvalita vody vytékající z kanalizace do Návesního rybníka neodpovídá normám

Město Slatiňany má vydáno povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z výustí V1, V2 a V3 jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu v místní části Kunčí do Návesního rybníku ze dne 18. 10. 2010.

V povolení má mimo jiné následující podmínku: „Pro posouzení dodržení hodnot stanovených emisních limitů ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod, budou v místě na výustích kanalizace V1, V2 a V3 (odběrné místo na výustích do vod povrchových) sledovány ukazatele znečištění CHSKCr,

Pokračovat ve čtení „Kvalita vody vytékající z kanalizace do Návesního rybníka neodpovídá normám“

Rušení nočního klidu z Yanderova – nedodržení nahlášeného ukončení koncertu o 1,5 hodiny

Městská policie řešila nahlášené nedodržení ukončení hudební produkce, které mělo být 2/9 ve 2hodiny. Provozovatel František Kadlec toto odmítl s argumentem, že na plovárně běží diskotéka a produkci ukončili až v 3:30. *

Přestupková komise MÚ Chrudim uložila Františku Kadlecovi pokutu 3000Kč. Náklady na řízení 1000Kč mu prominula.*

Pokračovat ve čtení „Rušení nočního klidu z Yanderova – nedodržení nahlášeného ukončení koncertu o 1,5 hodiny“

Ivan Jeník je předseda představenstva VAKu

Předseda představenstva:

MVDr. IVAN JENÍK, dat. nar. 30. prosince 1961
Sečská 840, 538 21 Slatiňany

Den vzniku funkce: 1. ledna 2021
Den zániku funkce: 9. února 2022*

Den vzniku členství: 4. června 2019
Den zániku členství: 10. března 2022* … Pokračovat ve čtení „Ivan Jeník je předseda představenstva VAKu“