Chrudim spustila třetí ročník participativního rozpočtu s 1,5 mil. Kč, kde volí občané.

Finanční částka vyčleněná z rozpočtu města Chrudim, která bude v rámci Participativního rozpočtu (dále PaRo) určená na realizaci vítězných návrhů občanů, bude ve výši max. 1. 500 000 Kč.

Návrhy mohou být podány v kategorii malých projektů do max. výše 500.000 Kč včetně DPH.

Realizováno bude právě tolik nápadů, které se svými náklady vejdou do vyčleněné částky PaRo.

Celkové roční provozní náklady na provoz a údržbu nesmí přesáhnout 20 % z celkové hodnoty projektu.

Pravidla pro hlasování:
a. hlasování se zúčastní občané, kteří žijí nebo pracují na území města Chrudim,
b. hlasovat bude možné pouze elektronicky pomocí Mobilního rozhlasu,
c. podle počtu přihlášených projektů bude zvolena metoda hlasování prostřednictvím Mobilního rozhlasu,
d. hlasující může hlasovat pouze jednou.

Participativní rozpočet 2022: Chrudim

Participativní rozpočet města Chrudim – pravidla

Jeden komentář u “Chrudim spustila třetí ročník participativního rozpočtu s 1,5 mil. Kč, kde volí občané.”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.