so 23.3.2019 den otevřených dveří v Úpravně vody Monaco

VAK a VS Chrudim zvou u příležitosti Světového dne vody na Den otevřených dveří do Úpravny vody Monaco a čistírny Hlinsko v sobotu 23/3 mezi 9 a 12 hodinou.

Světový den vody se koná jako připomenutí významu vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji. Tato tradice byla zahájena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů 22. březen vyhlášen Světovým dnem vody

Pokračovat ve čtení “so 23.3.2019 den otevřených dveří v Úpravně vody Monaco”

Výzva k předložení cenových nabídek na významné stavební akce

Město Slatiňany: Výzva k předložení cenové nabídky – Oprava chodníku v ulici Medunova III, Slatiňany – https://edesky.cz/dokument/2810260

Město Slatiňany: Výzva k předložení cenové nabídky – MŠ Slatiňany rekonstrukce kanalizační přípojky a osazení lapolu – https://edesky.cz/dokument/2771565

Město Slatiňany: Výzva k předložení cenové nabídky – Vodovodní přípojka pro objekt č. p. 66 V Kaštance, Slatiňany – Švýcárnahttps://edesky.cz/dokument/2771567

Město Slatiňany: Výzva k předložení cenové nabídky – Oprava povrchu místní komunikace ve Škrovádu – https://edesky.cz/dokument/2771566

Město Slatiňany: Výzva k předložení cenové nabídky – Oprava místní komunikace ve Výmolu ve Slatiňanech – https://edesky.cz/dokument/2771568

Město Slatiňany: Výzva k předložení cenové nabídky – Stavba přístřešku u DPS Farská 765 Slatiňany – https://edesky.cz/dokument/2776374

Město Slatiňany: Výzva k předložení cenové nabídky – Veřejné osvětlení na Starém náměstí a okolí ve Slatiňanech – https://edesky.cz/dokument/2771564

Město Slatiňany: Výzva k předložení cenové nabídky – Oprava chodníku v Trpišově (od HZ směr Šiškovice) – https://edesky.cz/dokument/2794056Pokračovat ve čtení “Výzva k předložení cenových nabídek na významné stavební akce”

Poprava Kabeláče Františka za dezerci

Z odkazu http://www.valka.cz/komentare.php?id=13172 ( adraj (xxx.xxx.159.231) [26.07.2010 10:55:56]), který však už není funkční:

Nebylo by od věci zmínit nejslavnějšího příslušníka tohoto pluku z války 1866 Františka Kabeláče. Proto doplňuji textem z mého rukopisu připravované publikace Libellus honoris c. k. důstojníků padlých ve válce roku 1866:

Kabeláč František, podporučík 2. tř. u 5. setniny pěšího pluku č. 21. Syn mlynáře Vojtěcha (Adalberta) Kabeláče a jeho manželky Františky rozené Zvěřinové,

Pokračovat ve čtení “Poprava Kabeláče Františka za dezerci”

Stavba vodního díla Křižanovice – Práčov

Obě přehrady, přívodní štola a potrubí a elektrárna byly vybudovány během 5ti let mezi roky 1947 a 1952.

Přehrady stavělo ca. 550 pracovníků, elektrárnu asi 100 pracovníků. Z toho bylo 62 techniků a úředníků.

Pokračovat ve čtení “Stavba vodního díla Křižanovice – Práčov”

V úpravně Monaco začala fungovat vodní elektrárna

K výrobě elektřiny bude přitom využívána voda přivedená do Škrovádu pod tlakem prostřednictvím potrubí z Křižanovické přehrady.

Elektrárna má jmenovitý výkon 142 kW. Ročně vyrobí 510 megawatthodin, přičemž samotná úpravna vody spotřebuje za rok 150 megawatthodin, takže větší část vyrobené elektřiny do energetické sítě.

Pokračovat ve čtení “V úpravně Monaco začala fungovat vodní elektrárna”