MěÚ Slatiňany obsazuje pozici Účetní

Městský úřad Slatiňany vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Účetní. Bližší informace v příloze.

 

Město
Slatiňany

 Více novinek

Nezobrazuje se Vám E-mail správně? Zobrazit v prohlížeči.

Titulní obrázek

Městský úřad Slatiňany vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Účetní. Bližší informace v příloze.

 

Přejít na web

 

Přílohy ke stažení

Přišel Vám tento e-mail užitečný? … Pokračovat ve čtení „MěÚ Slatiňany obsazuje pozici Účetní“

Produkce odpadu v Chrudimi roste. Dodrží Chrudim slíbené zachování poplatku za odpady nebo přetékající popelnice a zvyšování cen vyřeší jeho zvýšením?

V tomto roce byl zahájen svoz bioodpadu z většiny města Chrudim a v příštím roce se rozšíří na celé město.

Popelnice budou v příštím roce polepeny QR kódy a vznikne nové místo odpadového hospodáře, který bude mít na starosti město Chrudim a zavádět se prý bude i evidenční systém a evidence.

Nový odpadový hospodář bude optimalizovat procesy a dohlížet na to, aby se odpady správně třídily a řádně se s nimi hospodařilo.

Pokračovat ve čtení „Produkce odpadu v Chrudimi roste. Dodrží Chrudim slíbené zachování poplatku za odpady nebo přetékající popelnice a zvyšování cen vyřeší jeho zvýšením?“

Termíny uzávěrek Ozvěn pro rok 2022

Ediční plán Ozvěn Slatiňan pro rok 2021. Uzávěrky Ozvěny.
Číslo  Uzávěrka
únor 2022 14. 1. 2022
březen 2022 11. 2. 2022
duben 2022 18. 3. 2022
květen 2022 15. 04. 2022
červen 2022 20. 05. 2022
červenec 2022 17. 6. 2022
srpen 2022 15. 7. 2022
září 2022 19. 8. 2022
říjen 2022 16. 9. 2022
listopad 2022 21. 10. 2022
prosinec 2022 18. 11. 2022
leden 2023 8. … Pokračovat ve čtení „Termíny uzávěrek Ozvěn pro rok 2022“

Rada města Slatiňany projednala na 112. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 112. schůzi dne 29. 11. 2021:

 1. Rada města vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení. Z celkového počtu 48 nesplněných usnesení jich je 16 z roku 2021. Usnesení týkající se věcných břemen, kde se ve většině případů čeká na dokončení stavby, nebo dodání dokumentů protistranou. Dále pak 32 starších, které jsou vázány na třetí strany.
 2. Byl projednán rozpočet města Slatiňany na rok 2022 a rozpočtový výhled do roku 2024,

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 112. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 111. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 111. schůzi dne 22. 11. 2021:

 1. Na základě žádosti o napojení lokality p.p.č. 470/1, Rada schválila společnosti ČEZ Distribuce, a. s. vedení dvou kabelů NN skrze parcely č. 474/5 a 474/3 v kat. území Slatiňany.
 2. Byl schválen dodatek č. 2 k Smlouvě o dílo na akci „Revitalizace a obnova
  aleje Kaštanka ve Slatiňanech – I. etapa od klapačky k vodárně“.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 111. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 110. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 110. schůzi dne 8. 11. 2021

 1. Turistické posezení, které bylo zřízeno na konci roku 2019 u splavu (Podskála) z  dotace MAS, začali využívat občané, kteří ho pravidelně poškozovali a svým chováním rušili v blízkosti žijící občany. Rada schválila dodatek s  MAS Chrudimsko, o  přesunu posezení na  nové stanoviště v Kunčí.
 2. Rada odložila rozhodnutí o  smlouvě budoucí nájemní průmyslového areálu firmy Stavební huť s.r.o.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 110. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 109. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 109. schůzi dne 25. 10. 2021

 1. Schválení změny rozpočtu – projektová dokumentace na  oplocení
  kompostárny, administrace žádosti o dotaci na nový semafor na TGM, rekonstrukce bytu v DPS.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 109. schůzi“