V Chrudimi myslí na cyklisty: V ulici na Ostrově a kolem Havlíčkovy plánují (moto)cykloobousměrky

On-line představení projektů se uskuteční ve středu 2. 2. 2022 od 16 hod. Odkaz bude k dispozici s předstihem na webových stránkách města.1

Na on-line projednání budou představeny tyto projekty:

1) Úpravy ulice Na Ostrově za účelem dopravního zklidnění a navržení úprav pro cyklisty.1

Ulice bude zjednosměrněna pro osobní auta a vzniknou zde cyklopruhy. Motocykly budou moci obousměrně. Stávající parovod se ale do země zatím dávat nebude.1

Situační výkres úprav

2) Úpravy v ulici Koželužská, Svatopluka Čecha, Havlíčkova a dalších přilehlých ulic, kde je navržena zóna 30 a usměrněno parkovací stání.1

Budou zde vyznačena parkovací stání (vesměs tam, kde auta už dnes parkují) a vzniknou nové jednosměrky pro auta. Cyklisté a motocyklisté budou moci většinou obousměrně.1

Situační výkres úprav

Cílem on-line představení je seznámit veřejnost s navrhovanými úpravami a získat jejich případné připomínky.1

Celková délka on-line představení obou projektů je odhadována do 60 minut.1


Pavel Štěpánek řekl, že smyslem plánovaných změn je propojení severu a jihu. „Abychom Medlešice propojili se Slatiňany nějakou pohodlnou, ne vždyccyklostezkou, ale řekněme cyklokoridorem. Proto vznikly cyklopruhy na Pardubické, Masarykově náměstí a proto chceme rekonstruovat cyklopěší stezku podél řeky, aby se po ní dalo jet i pohodlně na kolečkových bruslích, a součástí projektu, ke kterému je zítra veřejné projednání, respektivě představení toho projektu, jsou ochranná pásma pro cyklisty v ulici Na Ostově."2

Auta se budou navzájem vyhýbat do ochranného pásma pro cyklisty

„Smyslem je ulici zklidnit, zneprůjezdnit v obou směrech, aby projíždějící řidiči využívali městský okruh a ne tuhle úzkou komunikaci. Chceme, aby v celé délce vznikla ochranná pásma pro cyklisty, piktogramy upozorňující na pohyb cyklisty nám přijdou málo," vyjádřil se místostarosta Štěpánek a popsal, že ochranné pásmo pro cyklisty je pruh označený úzkou přerušovanou čárou a je to prostor, ve kterém je cyklista chráněn. „Uprostřed komunikace vznikne jeden jízdní pruh pro vozidla, a teprve v okamžiku, kdy naproti jede jiné vozidlo, tak se mu uhýbají do tohoto ochranného pásma pro cyklisty a zároveň nesmí ohrozit nebo omezit cyklistu, který se v něm v tu chvíli pohybuje. Smyslem toho opatření je zklidnit tu dopravu a zvýšit tam bezpečí pro cyklisty,“ uvedl a dodal, že k realizaci, která bude zahrnovat i opravu kanalizačních vpustí, by mělo dojít ještě letos. 2

Od sjezdu ke sportovištím až po ulici Havlíčkovu bude třicítka

V této oblasti by se měl změnit systém jednosměrek, v celém území se zamýšlí zavést zóna 30 a úpravy se týkají i organizace a legalizace parkování v tom území. Časová realizace projektu je ale v plánu nejdříve příští rok, protože zahrnuje projednání s občany, dotčenými orgány, včetně policie. „My bychom to nejraději udělali co nejlevněji, ale tak aby to bylo funkční,“ prohlásil na závěr místostarosta Pavel Štěpánek. 2


Ve stejný čas ale bude ve Slatiňanech na úřadě představení projektu rekonstrukce plovárny.

  1. chrudim.eu [][][][][][][]
  2. chrudimskenoviny.cz: Místostarosta Štěpánek promluvil o chystaných změnách v dopravní infrastruktuře[][][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.