Téma: Podhůra – rekreační lesy

Hlavním záměrem projektu Rekreační lesy Podhůra je přiblížení oblasti Podhůry potřebám návštěvníků. Zároveň tak podpořit nenásilnou cestou přirozený prvek krajiny a zachovat rarity tohoto území jako je např. břeh druhohorního moře starého 95 mil. let.

V roce 2004 byla část lesa, patřící městu Chrudim, převedena z hospodářského lesa na les se zvláštním určením – lesy příměstské se zvýšenou rekreační funkcí.

Postupně od roku 2005 vznikala studie Rekreační lesy Podhůra, postavila se naučná stezka,

Pokračovat ve čteníTéma: Podhůra – rekreační lesy”

Téma: Sportovní aktivity Sokolu Slatiňany

Sokol vznikl jako sportovní organizace, dlouho to bývalo těžiště jeho činnosti.

Ve školním roce 2019-2020

 • Základní gymnastika pro děti probíhá každé pondělí 16.30 – 17.15 (předškolní děti 3 – 6 let),17:15 – 18.00 (mladší žactvo 7 – 13 let), 18.00 – 19.00 (ženy) a ve čtvrtek od 16:30-17:30 (mladší žactvo). *1
 • Inviduální pronájem Sokolovny na badbinton

Ve školním roce 2018-2019

Pokračovat ve čteníTéma: Sportovní aktivity Sokolu Slatiňany”

Téma: Dotace Města prospěšným organizacím

Již mnoho let je vyhlašován městem Slatiňany dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města organizacím, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě, organizacím, které sídlo na území města Slatiňany nemají, ale jejichž činnost úzce s městem souvisí a fyzickým osobám, majícím trvalé bydliště na území města Slatiňany.

Pokračovat ve čteníTéma: Dotace Města prospěšným organizacím”

Téma: Klub Paprsek

Klub Paprsek je spolek rodičů a dětí ze Slatiňan a okolí. Klub vznikl v lednu 2003 z iniciativy několika rodičů.

Hlavní náplní je:

 • realizace pravidelných společných aktivit (cvičení s dětmi ve sportovní hale, tvořivě-hravé odpoledne v mateřské škole)
 • organizace dalších akcí a programů pro rodiče a děti (lampionový průvod, drakiáda, návštěvy divadla, návštěvy knihovny, Mikulášské cvičení, ekologicky zaměřené edukativní programy, program na dopravním hřišti,

Pokračovat ve čteníTéma: Klub Paprsek”

Shromáždění a akce jsou povoleny do 500 osob 2 metry od sebe

Od 9. června 2020 se zakazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, bohoslužby, sportovní a jiná shromáždění a trhy s účastí ve stejný čas nad 500 osob za těchto podmínek:

 • je zachováván odstup mezi osobami a sportovci nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti;
 • je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
 • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos,

Pokračovat ve čtení “Shromáždění a akce jsou povoleny do 500 osob 2 metry od sebe”

Uvolnění opatření proti koronaviru na sportovištích po 25.5.; dětská atletika už týden běží

Ministerstvo zdravotnictví ode 25. května 2020 do odvolání:

  • omezuje organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti tak, že musí být:
   • na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 300 osob
   • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
   • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
   • po skončení tréninku nebo zápasu bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých pomůcek;

Pokračovat ve čtení “Uvolnění opatření proti koronaviru na sportovištích po 25.5.; dětská atletika už týden běží”

Otevírání sportovišť Spartaku pro rekreační sport

Podle právního rozboru*1 aktuálních nařízení vlády je od 27. 4.

 1. umožněn přístup veřejnosti do vybraných vnitřních sportovišť (hal, posiloven, tělocvičen), a to při splnění stanovených podmínek (rozestupy, pravidelná dezinfekce, větrání, venkovní ventilace apod.).
 2. Sportovní činnost na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na
  jiných veřejně přístupných místech pro max. 10 osob na jednom místě – opět za určitých podmínek (odstupy, mytí rukou, užívání WC a umýváren po jednom…)
 3. Na venkovních sportovištích,

Pokračovat ve čtení “Otevírání sportovišť Spartaku pro rekreační sport”

Téma: Hala Spartaku

Sportovní hala je využívána jak pro žáky základní školy jako tělocvična, tak pro rekreační i výkonový sport pro občany Slatiňan a okolí. Také halu pronajímáme cizím sportovním družstvům k tréninku.

Halu postavil Spartak za předsedy Zacha v 90. letech z dotací a mnoha brigádnických hodin členů Spartaku. Reagoval tím na restituci Sokolovny a diskuse se Sokoly, ve které se do té doby odbývala většina vnitřních sportovních akcí ve městě.*1

Při stavbě byl však nedostatek peněz,

Pokračovat ve čteníTéma: Hala Spartaku”