Město pronajímá louku v Presích na zahrádky

Zastupitelstvo rozhodlo o pronájmu nevyužitého a nálety porostlého městského pozemku mezi řekou a silnicí občanům.

Výzva byla zveřejněna na úřední desce a v Ozvěnách.

Podmínky pronájmu však nebyly příliš výhodné, ač cena pronájmu byla přijatelná, byla tam například 3-měsíční výpovědní lhůta s podmínkou uvedení do původního stavu, město vyžadovalo snadno demontovatelné ploty apod. Takže větší investice – chatky, studny, zavedení elektřiny (která zde nebyla zavedena) apod. byly dost problematické.

Pokračovat ve čtení “Město pronajímá louku v Presích na zahrádky”

Základní parametry pro nový způsob nakládání s odpady

  1. 14-ti denní svoz směsného odpadu vyjma období 1. 6.–30. 9., kdy bude obnoven týdenní svoz odpadu.
  2. Třídit odpad, a to na plasty a papír, s odvozem přímo od domu 1× za 14 dní, včetně zachování hnízd na tříděný odpad.
  3. Elektronicky evidovat počet výsypů komunálního odpadu.
  4. Zachovat možnost používat sběrný dvůr v katastru města Slatiňany jako doposud.
  5. Možnost změny četnosti svozu odpadu a úpravy množství hnízd
    v průběhu platnosti smlouvy

Pokračovat ve čtení “Základní parametry pro nový způsob nakládání s odpady”

Bioodpad a dotované kompostéry ve Svídnici

Obec Svídnice (podle ČSÚ 450 obyvatel, 180 domácností, 130 trvale obydlených domů) využila v roce 2014 dotaci pro pořízením kompostérů pro všechny občany formou bezplatného pronájmu na 5 let s následným darováním. Na první výzvu část domácností nereflektovala a tak se zbylé kompostéry nabízely v další vlně, takže někdo má třeba dva. Ne všichni je hned umístili na svém pozemku.

Podle sdělení místostarostky Jany Novotné se nakonec rozdalo všech 145 kompostérů.

Pokračovat ve čtení “Bioodpad a dotované kompostéry ve Svídnici”

V Klášterní ulici se vysazuje veřejné zeleň

Sdělujeme občanům, že v ulici Klášterní ve Slatiňanech se v současné době jedná o výsadbu veřejné zeleně. V žádném případě se nejedná o rostliny poskytované bezplatně občanům na jejich soukromé zahrady. Děkujeme za pochopení.

Pokračovat ve čtení “V Klášterní ulici se vysazuje veřejné zeleň”

Švermova ulice před školkou uzavřena 3. – 6.5.2019

Upozorňujeme občany, že v termínu od 3.5.2019 do 6.5.2019 dojde k uzavření komunikace v ulici Švermova v prostoru před mateřskou školou ve Slatiňanech z důvodu výstavby kanalizace. Objízdné trasy budou vedeny po místních komunikacích v ulicích Palackého Tyršova, Nádražní obousměrně a budou vyznačeny přechodným dopravním značením.

Pokračovat ve čtení “Švermova ulice před školkou uzavřena 3. – 6.5.2019”

V Chrudimi se demonstrovalo za demokratický stát

Navzdory vytrvalému dešti se v pondělí večer sešlo v Chrudimi na Školním náměstí asi 70 lidí, aby vyjádřilo nesouhlas s náhlou a podezřelou výměnou ministra spravedlnosti Jana Kněžínka Marií Benešovou. Po zhodnocení situace se část účastníků vydala k muzeu a dále za divadlo k pomníku TGM a zastavovala se u soch a pomníků významných osobností národa, kteří také nelitovali úsilí pro pravdu a obecné dobro. Celá poklidná demonstrace trvala hodinu a půl a obešla se bez incidentů.

Pokračovat ve čtení “V Chrudimi se demonstrovalo za demokratický stát”

Anketa k pořízení nahrávacího zařízení pro jednání zastupitelstva

V Ozvěnách 2019/5 je k vyplnění anketa.

Na základě Usnesení Zastupitelstva města Slatiňany ze dne 10. dubna
2019 žádáme občany, aby se v případě zájmu zúčastnili anonymní
ankety  týkající  se  pořízení  nahrávacího  audiozařízení,  které  bude
využíváno na jednání zastupitelstva města (nahrávka bude umístěna
na webu města).
Možnosti:
1/ koupit – cena pořízení dle varianty 165–330 tisíc Kč + licenční
poplatek 20 700 Kč/rok bez DPH
2/ koupit (jen v případě možnosti využít dotaci)
3/ pronajmout – pronájem na jedno jednání 20 700 Kč bez DPH
4/ považuji pořízení za zbytečnou investici

Z Ozvěn vystřihněte anketní lístek,

Pokračovat ve čtení “Anketa k pořízení nahrávacího zařízení pro jednání zastupitelstva”

Pro přípravu nového ÚP Rada vybrala firmu Surpmo

205/13/2019/RMS
schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 09/12 s firmou SURPMO a.s., Opletalova ulice
1626/36, 110 00 Praha 1, IČ: 01807935 https://www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_01319.pdf

982/65/2013/RMS
1. rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s a.s. SURPMO Praha 1, středisko Hradec Králové,
Třída ČSA 219 na vypracování územního plánu města Slatiňany ve znění zprávy č. 12/65

https://www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_6513.pdf

617/42/2012/RMS
1. stanovila pořadí nabídek pro výběr projektanta zakázky města,

Pokračovat ve čtení “Pro přípravu nového ÚP Rada vybrala firmu Surpmo”