Rada města Slatiňany na své 1. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 1. schůzi dne 30. 11. 2022:

 1. Novou smlouvu o spolupráci a certifikaci Partnerství, o.p.s.
 2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. MěÚS l/0107/2022/SM se společností GEO GARD s.r.o.
 3. Pověření členům zastupitelstva oddáváním
  1. Užívání závěsného znaku se státním
   znakem
  2. Oddací den, úředně určená oddací
   místnost
 4. redakční rada Ozvěn
 5. Zapůjčení stolů a židlí Základní škole Slatiňany
 6. Podklady k návrhu rozpočtu města Slatiňany,

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany na své 1. schůzi projednala“

Téma: Bývalá lékárna na nábřeží č.p. 180

Aktuálně soukromý rodinný dům proti poště ve Spojovací ulici, citlivě zrekonstruovaný po smrti původního majitele p. Vondráčka, otce zpěvačky Heleny Vondráčkové.

Nyní ho vlastní manželé Novákovi, kteří zde také mají bydliště.*

Historie

V roce 1923 se rozhodl lékárník Ph Mr. Zdeněk Kloubek z Prahy, za příčinou zřízení lékárny ve zdejší obci, koupit dům č.p. 180 (ul. Spojovací naproti
dnešní poště) od výrobce vlasových sítěk Michaela Vodičky. K zamýšlené koupi skutečně došlo a tím po vleklých nesnázích zajištěno otevření lékárny.*.

Pokračovat ve čteníTéma: Bývalá lékárna na nábřeží č.p. 180″

Historie slatiňanského hřebčína

Ve Slatiňanech se kníže věnoval intenzivnímu chovu koní.81 Knížecí rodina
Auerspergů vybudovala na konci 19. století ve slatiňanském zámeckém parku stáje, které svojí moderností, účelností i stavebním uspořádáním byly v Čechách výjimečné. V dostihovém světě byly známy jako Earlstall. Konírny Earlstall, neboli Earlovy stáje, byly pojmenovány po bývalém dostihovém závodníkovi Walteru Earlovi (1846 – 1924), který mezi lety 1876 – 1907 pracoval pro Franze Josefa Auersperga jako trenér dostihových koní.* … Pokračovat ve čtení „Historie slatiňanského hřebčína“

Téma: Mobilní a internetové aplikace pro informování občanů

On-line informování občanů. Zkušenosti a reference a další informace a aktuality.

Pardubice v mobilu

Počet zhlédnutí se totiž pohybuje v řádu milionů za rok. Mezi nejoblíbenější sekce přitom patří stream z kamer městského kamerového systému, aktuality, sekce dopravy či kalendář akcí a také informace o provozu MHD.*

Pokračovat ve čteníTéma: Mobilní a internetové aplikace pro informování občanů“

Jednání o pronájmu prostor Stavební hutě pro údržbu

Rada projednávala možnosti pronájmu průmyslového areálu firmy Stavební huť s.r.o. jako potenciální prostor pro parkování techniky, zázemí údržby města a SDH Slatiňany. Rada pověřila starostu jednáním o možnostech pronájmu nebo koupě zmíněného areálu.*

Pokračovat ve čtení „Jednání o pronájmu prostor Stavební hutě pro údržbu“

Téma: Horní kříž na křižovatce ve Škrovádě

Podle ústního podání mého otce vystavěli horní kříž Švédové na památku důstojníka, který zde v souboji přišel o život. V době švédských válek totiž měli cvičiště a ležení na obecních pozemcích ve Škrovádě (od křižovatky až k Okrouhlíku)*

Pokračovat ve čteníTéma: Horní kříž na křižovatce ve Škrovádě“

Návrh: Průlehy v Třešňovce

Části Třešňovky jsou protkány rýhami a příkopy, které vedou víceméně po spádnici. Rýhy přispívají k rychlému odvodňování Třešňovky. V případě přívalových dešťů pak dochází k potížím v oblasti Podskály.

Navrhujeme vytvoření „kaskády“ drobných průlehů v podobě nízkých hrázek z hlíny a drnů ve výšce do 30 cm

Pokračovat ve čteníNávrh: Průlehy v Třešňovce