Téma: Cena vodného a stočného

Vlastník nebo provozovatel vodovodu nebo kanalizace je povinen předložit odběrateli na jeho žádost úplný výpočet ceny pro vodné a stočné.1

Ceny vodného a stočného pro domácnosti

…ve Slatiňanech od roku 2010 včetně DPH:

rok vodné stočné pozn.
paušál za rok Kč/m³ paušál za rok Kč/m³ cizí zdroje Kč/m³
2010 657 34,78 223 30,81
2011 750 36,17 721 31,72
2012 844 39,64 1 140 32,8
2013 851 41,38 1 150 34,01
2014 851 41,38 1 150 34,01
2015 736 43,15 805 36,33
2016 736 43,15 805 36,33
2017 736 43,15 805 36,33 2
2018 736 43,15 805 36,33 4,24
2019 842 43,15 883 36,33 5,19
2020 1-4 842 45,11 883 38,84 5,12 DPH 15%
2020 5-12 805 43,15 845 37,15 4,89 DPH 10%
2021 805 45,19 845 40,24 4,89
2022 1-5 805 46,12 845 42,28 4,6
2022 6-12 805 48,33 845 48,69 4,6
2023 805 52,35 845 52,71 4,52
2024 952 56,4 952 57,08 5,11

Paušál je pro nejmenší vodoměry do 2,5 m3/h.
Cizí zdroje = přirážka ke stočnému pro odpadní vody z vlastní studny nebo dešťovky.

Přepočtené ceny pro 8 m³/měsíc

Pro lepší představu o ceně přepočteme cenu, jaká by byla bez paušálu při spotřebě 8 m³/měsíc odpovídající běžnému odběru průměrné 3-členné domácnosti 3. Pro pravdivější srovnání uvádím také reálné ceny v současné ceně peněz s připočtenou inflací 4. Ceny jsou v Kč včetně DPH.

rok pro 8m³ měsíčně včetně paušálu nárůst proti předchozímu roku
vodné za m³ stočné za m³ v+s za měsíc s inflací s inflací
2010 42 33 600 985
2011 44 39 664 1074 11% 9%
2012 48 45 744 1181 12% 10%
2013 50 46 768 1180 3% 0%
2014 50 46 768 1164 0% -1%
2015 51 45 768 1159 0% 0%
2016 51 45 768 1156 0% 0%
2017 51 45 768 1148 0% -1%
2018 51 45 768 1120 0% -2%
2019 52 46 784 1120 2% 0%
2020 1-4 54 48 816 1134 4% 1%
2020 5-12 52 46 784 1078 -4% -5%
2021 54 49 824 1109 5% 3%
2022 1-5 55 51 848 1100 3% -1%
2022 6-12 57 57 912 1100 11% -1%
2023 61 62 984 1103 8% 0%
2024 66 67 1064 1064 8% -4%

Typická spotřeba vody v domácnosti

spotřeba vody v domácnosti

1 osoba spotřebuje za rok v domácnosti průměrně 90 l, z čehož 1/4 je na WC, přes 1/2 na hygienu (mytí se a praní), 1/8 na pití a vaření a zbytek na zalévaní a další věci.5. Pro 3-člennou domácnost tedy počítáme 90 l * 3 os. * 365 / 12 = 8 m3/osobu.rok

Faktory ovlivňující cenu

Jedním z výrazných faktorů, který se promítá do ceny vody, je nájemné za vodárenskou infrastrukturu, tedy potrubí a zařízení ve vlastnictví VaKu, což je společnost založená a prostřednictvím akcií vlastněná největšími městy. Tato akciovka udržuje tuto infrastrukturu, investuje, opravuje, rozvíjí. Nájemné dosahuje kolem 100 milionů korun ročně. Např. rozsáhlá rekonstrukce kanalizace v chrudimských ulicích Palackého a Obce Ležáků v roce 2017 stála kolem 50 milionů korun *1.

  1. Zákon č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu §20(8) []
  2. 2017 Voda se zdražovat na Chrudimsku nebude http://www.vakcr.cz/files/docs/vodne-stocne-2017_tiskova_zprava.pdf[]
  3. ve Slatiňanech máme 4200 osob a 1300 domácností[]
  4. Inflace – druhy, definice, tabulky | ČSÚ (czso.cz)[]
  5. scvk.cz: Spotřeba vody []

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.