Průchod podél parku na snímku stabilního katastru z roku 1839

“Průchod” od elektrárny podél parku do Třešňovky je zachycen již na mapě stabilního katastru (1839), byla to odbočka z knížecí cesty do obory (ta vedla od zámku, na dnešní Podskálu, kde u elektrárny překračovala řeku a pokračovala dále do Škrovádu.

Mohl to být také průhon pro vyhánění obecního dobytka na obecní pastviny, ale to je jen domněnka.

Pokračovat ve čtení “Průchod podél parku na snímku stabilního katastru z roku 1839”

Kompostárna začíná být plná, zvažte likvidaci bioodpadu na vlastním pozemku

V Ozvěnách 5/2018 vyšel článek “Pravidla provozu kompostárny za seníkem ve Škrovádu” s několika prosbami k občanům, kteří ji využívají:

  • Trávu, listí, slupky, plevel apod. „měkký“ odpad odkládejte na plochu před kompostárnou a
  • větve na plochu za kompostárnu.
  • Pokud je část odkládacích ploch označena páskou, na takto označená místa nic neodkládejte
  • Odpad v žádném případě nevhazujte ani do okolí kompostárny.
  • Prosíme také, abyste se před návštěvou kompostárny zamysleli,

Pokračovat ve čtení “Kompostárna začíná být plná, zvažte likvidaci bioodpadu na vlastním pozemku”

V anketě občanů vyhrála varianta č.2, ale ještě nejsou peníze

Studie „Pěší propojení mezi ulicí T. G. Masaryka a ulicí Tyršovou“
V anketě, v které občané hodnotili studii s dvěma variantami pěšího propojení mezi ulicemi T. G. Masaryka a ulicí Tyršovou, byla rozdílem jedenácti hlasů lépe ohodnocena zde představená varianta č. 2.
V letošním roce bude vypracována projektová dokumentace na vyřešení prostoru před sokolovnou, kde by mělo být umístěno 21 parkovacích stání, včetně stání pro imobilní. Tento prostor byl u obou variant navržen totožným způsobem.

Pokračovat ve čtení “V anketě občanů vyhrála varianta č.2, ale ještě nejsou peníze”

Úprava přechodu bude provedena podle návrhu předaného panem Málkem

Při jednání na prosincovém zastupitelstvu se zastupitelé dohodli s panem Málkem, že předloží do konce dubna 2018 vlastní návrh řešící bezpečnost přechodu, který by neomezil činnost jeho provozovny.

Projektant pana Málka předložil 30/4 návrh, který je podobný návrhu města z roku 2016 (s “trávníčky”) a jehož stavba byla loni přerušena.

Stavba bude tedy obnovena s tím, že město požádá o změnu stavby před dokončením k realizaci doplňku projektu předloženého panem Málkem.

Pokračovat ve čtení “Úprava přechodu bude provedena podle návrhu předaného panem Málkem”

Vybrána firma na rekonstrukci Klášterní ulice

Rada města Slatiňany
projednala na své 102. Schůzi dne 26. 3. 2018:

Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu na rekonstruk-
ci části ulice Klášterní, včetně nového osvětlení, úprava křižova-
tek ulic Tyršova x Nádražní a Tyršova x Palackého ve Slatiňanech
(po vyhodnocení soutěže vybrána spol. MIROS MAJETKOVÁ a.s.
Staré Hradiště – za 4,5 mil bez DPH)

Pokračovat ve čtení “Vybrána firma na rekonstrukci Klášterní ulice”