Cesta mezi zámkem a Modelou už je průchozí

Po dvou odložení termínu byla frekventovaná zkratka z nábřeží ke kostelu provizorně zprůchodněna.

Dlažba bude vrácena na místo až po skončení souběžné opravy zámecké zdi na stejném místě1, kterou provádí zámek.

Uzavírka byla z důvodu opravy sesutého náhonu u Modely městem. Důvody zpoždění jsou nově zjištěné závady na mostu a úprava dna koryta. Předpokládaná celková cena opravy je 2,3mil2.

  1. 27/4/2023 ústně starosta JB[]
  2. p.Hoffmann na zastupitelstvu 11/1/2023[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.