Stanovení výše nájemného za hrobové místo

Stanovení výše nájemného za hrobové místo a ceny za služby spojené
s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu
(za hrobové místo 7 Kč/m2/rok, za služby – provoz, údržba, likv.
odpadu 47 Kč/m2/rok)

Rada města Slatiňany projednala na 106. schůzi
dne 14. 5. 2018

Pokračovat ve čtení “Stanovení výše nájemného za hrobové místo”

Výběr zhotovitele na stavební úpravy a přístavbu hasičské zbrojnice Slatiňany

Rada města Slatiňany projednala na 104. schůzi
dne 23. 4. 2018
1. Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu na stavební
úpravy a přístavbu hasičské zbrojnice Slatiňany (D&D PROFI,
s.r.o. Dašice, 2 288 094Kč – dotace)

Pokračovat ve čtení “Výběr zhotovitele na stavební úpravy a přístavbu hasičské zbrojnice Slatiňany”

Ozvěny: Jak dál s komunálními odpady?

(článek z Ozvěn 9/2017)

Vážení spoluobčané,
letošní horké léto zavdává příčinu ke kritickým ohlasům spojeným se snížením četnosti svozu směsného komunálního odpadu v našem městě. MěÚ hledá cesty, jak nejen hospodárně, ale hlavně ekologicky s výhledem do budoucna v tomto směru postupovat.

Je pravdou, že v letošním roce zaznamenáváme (alespoň dosavadní vývoj tomu nasvědčuje) snížení objemu odpadu vyváženého na skládku a tím lze bezesporu očekávat i možnost výrazně snížit poplatky za svoz pro domácnosti v příštím roce.

Pokračovat ve čtení “Ozvěny: Jak dál s komunálními odpady?”

Město připravuje dvě knihobudky

Městská knihovna se připravuje na správu prvních dvou knihobudek ve Slatiňanech: na plovárně a na dětském hřišti.

Knihobudka je veřejná knihovnička, kam mohou lidé nosit nepotřebné, ale stále ještě dobré knihy, a půjčovat či brát si jiné.

O dalších navržených místech se uvažuje také, ale bude rozhodnuto až po vyhodnocení těchto dvou stanovišť.

Pokračovat ve čtení “Město připravuje dvě knihobudky”