Téma: Personální audity městských a obecních úřadů jinde

Chrast

proveden ve volebním období 2012-2018

Luže

proveden někdy před rokem 2018

Bohumín
Jeseník
Blatná
Němčice nad Hanou
Kašperské hory

Závěrečná zpráva z realizace projektu Moderní úřad Kašperské Hory – Personální audit a související vzdělávání a průběžná zpráva a Odborné vzdělávání

Obec Strančice

znění auditu

Pokračovat ve čteníTéma: Personální audity městských a obecních úřadů jinde“

Návrh: Rekonstrukce Tyršovy ulice

Projekt se bude připravovat v roce 2020 2021 *.

RM souhlasila zadat vypracování koncepční studie na akci „Stavební úpravy ulice Tyršova, Slatiňany“ společnosti HIGHWAY DESIGN, s.r.o. za částku 145 000 Kč bez DPH.*

Současně připravovaný generel dopravy a parkování bude jedním z podkladů pro řešení studie, která bude daleko podrobnější než ten náš zadaný generel. Studie už bude řešit konkrétní umístění parkovacích míst, kontejnerů a zároveň už to bude podklad pro jednání s odborem dopravy a policií ČR a projednání s občany.

Pokračovat ve čteníNávrh: Rekonstrukce Tyršovy ulice“

Návrh: Vybudování městského sběrného dvora

Některá města (Seč, Letohrad) mají vlastní sběrný dvůr. Usnadňuje to jeho rozvoj a provoz a je možné, že provoz je i levnější, protože není zatížen ziskem provozovatele. Na druhou stranu efektivita pracovníků našeho města není moc velká a tak by nakonec mohl vyjít i dráže…

My na to zatím nemáme ani lidi, ani pozemek, ani vyčleněné peníze.

Pokračovat ve čteníNávrh: Vybudování městského sběrného dvora“

Téma: Rekonstrukce VO v části TGM za úřadem směrem na Chrudim

Byl schválen záměr a situační výkres realizace rekonstrukce veřejného osvětlení v severní části ulice T.G.M., typ svídla iGuzzini A1-V15 typ WOW a dvoustupňové stožáry KOOPERATIVA dle situačního výkresu ze září 2019.

Nová svítidla jsou na výkresu níže označena písmenem A. Bude instalováno 15 stožárů a 16 svítidel. Původní svítidla se zruší.

3/4/2022

Rada schválila zadávací podmínky a zadávací dokumentaci veřejné soutěže na výběr dodavatele akce „Stavba veřejného osvětlení v části ulice T.

Pokračovat ve čteníTéma: Rekonstrukce VO v části TGM za úřadem směrem na Chrudim“

Návrh: Oprava chodníku v části ulice 5.května

Jedná se o výměnu dlažby a obrub chodníku.*1

1. část

(od Škrovádského nábřeží k Neumannově): RM schválila KARU INVESTMENT s. r. o., Husova 1746, 530 03 PARDUBICE s nabídkovou cenou 484 tis. Kč (vč. DPH) *2

2. část

RM schválila výzva na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na  opravu části chodníku v  ul. 5 května ve  Slatiňanech (druhá část). Komise pro hodnocení nabídek ve  složení: Ing.  Štastný, Ing. Hoffman,

Pokračovat ve čteníNávrh: Oprava chodníku v části ulice 5.května“