Další sběr papíru ve školce na nákup zahradní mašinky

koncem Ledna 2019 proběhne ve školce sběr papíru. Výtěžek bude použit na pořízení  zahradní mašinky. Termín upřesníme.

Další sběr bude v červnu.

V lednu 2019 se získalo 1560 Kč.

Pokračovat ve čtení “Další sběr papíru ve školce na nákup zahradní mašinky”

TOP09 a ODS – volební program 2018

Motto programu: “přijďte k volbám a pomozte nám prosadit změnu po 12 letech”

 1. Přívětivá radnice pro občany a živnostníky
  1. Chceme starostu, který svou práci bere jako službu občanům na prvním místě, proto zavedeme tzv. starostovské dny, kdy bude starosta na radnici k dispozici občanům.
  2. Zavedeme službu výjezdního úředníka pro ty občany, kteří nemohou např. ze zdravotních důvodů osobně či elektronicky komunikovat s radnicí.
  3. Chceme profesionální stavební úřad,

Pokračovat ve čtení “TOP09 a ODS – volební program 2018”

Rada města Slatiňany projednala na 1. schůzi 5. 11. 2018

 1. Vydání osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Mgr. Stanislavě Sejkorové za odstoupivšího MUDr. Roberta Remeše
 2. Zapůjčení společenského sálu národopisnému souboru Formani Slatiňany
 3. Smlouvu o poskytnutí dotace 29 371,- Kč z programu 2 „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“
 4. Změnu v pronájmech nebytových prostor domu č. p. 771 a navazujících nemovitostí (cukrárna u školy)
 5. Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství města Slatiňany za rok 2017
 6. Prodloužení nájmu prostor v objektu č.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 1. schůzi 5. 11. 2018”

Rada města Slatiňany projednala na své 8. schůzi dne 21. 1. 2019

 1. Byla schválena novelizace „Povodňového plánu města Slatiňany“ (změny na pozicích na základě personálních změn a aktualizace telefonních čísel).
 2. Rada schválila smlouvu o pronájmu prostor skolovny za 11 500 Kč za účelem
  uspořádání městského plesu.
 3. Byla schválena smlouva o zhotovení zakázkových kostýmů od společnosti
  NOTABENE ART s.r.o. pro rozšíření stávající expozice Švýcárny. Na projekt je zažádáno o dotaci.
 4. Byla schválena nová směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na své 8. schůzi dne 21. 1. 2019”

Rada města Slatiňany projednala na své 7. schůzi dne 7. 1. 2019

 1. Rada města vydala vnitřní směrnici na čerpání sociálního fondu na rok 2019.
 2. Rada se zabývala směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
 3. Rada vyhlásila výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení pro občany.
 4. Rada rozhodla o rozdělení celkového limitu dotací z rozpočtu města pro zájmové organizace.
 5. Byl schválen zápis kroniky města Slatiňany za rok 2016.
 6. Rada vzala na vědomí zprávu o stavu požární ochrany za rok 2018 (viz.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na své 7. schůzi dne 7. 1. 2019”

Deník: Odhady na přestavbu mlýna se značně liší

Z článku vybírám:

Když rada města vypisovala v roce 2016 architektonickou soutěž na přestavbu domu, tak předpokládala, že náklady investice nepřesáhnou 35 milionů korun bez DPH.

„Již nyní je velmi pravděpodobné, že náklady revitalizace Kabeláčova mlýna dle vítězného návrhu lze odhadovat mezi 50 – 70 milionů korun,“ konstatuje místostarosta a přimlouvá se, aby město rozhodlo o pokračování projektu teprve až po získání směrodatných informací o skutečných nákladech, o reálné výši případné dotace,

Pokračovat ve čtení “Deník: Odhady na přestavbu mlýna se značně liší”

Výbor pro životní prostředí jednal o odpadech od roku 2020 ve Slatiňanech

Výbor, který má pro Radu města poradní funkci, se zabýval novým výběrovým řízením na svoz tříděného, směsného odpadu a sběrný dvůr, jak bylo zmíněno v Ozvěnách 2019/2.

Měl jsem zde tu čest představit kompetentním zastupitelům a radním návrhy pro redukci odpadů zpracované na slatinak.cz

Pokračovat ve čtení “Výbor pro životní prostředí jednal o odpadech od roku 2020 ve Slatiňanech”

Zastupitelstvo města projednalo na 1. zasedání dne 24.10.2018

USNESENÍ č. 1/2018 Z (USTAVUJÍCÍHO) ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VE SLATIŇANECH ZE DNE 24. října 2018

Zastupitelstvo města

 1. schválilo návrh programu jednání
 2. schválilo Jednací řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy č. 5/1
 3. zvolilo návrhovou komisi, která bude pracovat ve složení:
  Předseda návrhové komise Mgr. Ivo Mandys
  Členové: Mgr. Stanislava Sejkorová, Vítězslav Kolek.
 4. schválilo Volební řád pro volbu starosty, místostarosty, dalších členů Rady města Slatiňany a předsedů a členů výborů Zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy č.

Pokračovat ve čtení “Zastupitelstvo města projednalo na 1. zasedání dne 24.10.2018”

Ne 17.2.2019 kino Pat a Mat zimní radovánky v sokolovně

Kino Slatiňany uvádí film Pat a Mat zimní radovánky v neděli 17.2.2019 od 16 hodin v sokolovně. Občerstvení popcorn, limo, pivo. Děti do 12 let v doprovodu dospělého. Vstupné 70,-Kč. Na promítání nového pokračování známé vypečené dvojice Vás zve sokol Slatiňany.

Pokračovat ve čtení “Ne 17.2.2019 kino Pat a Mat zimní radovánky v sokolovně”