MP Chrudim: Poštovní holub uhynul patrně vyčerpáním

(…)vyjeli strážníci do Široké ulice, protože tam procházející občanka zpozorovala holuba, jenž padl mrtvý k zemi, načež pojala podezření, že tohoto ptáka někdo usmrtil výstřelem. Hlídka na těle uhynulého poštovního holuba nezaregistrovala žádnou stopu poranění, proto došla k závěru, že zahynul v důsledku vyčerpání. O této skutečnosti byla oznamovatelka strážníky vyrozuměna. Uhynulý pták byl poté uložen do speciálního mrazicího boxu v areálu Technických služeb v Sečské ulici, odkud bude následně vydán k odborné likvidaci.1

  1. MP: Události ze dne 21.5.2021[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.