Byl vybrán projektant pro kanalizaci v Kunčí

Město Slatiňany vysoutěžilo projekční kancelář na zakázku – Zpracování projektové dokumentace pro odkanalizování místní části Slatiňany – Kunčí včetně autorského dozoru. Bude se zpracovávat PD k územnímu rozhodnutí, PD ke stavebnímu rozhodnutí a PD pro provádění stavby. Termín odevzdání PD pro provádění stavby je domluven na 5 / 2020. (Eva Esserová, Investiční technik, Městský úřad Slatiňany)

Kvalita vody vytékající z kanalizace do Návesního rybníka neodpovídá normám

Město Slatiňany má vydáno povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z výustí V1, V2 a V3 jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu v místní části Kunčí do Návesního rybníku ze dne 18. 10. 2010. V povolení má mimo jiné následující podmínku: “Pro posouzení dodržení hodnot stanovených emisních limitů ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod, budou v místě na výustích kanalizace … Pokračovat ve čtení “Kvalita vody vytékající z kanalizace do Návesního rybníka neodpovídá normám”

Návrh: Dotace Dešťovka na zachytávání a využití dešťové vody

Dotaci Dešťovka spravuje Fond životního prostředí , mnoho informací mají na internetu Osobně lze navštívit jeho pracovníky v Pardubicích proti Afipaláci (v Po a St tam bývají do 17 h, ale je dobré tam před tím zavolat) a znají problematiku, pomůžou i s vyplněním žádostí. Kontakty: Jméno Telefon Tomáš Goga +420 466 924 858 Drahomír Rychecký … Pokračovat ve čteníNávrh: Dotace Dešťovka na zachytávání a využití dešťové vody”