Téma: Pomník a kříž v Kunčí na návsi

křížek, pomníček.

Historie

7/2013 – Oprava oplocení u pomníku a křížku na návsi v Kunčí včetně nové dlažby Jaroslav Zahálka, Lukavice, Pavel Vojáček Metalart, Slatiňany 121 720Kč Dokončeno – 8/2013  *1

Pokračovat ve čteníTéma: Pomník a kříž v Kunčí na návsi”

Téma: Socha Jana Nepomuckého na Škrovádské návsi

Na návsi obce, poblíž dřevěné lávky přes řeku, byla v roce 1759 umístěna socha svatého Jana Nepomuckého, jehož starší podobu s oplocením vidíme na obr.

Z rozhodnutí Ministerstva kultury ČR byla socha Nepomuckého zařazena mezi nemovité kulturní památky ke dni 29. 4. 1994 a zapsaná do příslušného seznamu pod rejstříkovým číslem 12729/6-5702.

V roce 2010 byla socha restaurována pardubickým sochařem a restaurátorem Karlem Krátkým. Poslední předchozí obnova byla provedena v roce 1871.

Pokračovat ve čteníTéma: Socha Jana Nepomuckého na Škrovádské návsi”

Téma: Hubáčková Ema

Ema Hubáčková

Soukromé hudební kurzy pro děti. Výuka klasického sólového zpěvu. Pořádáme soukromé hudební kurzy pro děti již od 2 let. Vyučujeme klasický sólový zpěv italskou pěveckou technikou.

Hradec Králové, Česká republika
Kontakt: 775 591 537; Emma.Emma[a]seznam.cz

Hlas: soprán *1

Bydlí ve Slatiňanech v Tyršově ulici

 

Pokračovat ve čteníTéma: Hubáčková Ema”

Téma: Švýcárna

Muzeum nabízí stálou expozici s historií chovu starokladrubských koní, města Slatiňany i samotné Švýcárny.

Otevírací doba: (5/2020)*1
duben  sobota–neděle 9.00–16.00 hod.
září–říjen pondělí–neděle 9.00–16.00 hod.
květen–srpen pondělí–neděle 9.00–18.00 hod.

Kontakty: 469315 134; 725 174 501; svycarna[a]slatinany.cz

Vedoucí: Stanislava Jedličková

Historie

Švýcárna vznikla jako salaš v polovině 19. století přestavbou myslivny nedaleko původní hájenky jižně od zámeckého parku. Myslivna postavená po roce 1839 měla sloužit pro občasný pobyt panstva v přírodním prostředí.

Pokračovat ve čteníTéma: Švýcárna”

Téma: Strádov

Strádov je zřícenina hradu na 70 m vysokém skalnatém ostrohu z červené žuly nad pravým břehem Chrudimky a údolím Libáňského potoka ve Slavické oboře v části zvané Strádovské peklo, jihovýchodně od Práčova, necelý kilometr západně od silnice I/37, v katastrálním území Ochoz u Nasavrk města Nasavrky. Hrad se stejně jako nedaleký Rabštejn liší od tvrze pouze svojí polohou. Od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka.

Pokračovat ve čteníTéma: Strádov”

Téma: Sloup Panny Marie na Vrchlického návrší

Mariánský sloup. Jako ideový nákres ho najdeme v náčrtníku kněžny Gabriely z Auerspergu.*1

"Dorazila noc. Mihotání světel zapálených svíček v chladném vánku přicházejícího jara s vůní rostoucí trávy, ze rtů…

Zveřejnil(a) Státní zámek Slatiňany dne Úterý 21. dubna 2020

Pokračovat ve čteníTéma: Sloup Panny Marie na Vrchlického návrší”

Téma: Cukrovar – historická budova

Historie

O historii dnes již zrušeného cukrovaru situovaného v extravilánu města byly autorem napsány dva články do CHVL (Chrudimské vlastivědné listy) č. 1 a 2 z roku 1999. Vyjímáme z nich zajímavé informace, mapující průběh 110 let trvání závodu (obr. č 1 a 2 ).

Pokračovat ve čteníTéma: Cukrovar – historická budova”

Téma: Ferdinandův vodovod

Název podle druhorozeného syna majitele panství F. J. Auersperga (1856–1938) Ferdinanda, který se narodil ve roce 1887, kdy byl vodovod uveden do provozu.*1 Práce byly zahájeny v říjnu 1886 a voda jím začala téct 2. června 1887. 

10. července 1887 využili hasiči ke cvičebnímu hasebnímu zásahu malého požáru. Slavnostní otevření a posvěcení vodovodu se konalo v září 1887 za účasti knížecí rodiny. Sami občané mohli odebrat vodu z hydrantu pod morovým sloupem,

Pokračovat ve čteníTéma: Ferdinandův vodovod”

Téma: Vodojem Ferdinandova vodovodu

Vodárenské zařízením našich předků z roku 1887, nazývané také Auerspergský vodojem, jež je součástí Ferdinandova vodovodu.

Odpouštění vody z vodojemu bylo ovládáno uzávěry umístěnými v šachtách před ním. Např. otvor u dna byl určen k odpouštění kalu při čištění, horním (přepadovým) odtokem se plnil rybníček v parku a směřoval rovněž ke Švýcárně. Hlavní větev odběru vody vedla přes park do zámku, hřebčína, hospodářského dvora a cukrovaru. Při stavbě byl před vodojemem realizován také “atraktivní posed”.

Pokračovat ve čteníTéma: Vodojem Ferdinandova vodovodu”