Cenu palivového dřeva z městských lesů určuje starosta, problémové dřeviny jsou za korunu

hromada kulatin - dřevo na topení - na zahradě

Rada města:

  • Pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka stanovováním cen při prodeji dřevní hmoty*2 z lesů v majetku města po konzultaci s hajným města nebo s odborným lesním hospodářem.
  • Stanovila, že při kácení problémových stromů v lesích v majetku města bude dřevní hmota prodána majiteli nemovitosti, který organizuje kácení problémového stromu, za cena 1,-Kč/m3.
    •  cena za dřevo ze stromů, které ohrožují okolní nemovitosti. Náklady je jeho pokácení hradí ze zákona vlastník ohrožené nemovitosti. Cena na pokácení jednoho stromu je v řádu tisíců korun. Většinou se jedná o špatně přístupné stromy, kde dřevo z nich je znehodnoceno a odvoz dřeva je problematický a nákladný. Na vše dohlíží a koordinuje hajný města. Množství pokáceného dřeva se eviduje a po upřesnění dotací bude město žádat o příspěvek na každý takto pokácený metr kubický..*3
    • Problematické stromy určuje odborný lesní hospodář. *4
  • Borovicové dřevo bude prodáno za 420Kč/m3 bez DPH (resp. 430Kč *4)

Událost

Odkaz: *1 starosta emailem 25.3.2020

Odkaz: *2 dřevní hmota = jakékoliv dřevo (palivové, na pilu, odpad, shnilé…) – podle nejmenovaného lesníka

Odkaz: *3 email p.Rašín 8.4.2020

Odkaz: *4 Ozvěny 4/2020

2 komentáře u „Cenu palivového dřeva z městských lesů určuje starosta, problémové dřeviny jsou za korunu“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.