So 16.2.2019 Fotbalisté zvou na Sportovní ples

Fotbalisté SK Spartak Slatiňany pořádají v sobotu 16.února od 20.00 hod. ve slatiňanské sokolovně tradiční “Sportovní ples”. K tanci i poslechu hraje hudební skupina WJEČNÁ ŽÍZEŇ. Předtančení předvede ZUŠ Slatiňany. Je připravena bohatá tombola. Předprodej vstupenek v trafice Květ. Srdečně zvou pořadatelé.

Pokračovat ve čtení “So 16.2.2019 Fotbalisté zvou na Sportovní ples”

Rada města rozhodla o podepsání smlouvy na projekt rekonstrukce Modely

1389/108/2018/RMS

Rada města Slatiňany

  1. schválila program jednání 108. schůze rady města projednala zprávu hodnotící komise k veřejné zakázce s názvem „Zpracování souboru projektových dokumentací – revitalizace Kabeláčova mlýna Slatiňany“, ve znění zprávy č. 10/108.
  2. schvaluje výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Zpracování souboru projektových dokumentací – revitalizace Kabeláčova mlýna Slatiňany“ a smlouvu o dílo s vybraným účastníkem, ve znění zprávy č. 10/108.
  3. rozhodla o výběru k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zpracování souboru projektových dokumentací – revitalizace Kabeláčova mlýna Slatiňany“,

Pokračovat ve čtení “Rada města rozhodla o podepsání smlouvy na projekt rekonstrukce Modely”

Vyjádření farnosti k demolici márnice

Vlastníkem hřbitova a bývalé márnice je místní římskokatolická církev. K demolici márnice se vyjádřila na svém oficiálním webu v rámci týdenních ohlášek pro týden 20.-26.1.2019 takto:

Z důvodu špatného statického stavu a napadení dřevomorkou na hřbitově byla zbourána márnice. Na tomto místě by měl vzniknout nový vstup na hřbitov s osvětleným, bezpečným přechodem pro chodce.  Ve středu 16.1.2019 zastupitelstvo se usneslo, že nechá vytvořit několik návrhů vstupu ke schválení.

Pokračovat ve čtení “Vyjádření farnosti k demolici márnice”

Vyjádření Města k demolici márnice

Město Slatiňany – oficiální

Demolice bývalé márnice slatiňanského hřbitova byla dohodnuta v roce 2017 s vlastníkem objektu Řimskokatolickou farností Slatiňany. Odstranění předmětného objektu má hned několik důvodů:1. Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti krajnice komunikace III. třídy se značným dopravním zatížením. V daném místě tak vzniká poměrně nebezpečné místo. Odstup objektu od krajnice naprosto nesplňuje požadovanou normovou hodnotu a průjezd daným místem je problematický a nebezpečný především pro rychle jedoucí vozidla integrovaného záchranného systému.

Pokračovat ve čtení “Vyjádření Města k demolici márnice”

Zasedání zastupitelstva

ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY
koná se dne 16. ledna 2019 v 16.00 hod.
v zasedací síni budovy radnice
Program:
1. Program 3. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
2. Vyhlášky o zrušení obecně závazných vyhlášek

Město Slatiňany: Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 1/2019,kterou se ruší obec. závaz. vyhl. č. 4/2001 vymezující povinnosti držitele psa – https://edesky.cz/dokument/2612335

Město Slatiňany: Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 2/2019,kterou se ruší obec. závaz. … Pokračovat ve čtení “Zasedání zastupitelstva”

Vánoční jarmark v MŠ

zveme ve čtvrtek 13.12.2018 v 15.30 hodin na “VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ a VÁNOČNÍ JARMARK v MŠ” Děti zazpívají koledy a společně se potěšíme z výrobků dětí, učitelů a rodičů.

Výnos bude použit na nákup zahradní mašinky.

Výtěžek jarmarku byl 21 tis. Kč.

Pokračovat ve čtení “Vánoční jarmark v MŠ”