Chodník a osvětlení ve Švermově má být hotovo do konce listopadu.

Rada schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na  stavbu chodníku a  veřejného osvětlení v  ul. Švermova. V  Dodatku č. 1 je prodloužen termín dokončení stavby, a to nejpozději do  20. 11. 2021. Prodloužení je o  1  měsíc
z důvodu posunutí termínu zahájení stavby. Důvodem posunutí termínu dokončení stavby bylo získání právního stanoviska k vyloučení účastníka výběrového řízení.

Odkaz: Ozvěny 10/2021

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.