út 8.3.2022 Chrudim: Den zdraví se STOB ku příležitosti Světového dne obezity

Odborníci všech zemí si uvědomují, jak se stává obezita závažným zdravotním problémem, a proto se rozhodli vyhlásit již tradičně 4. březen Světovým dnem obezity (World Obesity Day). Tímto dnem chtějí upozornit na závažnost problému obezity. Také v České republice je nadváha a obezita jedním z vážných problémů populace, neboť negativně ovlivňuje zdravotní stav a souvisí i s celou řadou onemocnění (diabetes II. typu, kardiovaskulární onemocnění, nádorová onemocnění a další). Ukazuje se, že výskyt obezity a přidružených onemocnění výrazně zhoršuje průběh onemocnění COVID-19. STOB chce tedy svým projektem přispět k zvyšování nutriční gramotností, a tím sekundárně i prevenci vzniku nadváhy či k redukci hmotnosti.1

I v Chrudimi víme, že je třeba zaměřit se na prevenci obezity a přijmutí pravidel zdravého životního stylu. Jde o jednu z aktivit, která je schválena ve Zdravotním plánu města. Proto se prostřednictvím projektu Zdravé město k této akci připojujeme.1

K  příležitosti Světového dne obezity se v Chrudimi uskuteční den zdraví se STOBem ve středu 9. v úterý 8.3.20222 (oprava 3/3)  v prostorách Mama klubu Chrudim od 10.00 do 16.00. Program celého dne je pro zájemce zdarma.1

  1. Den zdraví se STOB 2022: Chrudim[][][]
  2. (20+) Den zdraví se STOBem | Facebook[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.