Cena pronájmu Společenského domu pro rok 2023

Rada města schválila ceny za zapůjčení nebytových prostor společenského sálu v přízemí společenského domu, Tyršova č. p. 287 ve Slatiňanech o výměře 110 m2 včetně příslušenství pro rok 2023 ve výši1:

  1. 420,- Kč + DPH/hodinu v topné sezóně, tj. říjen – duben a 300,- Kč + DPH/hodinu v netopné sezóně, tj. květen – září pro komerční účely (např. prodejní akce, politické agitace)
  2. 300,- Kč + DPH/hodinu v topné sezóně a 200,- Kč + DPH/hodinu v netopné sezóně pro soukromé účely (např. svatby, rodinné oslavy apod.)
  3. 126,- Kč + DPH/hodinu za vzdělávací akce pro veřejnost (např. výstavy, přednášky, apod.)
  4. 84,- Kč + DPH/hodinu pro schůzkovou a jinou činnost organizací a spolků založených na území města Slatiňany
  5. 70,- Kč/1 den pro dlouhodobé výstavní akce (tzn. 3 a více dnů)
  6. zdarma pro setkání občanů organizované volenými zástupci (bez politické agitace)
  7. zdarma pro informační akce, které jsou v zájmu občanů nebo města
  8. zdarma pro akce nebo v souvislosti s akcemi, které jsou pořádány/spolupořádány městem Slatiňany
  9. O zařazení akce do kategorií ceníku rozhoduje vedení MěÚ (starosta, tajemník, vedoucí OS)
  10. pověřila správní odbor uzavíráním dohod o zapůjčení nebytových prostor společenského sálu v přízemí společenského domu, Tyršova č. p. 287 ve Slatiňanech dle schválených podmínek pro zapůjčení
  11. schválila ponechat roční nájemné z pronájmu nebytových prostor společenského domu v roce 2023 ve výši: 1 500,- Kč dětské organizaci Robi Slatiňany, 1 875,- Kč Junáku -svazu skautů a skautek, středisku Slatiňany, 900,- Kč Českému rybářskému svazu místní organizaci Slatiňany a 500,- Kč spolku ACORD, z.s.
 1. Rada města Slatiňany na své 6. schůzi projednala – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.