V zahrádkách v Píšťovech vyroste další “chata” velikosti domu

Novostavba rekreační na pozemcích parc. č. 456/61(zahrada), 456/62 (zahrada) v katastrálním území Slatiňany. Stavba obsahuje: -Jedná se o novostavbu jednopodlažní rekreační chaty půdorysných rozměrů 8,04 x 12,0 m a výšky 5,030 m od úrovně podlahy přízemí. Stavba bude zastřešena sedlovou střechou se sklonem střešních rovin cca 25° a betonovou střešní krytinou, založena bude na betonových základových pasech. Zdivo stavby je navrženo cihelné, opatřené kontaktním zateplovacím systémem.

Pokračovat ve čtení “V zahrádkách v Píšťovech vyroste další “chata” velikosti domu”

Rekonstrukce výpustních zařízení a zábradlí na mostě přes náhon

Ve spolupráci města Slatiňany s majitelem objektu bývalého mlýna (Modely) p. Strnadem byla firmou Stavební huť Slatiňany provedena 1. etapa revitalizace Kabeláčova rybníčka
– rekonstrukce výpustních zařízení a zábradlí na mostě přes náhon.

Pokračovat ve čtení “Rekonstrukce výpustních zařízení a zábradlí na mostě přes náhon”

V mlýně je turbína pro výrobu elektřiny, kterou dodává i do sítě

V roce 1908 žádá mlynář o povolení k výměně vodního kola za Francisovu turbínu, které také obdržel následujícího roku. Koncesi pak dostal i pro distribuci el. energie do několika rodinných domů a pro veřejné osvětlení obce (1916).

Pokračovat ve čtení “V mlýně je turbína pro výrobu elektřiny, kterou dodává i do sítě”

Výstava soutěžních návrhů na revitalizaci Kabeláčova mlýna

Výstava soutěžních návrhů na „revitalizaci Kabeláčova mlýna“. Soutěže se zúčastnilo celkem 25 návrhů. Vystaveny budou ve Společenském domě od 15. září 2017 v 10 hodin do 1. října. Každý den bude přístupná od 10 do 18 hodin do 22. září. Veřejnosti bude umožněna i prohlídka vnitřních prostor Kabeláčova mlýna ve dnech 23. a 24. září od 12 do 17 hodin.

Pokračovat ve čtení “Výstava soutěžních návrhů na revitalizaci Kabeláčova mlýna”

Zveřejnění výsledků architektonické soutěže na Kabeláčův Mlýn na webu ČKA

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž: REVITALIZACE KABELÁČOVA MLÝNA (SLATIŇANY)

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu revitalizace stavby bývalého Kabeláčova mlýna ve Slatiňanech pro účely městského kulturního a společenského centra.

Datum konání soutěže 15. 02. 2017 – 17. 05. 2017

Datum zveřejnění výsledků 19. 06. 2017

Počet odevzdaných návrhů 25

Ceny a odměny celkem (v Kč) 355 000,-

Vyhlašovatel: Město Slatiňany, zástupce vyhlašovatele: MVDr.

Pokračovat ve čtení “Zveřejnění výsledků architektonické soutěže na Kabeláčův Mlýn na webu ČKA”

Zastupitelstvo schválilo odkoupení pozemku pod MŠ od Sokola

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo
na svém 7. zasedání dne 11. 11. 2015

Koupě pozemků u mateřské školky a sokolovny a nabytí věcného
práva – služebnosti cesty na části pozemkové parcely
č. 158/3 v kat. (pozemky ve vlastnictví TJ Sokol pod budovou
a vareálu MŠ, dále prostor „nádvoří“ před sokolovnou včetně
předzahrádek – budoucí využití pro potřeby města)

Pokračovat ve čtení “Zastupitelstvo schválilo odkoupení pozemku pod MŠ od Sokola”

Oprava lávky ve Škrovádě ve skalách

Cílem akce je provedení celkové opravy ocelové konstrukce lávky. Lávka bude opatřena speciálním odolným nátěrem, dále budou vyměněny v současnosti již značně poškozené pochůzné rošty z pozinkované oceli.

Pokračovat ve čtení “Oprava lávky ve Škrovádě ve skalách”

Demolice márnice

Počátkem prosince 2018 byla zdemolována a odstraněna až na základovou desku márnice u hřbitova. Márnice stejně jako hřbitov je v majetku místní římskokatolické farnosti, ale spravuje je město. Márnice byla v havarijním stavu a v případě zachování by bylo nutné provést opravy. Vzhledem k tomu, že stojí v místě, kde měl být původně vstup do hřbitova a zároveň na místě, kde lze vybudovat přechod, který zde chybí, souhlasila farnost s likvidací na náklady města.

 

Pokračovat ve čtení “Demolice márnice”

Zastupitelé 2006 – 2010

Jméno
Navrhující strana
Hlasů

Fryšová Dagmar
ČSSD
339

Meduna Rostislav
ČSSD
283

Pavliš Dominik
KDU-ČSL
241

Cellar Jiří
KSČM
281

Bartošová Marie
KSČM
270

Malina Jaroslav
KSČM
261

Zábranský František
NEZ
242

Kocián Zdeněk
ODS
367

Málková Marie
ODS
356

Šotta Petr
ODS
346

Lukáš Petr
ODS
339

Hanuš Jan
Sedma
604

Vychodil Daniel
Sedma
519

Mandys Ivo
Sedma
454

Kolek Petr
Sedma
428

Jirásek Zdeněk
Sedma
412

Jeník Ivan
SNK ED
767

Kolek Vítězslav
SNK ED
504

Chalupník Milan
SNK ED
431

Dostál Martin
SNK ED
430

Kunc Tomáš
SNK ED
418 … Pokračovat ve čtení “Zastupitelé 2006 – 2010”