Téma: Cena vodného a stočného

Vlastník nebo provozovatel vodovodu nebo kanalizace je povinen předložit odběrateli na jeho žádost úplný výpočet ceny pro vodné a stočné. *2§20(8)

Ceny vodného a stočného pro domácnosti

…ve Slatiňanech od roku 2010 včetně DPH:

rok vodné stočné pozn.
paušál za rok Kč/m³ paušál za rok Kč/m³ cizí zdroje Kč/m³
2010 657 34,78 223 30,81
2011 750 36,17 721 31,72
2012 844 39,64 1 140 32,80
2013 851 41,38 1 150 34,01
2014 851 41,38 1 150 34,01
2015 736 43,15 805 36,33
2016 736 43,15 805 36,33
2017 736 43,15 805 36,33
2018 736 43,15 805 36,33 4,24
2019 842 43,15 883 36,33 5,19
2020 1-4 842 45,11 883 38,84 5,12 DPH 15%
2020 5-12 805 43,15 845 37,15 4,89 DPH 10%

cizí zdroje = přirážka ke stočnému pro odpadní vody z cizích zdrojů

Přepočtené ceny pro 9 m³/měsíc

Pro lepší představu o ceně přepočteme cenu, jaká by byla bez paušálu při spotřebě 9m³/měsíc (odpovídající obvyklému odběru domácnosti s dětmi). Ceny v Kč vč. DPH:

rok pro 9m³ měsíčně včetně paušálu nárůst proti předchozímu roku
vodné za m³ stočné za m³ za měsíc za měsíc bez inflace bez inflace
2010 41 33 664 809
2011 43 38 734 877 11% 8%
2012 47 43 817 958 11% 9%
2013 49 45 845 971 3% 1%
2014 49 45 845 952 0% -2%
2015 50 44 844 932 0% -2%
2016 50 44 844 913 0% -2%
2017 50 44 844 895 0% -2%
2018 50 44 844 878 0% -2%
2019 51 45 859 876 2% 0%
2020 1-4 53 47 899 899 5% 3%
2020 5-12 51 45 860 860 0% -2%

bez inflace = v současné ceně peněz, uvažujeme snížení hodnoty o 2% ročně

Faktory ovlivňující cenu

Jedním z výrazných faktorů, který se promítá do ceny vody, je nájemné za vodárenskou infrastrukturu, tedy potrubí a zařízení ve vlastnictví VaKu, což je společnost založená a prostřednictvím akcií vlastněná největšími městy. Tato akciovka udržuje tuto infrastrukturu, investuje, opravuje, rozvíjí. Nájemné dosahuje kolem 100 milionů korun ročně. Např. rozsáhlá rekonstrukce kanalizace v chrudimských ulicích Palackého a Obce Ležáků v roce 2017 stála kolem 50 milionů korun *1.

2 komentáře u „Téma: Cena vodného a stočného“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.