Téma: Podpora čtení

Čtení rozvíjí schopnost vyjadřování a představivost, zatímco obrazová média s jen krátkými komentáři tipu televize, rozhlasu, videí a zpráv na internetu a společenských časopisů vedou ke zjednodušujícímu pohledu na vše, a zhoršené schopnosti pojmout složitější věci. Což může vést k větší manipulovatelnosti a menší svobodě. Žel někdy se stane, že ta svoboda je pak omezena pro všechny.

Proto myslím, že má smysl podporovat i komunální projekty usnadňující čtení i těm, které k tomu nevede rodina či okolí.

Pokračovat ve čteníTéma: Podpora čtení”

Téma: Spolurozhodování občanů o významných projektech

V demokracii společné věci řídí občané sami. Aby to mohlo fungovat, zvolí ze svého středu pár zastupitelů, kteří je zastupují v řízení společných věcí. Ti zastupitelé pak mezi sebou vyberou ještě pár lidí a jednoho hlavního, kteří méně významné věci rozhodují sami.

Do těch nejvýznamnější věcí, jako je územní plán či veřejné stavby, však mají občané jako jednotlivci právo zasahovat také. Je k tomu několik nástrojů zaručených zákony, včetně úřední desky, možnosti odvolání na různé úřady apod.

Pokračovat ve čteníTéma: Spolurozhodování občanů o významných projektech”

Téma: Dotace mohou být někdy i prospěšné

Dotace sice pokřivují trh, ale umožňují vzniknout věcem, které by samy jen pomalu a těžko vznikaly anebo by nevznikly vůbec.

Dotace jsou druh nenásilné (pozitivní) regulace. Dotace zvýhodňují nějakou aktivitu nebo službu, která je více či méně lidem prospěšná, ale ve volném trhu by stěží přežila. Např. budování veřejných silnic a chodníků či zemědělství nebo technologií méně zatěžující životní prostředí, pomoc různým znevýhodněným skupinám či všeobecné školství.

Problematická vlastnosti trhu je totiž to,

Pokračovat ve čteníTéma: Dotace mohou být někdy i prospěšné”

Cestováním k míru

Myslím si, že v naší zemi máme díky míru v Evropě, členství v EU a Shengenském prostoru tak dobré možnosti cestování, jaké jsme neměli nikdy v minulosti. I když byly před 100 lety volnější hranice, zase byla obtížnější přeprava a těžší obživa… škoda toho nevyužít.

Věřím, že cestování a poznávání lidí jiných kultur, ras i národů pomáhá rozbíjet mnohdy záměrně nepravdivé předsudky. Nemyslím teď týdenní pobyt v hotelu u moře, tím toho z dané země poznáme asi jako anglický turista,

Pokračovat ve čtení “Cestováním k míru”

Svobodná společnost

Jedna ze základních potřeba (nejen) lidí je být svobodný. Ani ne tak ve smyslu anarchie, tedy že si každý může dělat co chce bez ohledu na druhé a budoucnost, ale spíš svobodný pro výběr hodnotných věcí, činností či svého rozvoje (a to buď že na to může mít peníze, anebo jestli to režim umožní, anebo jestli v té zemi a době jsou vůbec takové volby k dispozici).

V tomto smyslu je člověk ve vězení méně svobodný,

Pokračovat ve čtení “Svobodná společnost”

Politici by měli být zodpovědní za chybná rozhodnutí

Chybovat je lidské. Všichni děláme chyby. Ale měli bychom je přiznat a snažit se jim příště předcházet. Chybami totiž neubližujeme jen sobě, ale (častěji) i druhým. Politici jsou lidé a tak by také měli být zodpovědní za chybná rozhodnutí. Chyba nezmizí tím, že ji zapřu nebo o ni nemluvím. Okolí ji vidí. Přiznat chybu není slabost, naopak, spíš slaboši chyby tutlají.

