Kandidáti do voleb 2018 za Sedmu

pořadí
příjmení, jméno, tituly
věk
Povolání
Bydliště

1
Vychodil Daniel Mgr.
45
učitel, lektor, mentor
Slatiňany

2
Drahokoupil David
44
soukromý zemědělec
Kunčí

3
Brůžek Jan Ing.
37
strojník, vedoucí směny
Slatiňany

4
Bušta Jaroslav Ing.
32
kastelán zámku
Slatiňany

5
Kolek Petr Ing.
58
pedagogický asistent
Slatiňany

6
Picpauerová Kamila DiS.
38
dispečer dopravy
Škrovád

7
Bleha Jaroslav
40
podnikatel, truhlář
Trpišov

8
Mandys Ivo Mgr.
52
ředitel ZŠ
Slatiňany

9
Pilař Jiří
57
OSVČ, … Pokračovat ve čtení “Kandidáti do voleb 2018 za Sedmu”

Zastupitelstvo schválilo koupi krajnice Švermovy ulice u Bonetu pro stavbu VO

Usnesení č. 19/2017 z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2017 Zastupitelstvo města Slatiňany

208/19/2017/ZMS

1. schválilo koupi pozemkové parcely č. 214/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 382 m2 a části pozemkové parcely č. 214/1 (orná půda) o výměře cca 190 m2 , obě v kat. území Slatiňany za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem nemovitostí (tj. náklady za vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za vklad vlastnického
práva do veřejného seznamu) od paní Marie Krúpové,

Pokračovat ve čtení “Zastupitelstvo schválilo koupi krajnice Švermovy ulice u Bonetu pro stavbu VO”

Začala soutěž na průzkum pod obchvatem

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) aktuálně vypsalo výběrové řízení na provedení zemních prací pro záchranný archeologický výzkum.
Zájemci o provedení předcházejících zemních prací se mohou se svými nabídkami do soutěže přihlásit do 7. srpna.

Pokračovat ve čtení “Začala soutěž na průzkum pod obchvatem”

Položen základní kámen kláštera

21. března položen základní kámen u stavby kláštera. Školské sestry v zdejší opatrovně rozhodly se stavěti klášter, kde by umístěn byl mateřinec, noviciát, dívčí pensionát, opatrovna a šicí škola. Učiněna a podepsána smlouva stavební s chrudimským stavitelem p. Tomáškem za obnos 34.900 zl.. Na jaře t. r. započala se stavba.

Pokračovat ve čtení “Položen základní kámen kláštera”

Odhalení pomníku s novou laminátovou pamětní deskou

Důstojný akt odhalení pamětní desky obětí II. světové války připadl na svátek sv. Martina

Jednalo se o opakování téhož vzpomínkového počinu obce před 48 lety s tím rozdílem, že deska památníku je dnes plastová z laminátu. Původně kovová deska z bronzu byla odcizena zloději kovů, o čemž byla veřejnost informována (Ozvěny, srpen 2013).

Pokračovat ve čtení “Odhalení pomníku s novou laminátovou pamětní deskou”