Cena pronájmu Společenského domu pro rok 2024

Rada schválila ceny za zapůjčení nebytových prostor společenského sálu v přízemí společenského domu o výměře 110 m2 včetně příslušenství pro rok 2024 následovně:

  1. 420,- Kč + DPH/hodinu v topné sezóně, tj. říjen – duben a
  2. 300,- Kč + DPH/hodinu v netopné sezóně, tj. květen – září pro komerční účely (např. prodejní akce, politické agitace)
  3. 300,- Kč + DPH/hodinu v topné sezóně a 200,- Kč + DPH/hodinu v netopné sezóně pro soukromé účely (např. svatby, rodinné oslavy apod.)
  4. 126,- Kč + DPH/hodinu za vzdělávací akce pro veřejnost (např. výstavy, přednášky, apod.)
  5. 84,- Kč + DPH/hodinu pro schůzkovou a jinou činnost organizací a spolků založených na území města Slatiňany
  6. 70,- Kč/1 den pro dlouhodobé výstavní
  7. zdarma pro setkání občanů organizované volenými zástupci (bez politické agitace), informační akce, které jsou v zájmu občanů nebo města, pro akce nebo v souvislosti s akcemi, které jsou pořádány/spolupořádány městem Slatiňany.1

O zařazení akce do kategorií ceníku rozhoduje vedení MěÚ (starosta, tajemník, vedoucí OS). V této souvislosti rada města pověřila správní odbor uzavíráním dohod o zapůjčení nebytových prostor společenského sálu v přízemí společenského domu.1

Ceny jsou stejné jako loni2

 1. Rada města Slatiňany na své 34. schůzi projednala – slatinak.cz[][]
 2. Cena pronájmu Společenského domu pro rok 2023 – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.