Návrh: Chodník a VO ve Škrovádu od křižovatky T ke křížkům

Jde obnovení a prodloužení stávajícího chodníku podle silnice. Parkování na silnici zde pak již nebude možné.  Nicméně tato stavba má mezi chodníky velmi nízkou prioritu, řeší se jen kvůli osvětlení, které se bude modernizovat pravděpodobně dříve.*1

Rada města zrušila usnesení 974/73/2020/RMS ze dne 5. 10. 2020 ve věci  umístění světelných bodů veřejného osvětlení podél projektovaného chodníku ve Škrovádu (od křižovatky „T“ směr křížky) a rozhodla
o prodloužení kabelového rozvodu veřejného osvětlení a stavební úpravě stávajících rozvodů veřejného osvětlení dle varianty č. IV, která spočívá pouze v provedení opravy stávajících svítidel veřejného osvětlení a v doplnění svítidel veřejného osvětlení, kde je to možné. Tato varianta je jediné možné východisko, jak dokončit rozpracovanou projektovou dokumentaci. Situaci v místě komplikuje vrchní vedení VN, jehož ochranné pásmo znemožňuje ve značné části chodníku umístění běžných stožárů
veřejného osvětlení a dále průběh dalších inženýrských sítí v nezpevněném prostoru – především plynovodu.1

  1. Rada města Slatiňany na své 13. schůzi projednala – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.