Cesta mezi zámkem a Modelou je uzavřena do 17. dubna

Oprava náhonu bude podle smlouvy trvat až do dubna.1.

Uzavírka je z důvodu opravy sesutého náhonu u Modely.

Důvody zpoždění jsou nově zjištěné závady na mostu a úprava dna koryta. Předpokládaná celková cena opravy je 2,3mil2.

  1. starosta JB 10.1.2023[]
  2. p.Hoffmann na zastupitelstvu 11/1/2023[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.