Chrudim: Otevírání studánek – Ukliďme Česko 2022

Již k tradičním akcím, které jsou připravovány v rámci kampaně Dne Země, patří akce „Ukliďme svět“. Ve městě Chrudim má tato akce kořeny již od roku 2002. I přesto, že naše akce má již svou dlouholetou tradici, tak i v letošním roce jsme se připojili k národní kampani Ukliďme Česko. Obě akce mají totiž stejný cíl „ nejen zapojit mnohem více dobrovolníků a uklidit ještě více černých skládek, ale i rozšířit povědomí o této akci mezi širokou veřejnost a zároveň vytvářet kladný vztah k našemu okolnímu životnímu prostředí“. Již staří Orientálci věděli, že sebedelší a namáhavější cesta začíná prvním krokem…

Úklid některých černých skládek, ale i veřejných prostranství, okolí dětských hřišť, parků, školních zahrad, přilehlých prostor i lesa při akci Otevírání studánek probíhá od 1. do 30. dubna. Zájemci jsou zdarma vybaveni rukavicemi, igelitovými pytli a drobnými cenami. Odvoz sesbíraného odpadu zajišťují Technické služby Chrudim 2000 spol. s  r. o. 

Akci připravuje město Chrudim v rámci projektu Zdravé město a MA 21 s Technickými službami Chrudim 2000 spol. s  r. o., zapojenými organizacemi a dalšími dobrovolníky.

přihláška k úklidu

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.