Návrh: Umožnit na zastupitelstvu vystoupit více než 2x

Určitě bych vyhodil bod 13.    V téže věci nemůže nikdo vystupovat více než dvakrát. . Stejně se to nedodržuje. Zvlášť u bodů, které vyžadují hlubší rozpravu, bývá jeden či dva zastupitelé, kteří o tom něco vědí a třeba odpovídají na otázky různých zastupitelů, tak si se dvěma vystoupeními nevystačí.

Obava ze zbytečného protahování je na místě a je ošetřena následujícím návrhem:

Ale někdo nedělal obstrukce, bod 12 bych rozšířil na všechny skupiny (hosté,

Pokračovat ve čteníNávrh: Umožnit na zastupitelstvu vystoupit více než 2x

Téma: Sdílená kola

Odkazy k tématu:

Sdílená kola už ve 28 městech (nextbikeczech.com)

Rekola – Sdílená kola pro rychlé přesuny po městě

Sdílená kola – jak se vede projektu v menších městech?, Královédvorsko (kralovedvorsko.cz)

Sdílená kola | Pražská integrovaná doprava (pid.cz) – NA SDÍLENÉM KOLE S LÍTAČKOU ZDARMA DVAKRÁT DENNĚ NA 15 MINUT

Ve Slatiňanech zatím ne

Rada města rozhodla nevyužít nabídku města Chrudim na připojení se k projektu sdílených kol ve Slatiňanech.

Pokračovat ve čteníTéma: Sdílená kola

Návrh: V jednacím řádu zastupitelstva ujasnit funkce pro sčítání hlasů, skrutátor a obsluha hlasovacího zařízení

V řádu není úplně jasné, kdy se určí „Zastupitel určený sčítáním hlasů „, „skrutátor“ a „obsluha hlasovacího a komunikačního zařízení“. Mám za to, že by mohl být tentýž člověk, resp. komunikační zařízení, přidělování hlasů, by měl řídit asi předsedající? Zvolení těch funkcí pak ujasnit, např. do čl. 7, bod 6).

Pokračovat ve čteníNávrh: V jednacím řádu zastupitelstva ujasnit funkce pro sčítání hlasů, skrutátor a obsluha hlasovacího zařízení

Návrh: Předávat zastupitelům podklady pro zastupitelstvo elektronicky

Týden před každým zastupitelstvem objede pracovník města všechny domácnosti zastupitelům a do schránky jim vhodí obálku s vytištěnými návrhy usnesení a odůvodněním. Ostatní podklady již dnes jsou pouze elektronicky na úložišti.

čl. 2: Navrhuji

  1. doplnit možnost pozvat zastupitele a předat jim dokumenty také elektronicky s tím, že sekretariát akorát ověří např. před doručenku nebo zpětným potvrzením zastupitele, že daní podklady převzal (v dnešní době mi přijde zbytečné, aby někdo 2 hodiny objížděl Slatiňany,

Pokračovat ve čteníNávrh: Předávat zastupitelům podklady pro zastupitelstvo elektronicky

Návrh: V jednacím řádu zastupitelstva zrovnoprávnit při diskusích veřejnost a zastupitele

V platném jednacím řádu je uvedeno, že nejdříve v diskusi vystupují zastupitelé a teprve pak veřejnost. Přitom připomínky veřejnosti mohou být v některých případech relevantnější, než zastupitelů (pokud jsou ve věci např. zainteresování).

Věc by mohla vyřešit úprava, že i veřejnost může připomínat stejně jako zastupitelé podle pořadí.

Podobně je zde ustanovení příkaz, že zastupitel může dát max. 2 připomínky k jednomu bodu. Může vzniknout případ, že konkrétní zastupitel odpovídá na dotazy ostatních zastupitelů a takhle by se správně měl po druhé odpovědi musí mlčet?

Pokračovat ve čteníNávrh: V jednacím řádu zastupitelstva zrovnoprávnit při diskusích veřejnost a zastupitele

Téma: Přestavba parkoviště u bytového domu čp. 652 – 654 v ulici Vítězství

Rada města odložila návrh parkoviště u bytového domu čp. 652 – 654 v ulici Vítězství, Slatiňany, dle předloženého situačního výkresu, který vypracoval Ing. Matěj Slováček v červenci 2020. Návrh předložil starosta.*

Z diskuse na Radě vyplynul většinový názor, že se daná akce prozatím odloží. V diskusi zaznělo, že je nutno parkování na sídlišti řešit koncepčně, tj. nejdříve rozhodnout, zda bude město postupně budovat parkovací stání u bytových domů a bude vyprojektován vždy ucelený celek daného sídliště (a ne jedno parkoviště u bytového domu),

Pokračovat ve čteníTéma: Přestavba parkoviště u bytového domu čp. 652 – 654 v ulici Vítězství

Téma: Louže na silnici před restaurací U zámku

Na hlavní silnici I/37 proti hospodě u úřadu se při dešti dělá louže, ze které stříká voda při průjezdu aut na chodník a zeď hospody. V trávníku u silnice je proto vybudována dřevěná zástěna, ale funguje jen částečně. Přitom poblíž jsou kanály a povrch byl nedávno obnoven. Příčina je v tom, že komunikace je níže, než kanály, a tak je voda obtéká.

Problém byl zmíněn i na zastupitelstvu 11.12.2019,

Pokračovat ve čteníTéma: Louže na silnici před restaurací U zámku

Návrh: V ozvěnách vytvořit svobodný prostor pro opozici

Zástupci ODS a TOP09 se po volbách 2018 vyjádřili (zde a zde), že město potřebuje mít jasnou a silnou opozici.

Podle ceníku z roku 2009 se nesmí do Ozvěn umísťovat inzerce o politických stranách a ostatních subjektech politicky činných. Platí ještě v listopadu 2018.

Aby byla opozice „silná“, musí mít nějakou možnost šířit své opoziční názory. Zatím nejsme v době,

Pokračovat ve čteníNávrh: V ozvěnách vytvořit svobodný prostor pro opozici

Návrh: Vytvoření komise pro odpady

Složené z úředníka, zastupitele, aktivisty, občana….

Komise by zpracovávala a vyhodnocovala návrhy změn odpadového hospodářství pro Radu města.

Vzhledem ke svému zaměření by mohla mít více času, kapacity a vůle, než když návrhy budou řešit kompletně všichni radní či zastupitelé v rámci přípravy na zasedání.

Komise se jmenuje výbor a má kartu zde.

aktualizace 12/2022:

ve volebním období od roku 2022 nebyla komise obnovena s tím,

Pokračovat ve čteníNávrh: Vytvoření komise pro odpady

CMS: k hierarchizování příspěvků použít zabudovanou hierarchii stránek

Teď se řeší přes uživatelskou proměnnou super a úpravou šablony

čistší by bylo využít již zabudovanou funkcionalitu pro stránky

doplnit do plugin temata-functions

nicméně zabudovaná funkcionalita neumí podřízenost pod více nadřazené stránky, což „super“ umožňuje 

Pokračovat ve čteníCMS: k hierarchizování příspěvků použít zabudovanou hierarchii stránek