Pokud je tedy nějaké minulé rozhodnutí vyhodnoceno jako chybné, měla by následovat omluva tehdejší nomenklatury a hledání cest k nápravě

Nejde o nic méně,

Pokračovat ve čtení “Politici by měli být zodpovědní za chybná rozhodnutí”

Proč vadí stavba domů v rekreačních oblastech?

Zahrádkářské kolonie a zahrádky byly vytvářeny většinou v klidných místech v okolí obcí.

Příslušná infrastruktura (cesty, chodníky, vedení, kanalizace) byla dimenzována pro jejich svůj původní účel, tedy občasný odpočinek obyvatel bytovek a k umístění pár malých zahrádek.

Poslední desetiletí v důsledku výrazného zvýšení životní úrovně ubývá zájem o tento druh rekreace ve prospěch výstavby vlastních domů.

Prostředí zahrádek mnohé láká svým klidem a blízkostí pro stavbu domu pro trvalé bydlení.

Pokračovat ve čtení “Proč vadí stavba domů v rekreačních oblastech?”

Odpadní vody jsou dnes nebezpečnější než dříve

Od doby před několika dekádami, kdy bylo znečištění chemickými látkami velmi patrné, jsme v EU ušli velký kus cesty a nyní máme vůči mnoha škodlivým látkám zavedenou mnohem lepší ochranu.

Nicméně od roku 1950 do roku 2000 se objem světové výroby chemických látek zvýšil více než padesátkrát a každý den se po celém světě registruje mnoho nových látek. To zvyšuje celkové zatížení životního prostředí i lidí chemickými látkami, a tudíž i riziko újmy.

Pokračovat ve čtení “Odpadní vody jsou dnes nebezpečnější než dříve”

Dochází k omezení práva nakládat svým majetkem

Svobodná společnost je postavena na právech. Jedním z nich je právo na ochranu soukromého vlastnictví *3). Avšak proti tomu je také právo každého člověka na přístup k přírodním zdrojů, které jsou z principu omezené. Kde jsou tato práva v rozporu, je třeba hledat kompromis.

A protože

  • soukromé vlastnictví není na zemi rozděleno rovnoměrně a dále proto, že
  • čím víc člověk má, tím snáze získává další (tento princip je názorně ilustrován hrou monopoly,

Pokračovat ve čtení “Dochází k omezení práva nakládat svým majetkem”

Nákladní vozidla zatěžují komunikace 1000x víc, než osobní

Oficiální zpráva Americké dálniční asociace z roku 1962 zmiňuje testy, podle nichž koncentrovaná váha poškozuje asfaltový povrch (v jejich případě dálnic) mnohem více, než hmotnost rozložená. Konkrétně 1 tunová náprava musela projet sledovaný úsek 7550x, aby způsobila stejné opotřebení, jako 1 průjezd 10ti tunové nápravy (typická u naloženého náklaďáku či zadní náprava autobusu). 5ti tunová náprava zatíží silnici jako průjezd 500 aut, 12ti tunová jako 4550 aut.(*1 str. 23)

Ze stejného důvodu se zatížení komunikací plánuje i u nás podle ČSN 73 6114 defakto jen podle nákladních vozidel,

Pokračovat ve čtení “Nákladní vozidla zatěžují komunikace 1000x víc, než osobní”

Komunikace s politiky může zlepšit “blbou náladu” ve společnosti

Chtěl bych tím “bojovat” proti “blbé náladě”, jejímž konečným důsledkem jsou autoritáři pan Zeman a pan Babiš (a pan Klaus) ve vedení země. Mnozí mají dojem, že “politiky nezajímají starosti běžných lidí, sedí si tam nahoře a řídí si to sami. Ten Babiš nám ale aspoň zvedne důchody…a že si nahrabe pár miliard….však Kalousek taky krade…“.

Lidé pak tíhnou k autoritářským vůdcům, protože nevěří demokracii. Politici jsou pro mnohé “

Pokračovat ve čtení “Komunikace s politiky může zlepšit “blbou náladu” ve společnosti”