Začne vyvlastňování pozemků pod budoucím obchvatem Chrudimi a Slatiňan

Na jednu stranu zazněla při pondělní (18. 6. 2018) návštěvě premiéra Andreje Babiše na konci nedostavěného obchvatu Chrudimi dobrá zpráva. Ředitelství silnic dálnic (ŘSD) už vykoupilo 94 procenta pozemků a pozemky sedmi zbývajících majitelů bude vyvlastňovat, což by ale nemělo přípravu stavby obchvatu Chrudimi a Slatiňan zdržet.

Na druhou stranu chybí před samotnou stavbou ještě udělat dva důležité kroky. ŘSD musí vysoutěžit firmu, která obchvat dlouhý 4,5 km postaví, a také společnost, která provede záchranný archeologický průzkum.

Pokračovat ve čtení “Začne vyvlastňování pozemků pod budoucím obchvatem Chrudimi a Slatiňan”

Silnice od Tří bubnů k obchvatu by měla být dokončena do půlky července

Opravu bude provádět firma M-silnice a má být dokončena do 70 dnů od převzetí. Vyplývá to ze smlouvy, která je podle zákona zveřejněna v Registru smluv. (Harmonogram prací je na str. 51, termín plnění na str. 9)

Pokračovat ve čtení “Silnice od Tří bubnů k obchvatu by měla být dokončena do půlky července”

Dochovaná rekonstrukce mlýnice

Podle dochovaného stavebního plánu z roku 1857 –  jediné vodní kolo o šířce více než 3m tvořilo hlavní pohonný systém mlýna a otáčelo pomocí soukolí. Toto uspořádání zv. též amerikánské bylo mlynářem realizováno za účelem zvýšení výnosu mouky.

Pokračovat ve čtení “Dochovaná rekonstrukce mlýnice”

Mlýn slouží k uskladnění obilí

Po II. světové válce v něm Východočeská obilní společnost
s.r.o. se sídlem v Pardubicích skladuje obilí a vykupuje zemědělské
plodiny, což předznamenalo pozdější výstavbu velkokapacitního
sila, které bylo v roce 1957 (v Ozvěnách uveden rok 1975 – zřejmě překlep) uvedeno do provozu

Pokračovat ve čtení “Mlýn slouží k uskladnění obilí”

Mlýn kupuje družstvo Modela pro šití konfekce

Výrobní družstvo Modela koupilo tento objekt v roce 1969, aby si jej adaptovalo pro svoji potřebu, tj. k šití konfekce, prádla a podobného sortimentu jako např. ručníků, žínek pro export do Sovětského svazu. V roce 1970 v něm pracovalo 25 zaměstnanců, převážně žen, zpočátku i pro obsluhu tkalcovny, později odstavené.

Pokračovat ve čtení “Mlýn kupuje družstvo Modela pro šití konfekce”

Mlýn zcela vyhořel

V roce 1926 (1. února) mlýn zcela vyhořel. Požár vznikl
z nezjištěných příčin a nabyl značného rozsahu. Oheň zničil
vnitřní strojové vybavení mlýna. Po jeho rekonstrukci s moderní
plochou střechou nebyl původní provoz obnoven a mlýn sloužil
jako sklad obilí.  (M. Vorel, Ozvěny 11/2015)

Pokračovat ve čtení “Mlýn zcela vyhořel”

NovinyChrudim: Občané Slatiňan se rozhodli v anketě přestavět bývalý Kabeláčův mlýn na kulturní centrum. Radnice jim vyšla vstříc

Občané Slatiňan se rozhodli v anketě přestavět bývalý Kabeláčův mlýn na kulturní centrum. Radnice jim vyšla vstříc.

Město Slatiňany se rozhodlo na základě výsledku ankety s občany přestavět bývalý Kabeláčův mlýn pod zámkem na multikulturní zařízení. Město Slatiňany se rozhodlo na základě výsledku ankety s občany přestavět bývalý Kabeláčův mlýn pod zámkem na multikulturní zařízení.

Pokračovat ve čtení “NovinyChrudim: Občané Slatiňan se rozhodli v anketě přestavět bývalý Kabeláčův mlýn na kulturní centrum. Radnice jim vyšla vstříc”

RM schválila návrh řešení parkoviště u vodní nádrže u nádraží

USNESENÍ
z 56. schůze rady města Slatiňany
ze dne 15. srpna 2016

713/56/2016/RMS
schválila návrh řešení parkoviště u vodní nádrže u nádraží v ulici Nádražní ve Slatiňanech
a jeho předání projektantovi k dokončení projektové dokumentace a provést současně i II.
variantu, kde bude navrhnuto šikmé stání

Pokračovat ve čtení “RM schválila návrh řešení parkoviště u vodní nádrže u nádraží”

podmínky výběrového řízení pro svoz bioodpadu

Veřejnou zakázku malého rozsahu – svoz a využití biologicky
rozložitelného odpadu (podmínky výběrového řízení)

Rada města Slatiňany projednala na 104. schůzi
dne 23. 4. 2018

Podmínky zakázky:

svoz s četností 1x za 14 dní, a to každý sudý kalendářní týden v pondělí, v úterý nebo ve středu s tím, že po celou dobu plnění zakázky pouze jeden z uvedených dnů.

Počet a typ nádob na BRKO: 100 ks hnědých nádob o objemu 240 l

6.1.

Pokračovat ve čtení “podmínky výběrového řízení pro svoz bioodpadu”

O rekonstrukci Kabeláčova mlýna informuje město dostatečně

Podle tajemníka J.Prokše byl opakovaně avizován záměr vyhlásit architektonickou soutěž. Tento záměr byl nejen několikrát projednán na zastupitelstvu města, které je veřejné, ale byl i avizován v Ozvěnách. Podané návrhy a požadavky byly zakomponovány do podmínek při vyhlášení soutěže a v přihlášených projektech byly akceptovány. Celá architektonická soutěž proběhla v souladu se zákonem

Pokračovat ve čtení “O rekonstrukci Kabeláčova mlýna informuje město dostatečně”